Aktualizované: Václav Mika: Film 11. september 1683 (Bitka pri Viedni) je šovinistický a xenofóbny, Vyhlásenie k listu Václava Miku, KINO: Bitka pri Viedni

18368

Milí priatelia, na našu stránku boli v posledné dni uskutočnené masívne hackerské útoky, aké ešte ani raz doposiaľ – ktoré – vďaka Bohu, sa hackers-1podarilo odraziť. Ináč by ste už magnificat.sk neuvideli. Aby ste vedeli, že to tu vôbec nie je jednoduché. Dnes, 11. septembra 2016, pridávam film, ktorý RTVS odmietla odvysielať, pozrite si ho a uvážte, či to je xenofóbny, rasistický alebo historicky zlý film.  Na podporu nášho snaženia môžete zase vy masívne dať najavo Generálnemu riaditeľovi  RTVS Václavovi Mikovi a Ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi cez nižšie uvedené linky, čo si o tomto všetkom myslíte. Vďaka všetkým vám!   Anton Selecký

****************************************************************

Milí priatelia, pred mesiacom sme listom vyzvali generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku. K tomu, aby RTVS odvysielala k 333 výročiu Bitky pri Viedni proti tureckej invázii film 11. september 1863, ktorý nakrútil v roku 2012 taliansky režisér Renzo Martinelli. Dostali sme odpoveď. Uvádzame moju videoreakciu,  kontakty na adresátov, a obidva listy.  

Vyhlásenie

ziadost-na-rtvs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rtvs

Reagovať môžete na priložené kontakty: 

Adresát listu (+na vedomie)

RTVS, Generálny riaditeľ Václav Mika:   e-mail:  gr@rtvs.sk

Sekcia marketingu a komunikácie RTVS   Dominika Šulková  Manažér marketingu a komunikácie s verejnosťou – korporátne PR   E-mail: dominika.sulkova@rtvs.sk Telefón: +421 2 6061 1159

Juraj Kadáš PR manažér – programové PR  Telefón: +421 2 6061 1103  E-mail: press@rtvs.sk

Kontakt pre verejnosť   Otázky a pripomienky: vsv@rtvs.sk

 Úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárske poplatky)

02/3233 3322

Štúdio RTVS B. Bystrica  Profesora Sáru 1  975 68 Banská Bystrica

048/4717179

Štúdio RTVS Košice  Rastislavova 13  043 07 Košice  055/723 3157

Konferencia biskupov Slovenska, Predseda Mons. Stanislav Zvolenský,

e-mail:  http://abu-bratislava.sk/portal/contact   kbs@kbs.sk,

Ministerstvo kultúry SR, minister Marek Maďarič:                                                e-mail: minister@culture.gov.sk,  kancelaria.ministra@culture.gov.sk

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontakty-1f4.html

Adresa: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP č. 33 813 31  Bratislava – Staré Mesto  Slovenská republika Tel.: +421 2 20482 111
Fax: +421 2 20482 271 Webová stránka: www.mksr.sk
E-mail: mksr@culture.gov.sk
Mejlové adresy zamestnancov: meno.priezvisko@culture.gov.sk

Infozákon: info@culture.gov.skPodateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 – 12.00 hod. a od  12.30 – 15.00 hod.

00421 02 20482  + klapka

Minister kultúry   Kontakt:  Marek  Maďarič   E-mail:   minister@culture.gov.sk

Kancelária ministra   Kontakt: Renáta Heitlingerová, riaditeľka
Telefón: 20482 105  Fax: 54419 670 E-mail:   kancelaria.ministra@culture.gov.sk

Hovorca Kontakt: Jozef Bednár  Telefón:  20482 110, mobil: 0915 716 910
Fax: 54419 670 E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Štátny tajomník Kontakt: Ivan Sečík Telefón:  20482 101 Fax:  20482 171 E-mail:   kst@culture.gov.sk

*******************

SNS, predseda JUDr. Andrej Danko,  Sekretariát:  Viliam Zužo  email: sns@sns.sk , sekretariat1@sns.sk

KDH,  predseda  Alojz Hlina: e-mail: sekretariat@kdh.sk, tajomnik@kdh.sk

Ľudová strana Naše Slovensko, predseda Ing. Mgr. Marián Kotleba,                e-mail: kotleba@naseslovensko.net

Šaštín 2016 : Slováci, nevzdajme to!

BITKA PRI VIEDNI

Milí priatelia, film, ktorý si pozriete, a to film 11. SEPTEMBER 1683, sa týka vážneho obdobia dejín Európy. Po porážke moslimov pri Lepante (7. októbra 1571) – sa títo pokúsili opätovne dobyť Európu. Stalo sa tak tomu v roku 1683, takmer presne 100 rokov po Lepante, kedy tristotisíc moslimských bojovníkov pod velením veľkovezíra Kara Mustafu pred hradbami Viedne bubnovalo na útok.

Vtedy, jedenásteho septembra (zaujímavý dátum) vďaka odvahe a neohrozenej obrane kresťanskej viery, boli Turci pod hradbami Viedne porazení. Poľský kráľ a vojvodca Ján III. Sobieski strategicky rozhodol túto bitku, z Božej milosti.

Dňa 11-teho septembra 2016 je teda presne 333 rokov od tejto významnej udalosti. Mnohí sa azda spýtate, kde sa o tom hovorí, či kde sa o tom píše. Nie, drvivá väčšina z vás to nevie, a nevie ani o filme, ktorý pri tejto príležitosti natočili Taliani a Poliaci. Prečo? Nuž – to je zaujímavá otázka. Prečo médiá mlčia?

Stačí, ak sa pozrieme, v akej situácii dnes Európa je, vzhľadom na moslimskú populáciu. Tá Viedeň, ktorá dňa 11-teho septembra odrazila útok 300 000 bojovníkov tureckého generála, je obsadená moslimskou populáciou iným spôsobom. Akoby sa naplnili slová Kara Mustafu pred bitkou 11-teho septembra. „Ak neuspejem ja, onedlho pritiahne iný veľkovezír a dobyje Viedeň.“
Kara Mustafa totiž po dobytí Viedne chcel tiahnuť na Rím a podľa jeho vlastných slov si za jeho hradbami napásť kone.

Milí priatelia, vo filme 11-ty september 1683 vyzval kresťanské vojská do boja proti armáde Kara Mustafu talinsky mních Marco di Aviano slovami: Nebojujete iba preto, aby ste bránili Viedeň, ale aby ste chránili vašu vieru a tradície. Bránite vaše ženy a deti, vaše sestry a bratov. Vašich otcov a matky, pretože keď padne Rím, padne Viedeń, a padne svätá Matka Cirkev. Bráňte svoju vieru, tak aby vaše deti mohli slobodne vyznávať vieru v Boha. Aby mohli slobodne milovať Krista, aby boli slobodní, pretože vy ste bojovali v tento deň.

Podľa historických prameňov kresťanské vojská pri Viedni bojovali s medailami Sedembolestnej Panny Márie a s menom Mária, ktoré dal urobiť ostrihomský arcibiskupJuraj Selepčényi a rozdal ich celému kresťanskému vojsku. Pápež Inocenc potom vyhlásil 12-ty september, kedy sa bitka o Viedeň skončila, za sviatok mena Panny Márie.

Dnes, 333 rokov od bitky pri Viedni, stojí Európa pred podobným problémom. Nie síce vojenským, ale oveľa zákernejším. Moslimovia totiž dobýjajú Európu bez zbraní. Ako sa s tým Európa vysporiada, alebo akú odozvu dnes budú mať slová talianskeho mnícha Marka di Aviana „Bráňte svoju vieru“ – sa už zrejme čoskoro ukáže.

A ešte jedna vec. V roku 1680 preletela nad Európou Kircheho kométa. Obyvatelia Európy ňou predpovedali veľkú vojnu. V  roku 2013, teda v roku 330 výročia bitky pri Viedni, taktiež preletela nad Európou kométa, jasná ako mesiac.

Bolo ju vidno od neskorého leta po dobu niekoľkých mesiacov. Či už je to bolo znamenie ďalších vážnych udalostí v Európe, uvidíme. A je len na nás, či sa poučíme a budeme dostatočne vnímať duchovný aspekt súčasnej doby a súčasných udalostí.

Film 11. SEPTEMBER 1683 totiž začína výrokom Marca Blocha: „Nepochopenie prítomnosti pramení z osudnej neznalosti minulosti.“                                                                      Anton Selecký

KINO: Bitka pri Viedni

Chvíľa pre pesničku: Pacifik