TV (repríza): Becket

354

becket3tDňa 29. decembra slávime sviatok sv. Tomáša Becketa (na obr.), arcibiskupa a mučeníka, ktorý bol popravený kráľom Henrichom II. za svoju vernosť Cirkvi a svojmu úradu.

***************************

Narodil se ke konci roku 1117 nebo v r. 1118 v Londýně jako syn Gilberta Becketa. Vystudoval teologii, stal se arcijáhnem v Canterbury, pak kancléřem a důvěrným přítelem krále. Později jako arcibiskup a primas Anglie hájil svobodu a práva církve i proti králi. Pro vzniklé nepřátelství žil 6 let v exilu ve Francii. Po částečném smíření se vrátil a ve své katedrále byl zavražděn krátce před dovršením 52 let. Thomas Becket byl později prohlášen za svatého.

http://catholica.cz/?id=4905