V Eucharistii bilo živé srdce!

754

Ph.D Ricardo Castanon Gomez:
Dr. Ricardo Castanon Gomez sa špecializuje na neurovedu. Pred 20 rokmi konvertoval na kresťanstvo a strávil veľa času cestovaním a skúmaním nadprirodzených javov. Výsledky svojej práce predkladá na konferencii Veda a viera v Mexico City. Odtiaľ je video. Je autorom 13-tich kníh, vyše 400 článkov a prednáša na Georgetown University, Washington DC, Univerzite v Austine a na Polytechnike v Madride. Univezite Valladolid, Saint Joseph College , Sydney a iných.

Voľný preklad vyššie uvedenej linky. Dr: Ricardo Castanon Gomez:

V Buenos Aires zaviedli nový trend – prijímanie na ruku. Tak niekto uchopil Hostiu a keďže hostia sa mu zdala nečistá, nechcel ju prijať. Premenenú! Kňaz ju uchopil a položil do vody vo fontáne a držal ju tam, takže sa skoro rozpustila. A tá voda bola určená na polievanie kvetov. Po 5 až 6 dňovom pobyte v svätostánku (po jeho otvorení) uvideli na Hostii, ktorej hrozilo rozpustenie, červené škvrny. Tie sa v nasledujúcich dňoch zväčšovali. Pozvali ma, aby som zistil o čo ide. Zobral som niekoľko vzoriek na niekoľkokrát. Jedna z nich pripomína želatínu.

Hovoril som vám o jednej Hostii, ale to isté sa stalo aj s ďalšími. Išiel som do USA a zobral ich do niekoľkých laboratórií. Nepovedal som, že „materiál“ pochádza z Hostie. Aký bol výsledok? Bolo mi oznámené že dodaná vzorka je zo srdcového svalu, z myokardu v ľavej komore. To bola prvotná informácia, ale ešte tu bolo veľa vecí na prebádanie.

Čo sa týka osoby hodnotiteľa, ide o mimoriadnu kapacitu v odbore kardiológie, patológie a biochémie. Išlo o slávneho profesora Frederika Zugibe. Napísal knihu, ako jediný, v ktorej opisuje spätne spôsob smrti hodnotením zo stavu srdca. Dali sme mu vzorky a on povedal: Osoba, ktorej patrilo toto srdce musela byť veľmi zranená. Jeho srdce ukazuje, že bola veľmi bitá, bola mučená. Nevedel že sa jedná o hostiu. Potom povedal: Ale je tu niečo, čo musíte vysvetliť. Ako je možné, že pokým som študoval vzorku, táto sa hýbala. Bila. Takže mi vysvetlite ako srdce mŕtveho človeka mohlo žiť v newyorskom laboratóriu? Profesor Zugibe, nie je to tak ako myslíte. Jedná sa o konsekrovanú hostiu, ktorá začala krvácať.

Predstavte si ako vysvetľujem nejakej osobe, že zrnko pšenice sa zmenilo na krv a následne na srdcové tkanivo. Ale tým, že sa pýtal na to ako to, že žije – sa to nekončí. Ako som povedal, vzorku som študoval od roku 1999. Viac ako 5 rokov som tie vzorky mal. Zašiel som ešte do laboratória v Buenos Aires. A pozrel som si dokumenty z prvotných štúdií, ktoré boli urobené práve tu. A bolo v nich uvedené: Niektoré tekutiny pripomínajú krvné bunky, biekle krvinky, hemoglobín…čo upútalo moju pozornosť bola informácia, že bunky sa pohybovali a rytmicky bili. Prešlo už zopár dní. Po 15 minútach krvné bunky odumreli. Vrátil som sa k téme srdca a zistil som, že v Lanciane, južné Taliansko, kňaz slúžiaci omšu pochyboval o prítomnosti Ježiša v eucharistii. Následne sa hostia premenila na krv a tá sa zrazila. A zmenila na kus mäsa. Víno sa zmenilo na 5 krvavých chumáčov. Vyzerajú ako bavlna. Majú rôznu veľkosť ale rovnakú váhu. Stalo sa to v 8. storočí, ale až v 70-tych rokoch prizvali doktora Linolliho, experta na patológiu a biochémiu a ten skonštatoval, že ide o srdečný sval. Taký ako som mal ja. Patril tej istej osobe.

My tu hovoríme o niečom, čo je mimoriadnym dôkazom. Môžete dokázať, že Ježiš je prítomný v Eucharistii? Boh urobí zázraky pre slepých a hluchých. Ale najradšej by nerobil žiadne a mali by sme mať vieru. Nie som povolaný na to, aby som povedal, že toto sú dôkazy, chcem len položiť na stôl výsledky svojho bádania, takže môžete prísť tiež s vlastnými závermi. Tiež nemôžem vysvetliť sochy roniace olej . Prečo ho neronia tieto steny? Prečo len sväté obrázky? Takže čo nám chce povedať Boh týmito znameniami?

Neskôr som si uvedomil, že v 13. storočí ďalší kňaz pochyboval o eucharistii – v Orviete. Korporál, ktorý niesol, sa naplnil krvou. Ale stalo sa tu niečo zaujímavé. Krv kvapla na oltár a následne na zem. Dodnes môžete vidieť ako krv prenikla mramorovou dlažbou. Kvôli tejto skúsenosti z 13. storočia pápež Urban navštívil toto miesto, aby uvidel tento zázrak. Urban IV požiadal Tomáša Akvinského o slávenie omše a bol ustanovený sviatok Tela Kristovho. Takže musíte vedieť, že slávenie Tela Kristovho má pôvod v eucharistickom zázraku.
Preklad: Monika Lauková