Sobota, 12. septembra 2015, 17.00 – Protest Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA, KINO: Viedenský zlom

183

Tlačová správa

Bolzano, 24. august 2015

Dňa 12. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční celonárodný občiansky protest s názvom Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA.

Účasť potvrdili aj hostia z Čiech, Belgicka, Srbska, Rakúska a Poľska.

V Bratislave pred Hlavnou železničnou stanicou sa uskutoční ďalšie pokračovanie protestov proti islamizácii Európy. Agresívna politika Spojených štátov vo svete naďalej ohrozuje stabilitu a prosperitu Európy. Nezabúdajme, že sa práve vojenské jednotky USA opakovane zúčastňovali na intervenciách, ktorých výsledkom bolo zväčša zbytočné krviprelievanie a nestabilita dotknutých krajín.

Aktuálny masový príliv afrických a moslimských imigrantov do Európy je ich priamym dôsledkom. Ako Slováci, Slovania a Európania preto jednoznačne odmietame novodobé imperialistické snahy a vojenské provokácie USA.12. septembra vyjadríme náš nesúhlas s aktuálnym vývojom v Európe.

Organizátori protestu z 12. septembra ďalej žiadajú:

1. Žiadame NR SR a vládu SR aby vyhlásili Slovenskú republiku za neutrálny štát.

Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov Aliancie.

Ako zámienku na rozširovanie svojho vplyvu používa veľmi nebezpečnú vojnovú propagandu, aktuálne najmä v súvislosti s podporou ilegálneho režimu na Ukrajine, ktorá vedie ku eskalácii napätia medzi európskymi štátmi a Ruskou Federáciou a Čínou.

Servilnosť NATO voči zločinnej politike USA vnímame ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

Preto žiadame, aby sa Slovenská republika pridala k neutrálnym štátom akými sú napríklad Rakúsko, Švédsko alebo Švajčiarsko.

2. Žiadame novelizáciu zákona o referende.

Nie je mysliteľné, aby vôľa väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky bola vládou, NR SR a prezidentom SR ignorovaná tak, ako sa stalo v prípade referenda o imigrantoch v Gabčíkove. Žiadame, aby výsledky referenda boli pre NR SR, vládu SR a prezidenta SR záväzné a mali silu zákonu.

3- Žiadame vládu SR, aby prestala s dočasným umiestňovaním imigrantov na území našej vlasti.

Slovenská republika nemá pozitívne dejinné skúsenosti s dočasným rozmiestňovaným kohokoľvek na našom území. Aj po roku 1968 mali byť sovietske vojská rozmiestnené na území Slovenskej republiky iba dočasne a nakoniec z toho bolo dlhých 23 rokov.

Požadujeme, aby Slovenská republika aj naďalej uplatňovala prísnu azylovú politiku, tak ako doteraz. Každý dobrý hospodár si chráni svoje a tak musíme k nášmu štátu pristupovať aj my, Slováci.

K uvedeným požiadavkám organizátori zvolávajú tlačovú besedu, ktorá sa uskutoční taktiež dňa 12. 09. 2015. Miesto a čas konania tlačovej besedy bude vhodným spôsobom a včas verejnosti i médiám oznámený.

Za organizačný tím:

Lukáš Kopáč

lukas.kopac@azet.sk

Tel.: 0039 3457 843 721

KINO:  Bitka o Viedeň