TV: Vianočná koleda

754

Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději a povznášející moci ducha. Je Štědrý den roku 1840 a zachmuřený londýnský obchodník Ebenezer Scrooge, který nemiluje nic jiného kromě peněz, právě pohřbil svého dlouholetého kolegu Jacoba Marleyho. Ten byl, podobně jako Scrooge, lakomý a schopný vyždímat z lidí i poslední minci. Pak v mrazivé a mlhavé vánoční noci vejde do Scroogeova domu Marleyův přízrak, který chamtivému Scroogeovi přináší pochmurné zprávy o jeho osudu po smrti. Stále je ale ještě čas, aby se svou krutost a lakotu pokusil odčinit… (oficiální text distributora)

Kontakty
VEDENIE INŠTITÚTU

Predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza
Ing. Mgr. KUFFA Marián, Dr.h.c.

Štatutárny zástupca a vedúci Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
PhDr. Ing. VILČEK Pavol

Štatutárny zástupca a vedúci Domu Božského Srdca Ježišovho
Mgr. VILČEK Peter

Vedúca Domu Márie Magdalény
Mgr. MAJERČÁKOVÁ Margita

Vedúca Domu Božieho milosrdenstva v Ľubici
Mgr. BERNÁTHOVÁ Mária , tel. 052/ 4566219

Adresa INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA
059 73 ŽAKOVCE 30
IČO: 17066123
DIČ: 2020703410
Tel.: 052/4313912
Fax: 052/4313936

Web: www.ikv.sk
e-mail: ikv@stonline.sk

Účet Ľudová banka Poprad
číslo účtu: 4 310 005 710 / 3100
IBAN: SK77 3100 0000 0043 1000 5710
BIC: LUBASKBX