OROL TV – Dechtice: Kráľovná pomoci na výročie zjavenia 15. augusta 2013: Deti moje, žehnajte svet!

361

Moje deti! 

Prichádzam medzi vás, aby som vás pritúlila k môjmu srdcu naplnenému radosťou. Žehnám vás materinským požehnaním a želám si, aby ste aj vy žehnali podľa môjho príkladu.

Nech ste tí, ktorí žehnajú a premieňajú svet láskou, ktorá vychádza zo žehnajúcich sŕdc. Budem sa tešiť ešte viac, ak budete šíriť viac a viac Božieho svetla skrze moc požehnania. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu,  Dechtice, 15.08.2013  www.avemaria.sk

foto 265

DechticePannaMária