Pán Ježiš v Medžugorí 25. decembra 2012: Žite moje prikázania

1119

Isus i MarijaPosolstvo z 25. decembra 2012:
Panna Mária prišla s Dieťaťom Ježiš v náručí a nedala posolstvo.
Ale Pán Ježiš začal hovoriť a povedal: „ JA SOM VÁŠ POKOJ. ŽITE MOJE PRIKÁZANIA.“
Gospa a Dieťa Ježiš potom spoločne všetkých požehnali znamením kríža.

Povedzte „NIE“ hriechu

 „Drahé deti! Darujte mi svoj život a celkom sa mi odovzdajte, aby som vám mohla pomôcť pochopiť moju materinskú lásku a lásku môjho Syna k vám. Deti moje, ja vás nekonečne milujem a dnes osobitným spôsobom v deň narodenia môjho Syna, chcem každého z vás prijať do svojho srdca a vaše životy darovať môjmu Synovi.

Deti moje, Ježiš vás miluje a dá vám milosť, aby ste žili v jeho milosrdenstve, ale mnoho vašich sŕdc opanoval hriech a žijete v temnote. Preto, deti moje, nečakajte, povedzte nie hriechu a svoje srdcia odovzdajte môjmu Synovi, lebo iba tak môžete zažiť Božie milosrdenstvo a s Ježišom vo vašich srdciach sa vydať na cestu spásy.“

Prostredníctvom  Jakova Čola (ročné posolstvo), Medžugorie, 25. 12. 2012 

Message, 25. December 2012
Our Lady came with little Jesus in her arms and she did not give a
message, but little Jesus began to speak and said : “I am your peace, live
my commandments.” With a sign of the cross, Our Lady and little Jesus
blessed us together.
Messaggio, 25. dicembre 2012
La Madonna è venuta con Gesù bambino tra le braccia e non ha dato
messaggio, ma Gesù bambino ha iniziato a parlare e ha detto: “Io sono la
vostra pace, vivete i miei comandamenti”. La Madonna e Gesù bambino,
insieme, ci hanno benedetto con il segno della croce.
Message, 25. décembre 2012
La Gospa est arrivée avec le Petit Jésus dans les bras et elle n’a pas
donné de message ; mais le Petit Jésus s’est mis à parler et il a dit : »
Je suis votre paix. Vivez mes commandements.» Du signe de la croix, la
Gospa et le Petit Jésus nous ont bénis ensemble.
Botschaft, 25. Dezember 2012
Die Muttergottes ist mit dem kleinen Jesus im Arm gekommen und Sie hat
keine Botschaft gegeben, aber der kleine Jesus hat begonnen zu sprechen
und sagte: „Ich bin euer Friede, lebt meine Gebote!“ Mit dem Zeichen des
Kreuzes haben uns die Muttergottes und der kleine Jesus gemeinsam gesegnet.