TV Magnificat: Kráľovná pomoci 15. augusta 2012: Nevyhnutná denná účasť na sv. omši za obnovu Cirkvi!

365

Jedna z dechtických vizionárov Simona Kumpanová – Árendásová (na obr.) po zjavení Kráľovnej pomoci na hore Svätodušnica na 17-te výročie zjavenia sa Panny Márie na tomto mieste – dňa 15. augusta 2012 oznamovala ako všetci ostatní vizionári svoje stretnutie s Pannou Máriou.  Povedala:

Panne Márii som zverovala celú Cirkev a rodiny. Potom mi Panna Mária povedala: „Drahé deti! Túžim stretnúť vaše srdcia v modlitbe a sv. omši. Je nevyhnutná každodenná účasť na svätej omši, a vytrvalá modlitba za obnovu Cirkvi. K tomu vás žehnám svojím materinským požehnaním.“
Simona Kumpanová – Árendásová na hore Svätodušnica dňa 15.augusta 2012

****************************************************************************************
Milí priatelia, ako vidíte, otvorili sme už náš vlastný televízny portál.
Po spustení videa si kvôli vyššej kvalite na dolnej lište vpravo kliknite na klapku  HD.