TV OROL: Matka Jednoty – zjavenie Panny Márie na Ukrajine

1307

Džublik na Zakarpatskej Ukrajine je lokalita medzi dedinkami Nižné Bolotné a Viľchivka, ktorá leží na trase Mukačevo – Chust.
Matka všetkých kresťanov, ako sa Panna Mária v Džubliku vizionárke 10-ročnej Aľonke Kurucovej predstavila, prišla 26. augusta 2002 zjednotiť národ, kresťanov Ukrajiny a pozdvihnúť autoritu Cirkvi. Páter Atanáz Čijpeš tu založil Bratstvo Presvätej Rodiny, pretože sa tu zjavila aj celá Presvätá Rodina.
Vývoj súčasného sveta je znepokojujúci. Matka Jednoty prináša duchovnú pomoc v našom osobnom aj spoločenskom živote. Ukrajina je územie pnutí ako národných, tak aj religióznych. Ešte pred rozpadom ZSSR a tzv. „oranžovou revolúciou“ Panna Mária už pri svojom zjavení v Hrušive dňa 14. mája 1987 povedala:
„Moja dcéra Ukrajina, prihováram sa za teba a tvoje deti, i za tvoju budúcnosť. Nastáva čas, keď váš národ, tak milujúci Boha, získa samostatnosť a stane sa útočiskom pre tých,. Ktorí zotrvávajú vo viere v Ježiša Krista. Mnohí prichádzajú ako nepraví mesiáši a nepraví proroci. Preto vás varujem, buďte bdelí a opatrní…“
Dnes sa Panna Mária opäť zjavuje ako Zjednotiteľka. Ukrajina, prastará „Svätá Kyjevská Rus“, sa ukazuje byť pôdou, na ktorej sa odohrá dôležitý boj. Za víťazstvo Panny Márie, za zjednotenie a obnovu Cirkvi. A to je úloha i cieľ aj nás všetkých.

Anton Selecký

TV OROL:   Matka Jednoty

Púť do Džublika

V dňoch 26. a 27. augusta 2013 sa koná výročná púť do Džublika.   V programe je aj dedinka  Rokosovo,  20 km východne od Džublika,  kde  nedávno dievčine Miroslave začala ikona Krista roniť olej. Dievča dostalo mimoriadne duchovné dary, okrem iného vie posúdiť  duchovný stav každého človeka. 

Púť organizuje Magnificat Slovakia:  

26. – 27. augusta 2013

odchod 26.augusta 2013 (pondelok) o 06.hod.
Miesto odchodu: Košice, Staničné námestie,

príchod 27. augusta 2013 o 18.00 hod

Informácie:
Marta Príhodová,
Jenisejská 69, 040 12 Košice
tel: 055/3812060, 0903563541
e- mail: prihodova.marta@gmail.com