Slnečný zázrak pri zjavení Gospy Mirjane (2. augusta 2009)

10803

S niekoľkými nastávajúcimi rokmi nastanú udalosti, ktoré budú počiatkom súžení a ťažkostí. Celkom iste v prípade, ak akceptujeme množstvo proroctiev vzťahujúcich sa priamo k dnešným časom.

Určité udalosti privedú USA  ku krachu. Bude zničená tamojšia infraštruktúra, ako aj infraštruktúry celého Západu. Veľká udalosť– možno ďalšia v poradí  – zmení tvár Ázie, naopak Afrika sa vracia naspäť do čias „divočiny“. Nikto nevie kedy. Čo sa hovorí na stránkach seriózne venujúcim sa  zjaveniam?

Posledné udalosti Medžugoria, zostávajú pod  drobnohľadom Vatikánu  (a sú  tiež predebatovávané) sa javia ako fascinujúce.

Jedna z vizionárok,  Mirjana Dragičevič-Soldo,  ktorá oznámila obdržanie  tajomstiev,  ktoré zahŕňajú veľmi dôležité udalosti pre svet,  a ktorá má dnes už len mesačné a výročné zjavenia, obdržala niečo ako extrémne závažné  posolstvo súčasne v čase , kedy tisícky pútnikov zaplnili horu zjavení a stali sa svedkami „slnečného zázraku“. Video  s Mirjanou  počas neobvyklého predstavenia si môžete pozrieť tu

„Veľký krik prepukol z tisícov hrdiel“ , hlásajú titulky.

Pútnici, ktorí sa zhromaždili pri Mirjaninom poslednom zjavení  nevedeli o tom čo videla počas zjavení, a Mirjana počas extázy nevedela čo vidia oni. Ale vzájomne si dojmy zreferovali .

Tieto slnečné zázraky boli početné v začiatkoch medžugorských zjavení. Počas nich sa zrodilo mnoho obrátení. Mirjana odhalila, že nikdy počas zjavení (celých 28 rokov) nevidela ozajstné slnko,. A vždy keď Panna Mária spomenula meno Syn alebo Ježiš v posolstve, ktoré sa k Nemu vzťahovalo, slnko -žiara, ktorú vnímala ona počas zjavenia za Pannou Máriou  žiarila jasnejšie. Toto, ako Mirjana uviedla, pre ňu predstavovalo, že  táto žiara bola láska Pána Ježiša,  žiariaca na všetkých.

Mirjana spomenula, že jej to dalo nový pohľad na „slnko“ alebo „Syna“ ale nevedela presne klasifikovať čo to znamená. Pulzujúce slnko bolo presne tým istým slnkom  aké videli pútnici počas jej extázy

Bol nejaký význam v načasovaní zázraku?

Mesačné zjavenie z týždňa predtým bolo najkratšie z vyše troch stoviek posolstiev: „Drahé deti“, hovorí Gospa., „ nech je tento čas pre vás časom  modlitby. Ďakujem že ste prijali moje pozvanie.

“Minulý apríl, keď sa Mirjany opýtali : „Prečo nás Gospa požiadala o pôst v stredu a piatok ?“, tak im odpovedala nasledovne : „keď sa udejú  veci, pri ktorých  je predpoklad že sa cez Medžugorie stanú, potom budete chápať  prečo v stredu a piatok, alebo prečo každého druhého v mesiaci, alebo 18.marca  každý rok… Každý deň a tiež každý dátum má svoj význam.“Mirjana bola prvá, ktorá obdržala všetkých 10 tajomstiev prisľúbených odhaliťvšetkým vizionárom. Vlastní pár topánok Jána Pavla II, a je jedinou vizionárkou z Medžugoria, ktorá sa s ním stretla. Kuloárne informácie však hovoria o tom , že minimálne ešte jeden vizionár sa stretol s Benediktom XVI, ktorý navštívil toto miesto dvakrát ešte ako prefekt Kongregácie pre vieru.

Medzitým, minulý jún,  najtichšia z vizionárov,  Ivanka Ivankovič – Elezpovedala, že jej bolo pár rokov dozadu odhalené desiate  tajomstvo, a 1.augusta Ivanka, ktorá žije mimo Medžugoria mala zriedkavý príhovor, prekladaný z chorvátčiny priamo do 6 jazykov, počas ktorého povedala pútnikom okrem iného toto:  „Od roku  1981 do roku 1985 som mala denné zjavenia. Počas týchto zjavení mi Panna Mária nadiktovala životopis. Všetko som spísala. Tiež mi povedala  o budúcnosti sveta a budúcnosti cirkvi. Keď mi to Gospa dovolí,  zverejním to.“

Nedávno bolo tiež publikované interview s  Vickou Ivankovič – Mijatovič, v ktorom odovzdala niekoľko prorockých indícií  – ak nie priam poodhalenie samotných tajomstiev.

Citujeme: „Pre mňa je posolstvo,  odovzdané   Gospou   úplne jasné: toto je poslednýkrát,  čo sa tu na Zemi bude prezentovať spôsobom ako je to v Medžugorí, v takej dlhej perióde.“, hovorí Vicka.   „Počula som Ju hovoriťtieto slová , bola som jediná, ktorá to počula osobne. Ostatné posolstvá som nemala takrečeno osobné, a ostatní vizionári môžu mať viac informácií. Po dnešný deň nás Gospa pozýva k rozhovorom, pretože dnes žijeme tento  čas milosti. Nesmieme  čakať do zajtra, aby sme sa obrátili. Musíme to urobiťešte dnes, pretože zajtra môže byť až príliš neskoro“.

Späť k slnečnému zázraku . Opýtaný pútnik povedal: „Bol som v Medžugorí asi 40-krát, ale nikdy som nevidel podobný  zázrak ako pri Mirjaninom zjavení. Po zjavení som sa pozrel na slnko a bolo ako veľmi rýchlo odrážajúca sa  lopta. Ľudia mohli pozerať do slnka bez slnečných okuliarov alebo inej ochrany. A bolo tam  tiež mnoho dookola sa pohybujúcich vĺn. Pohybovali sa okolo Slnka  ako kruhy, ktoré zanechá kameň,  keď ho hodíme  do vody. Menili farbu z modrej na sivú . Videl som ten úkaz asi minútu, ale niektorí  ľudia aj oveľa dlhšie. Myslím si, že táto skúsenosť bola zrejme rôzna pre každú jednotlivú osobu.

Po skončení zázraku som sa pozrel na kríž na Križevaci a okolo neho som uvidel niečo ako stúpajúce obláčiky. Boli žltozelené a vyzerali ako stĺpy. Potom začali niektorí ľudia plakať, mnohí sa modlili. Bolo to nádherné. Vo vnútri som pocítil veľmi silno Božiu Lásku a pokoj. Bola to veľká skúsenosť pre moje srdce a pre moju vieru.“

Posolstvo počas tohto zjavenia:

„Drahé deti. Prichádzam s materskou láskou aby som vám ukázala cestu po ktorej máte ísť, aby ste sa  čo najviac podobali a priblížili môjmu Synovi. A aby ste boli bližší a viac sa páčili Bohu. Neodmietajte moju lásku. Nezahadzujte spásu a večný život kvôli povrchnosti a pominuteľným veciam v tomto živote. Prichádzam k vám ako Matka – varovať vás. Poďte za mnou.“

Čokoľvek si myslíme o akomkoľvek zjavení, niet pochýb, že Vatikán berie Medžugorie vážne. Jeho skúmanie pokračuje bez akýchkoľvek vyjadrení k nemu. (Akákoľvek iná cesta bude zvolená, ak bude zvolená, budeme o nej informovať). A  čokoľvek si kto myslí o tomto špecifickom mieste, niet pochýb že mnoho ostatných,  bežných ľudí, cítilo ten istý druh pulzujúceho srdca.

Mnoho sa v spoločnosti mení a  čoskoro sa zmení ešte viac. Nejde o koniec sveta , ale o očistenie. Možno kataklyzmu. Tí ktorí žijú v láske, nemusia maťstrach. A tak prvá vec , ktorá sa nás týka – je  – ako veľmi milujeme.

„Mala som neobvyklú skúsenosť o ktorú sa chcem s vami podeliť“ ,píše jedna z medžugorských svedkýň Anita Restivo, ktorej maily dostávame pravidelne.  „V poslednom  čase ste mali  článok, že mnoho  ľudí uvidelo nečakane na hodinkách  čas 11:11. Ja mám vlastnú skúsenosť z predchádzajúcich pár rokov tiež vidiac na hodinkách 11:11 alebo 1:11. Pýtala som sa v Pána Boha v duchu a mnohokrát č to má znamenať.

Pred dvoma mesiacmi mi dal vedieť, že to súvisí s hriešnym stavom, v ktorom sa nachádza naša krajina /USA/.

Včera som vzala bibliu (Ignatius Catholic Revised standard edition), predčítať si  čítanie, ktoré mám v utorok v noci v kostole /som lektorka/ , ale biblia sa mi,  spadnúc , otvorila na inom mieste. Otvorila sa na strane 111, kniha Levitikus ,  kapitola 26. Hlavička na strane hovorí o „potrestaní neposlušnosti“. Ako som prechádzala kapitolou, niektoré verše (23,24,27,28) priamo evokovali naše  časy.  Modlím sa aby sa Amerika zobudila predtým ako bude neskoro . Cítim, že potrebujeme Gospin mocný príhovor   u Boha za Ameriku.

“ Predkladáme toto svedectvo ihneď, pretože tieto pocity sú extrémne rozšírené a podobne to cítia mnohí z vás..

Časy sa zmenia!

Na  veľkej charizmatickej konferencii, konanej v júli veľmi známa charizmatička, mariánska rehoľníčka, matka Nadine Brown z Omahy potvrdila, že obdržala od Pána Ježiša „Slovo“,  ktoré jej hovorilo nasledovné:

„Žehnám vás dnes všetkých, ale to je len začiatok . Zamýšľam urobiť medzi vami veľké veci. Obdariť vás darmi a milosťami, ktoré z vás urobia nástrojom Mojej Lásky. Keďže mračná temnoty sa zbiehajú a  čas súžení a ťažkostí je blízko, chcem od vás aby ste boli pripravení. Využite tento  čas dobre – strávte ho v modlitbe a pôste.

Chcem okolo seba zhromaždiť udatnú armádu, armádu sprostredkovateľov ktorí ma nechajú aby som sa skrze nich  modlil a skrze nich trpel.   Bude tu dostatok šľachetných , ktorí odpovedia na moje volanie  Spasiteľa  a ktorí sa budú modliť a žiť podľa vôle Môjho Otca?

Pre Mňa je  čas krátky. Veľmi krátky na to, aby ste sa pripravili na Môj Návrat. Buďte ostražití, lebo nepriateľ obchádza  ako ručiaci lev. Chce zožrať mojich maličkých. Buďte silní vo viere , nádeji, láske a jednote. Ja som skutočný Pán vášho života, koniec vašich  ťažkostí, hriechov a všetkého  čo potrebujete. Len Ja . Vždy ma chváľte. Pretože som Pán. Som Jediná Moc. Pán zástupov, ktorý prichádza. Pripravte mi Cestu!“

Mirjana o svojom stretnutí so Svätým Otcom:

„Som  jediná vizionárka, ktorá mala to šťastie a bola tak poctená, že sa stretla  s pápežom Jánom Pavlom II. Môžete si predstaviť ako zvyšní piati  na mňa žiarlia /smiech/ !. Jakov vždy hovorí : „No to už hej, ty si sa stretla  s pápežom….“

Bola som vo Vatikáne , v Bazilike sv. Petra.  Svätý otec prechádzal okolo a žehnal nás. Keď pristúpil ku mne , požehnal ma a pokračoval v ceste. Jeden taliansky kňaz mu povedal: „Svätý otec, to je Mirjana z Medžugoria“. Pápež sa vrátil a požehnal ma opäť a presunul sa ďalej. Myslel si že potrebujem dvojnásobné požehnanie. Potom, neskôr som obdržala pozvanie do Castel  Gandolfo  na stretnutie s pápežom. Nemohla som spať celú noc, pretože som  ho neskutočne milovala, mala pred ním ohromný rešpekt a tiež cítila jeho nesmiernu lásku k Panne Márii.

Tak ďalší deň keď sme sa stretli osamote, len som plakala. Nebola som schopná povedať ani jedno slovo. Všimol si, že som rozrušená. Myslím, že sa mi snažil prihovárať po poľsky, pretože si myslel že ako slovanský jazyk mi to bude bližšie, ale ja som nerozumela jediné slovíčko. Konečne som sa pozviechala a nabrala guráž sa ho spýtať: „Čo sa mi snažíte povedať?“Potom sme sa rozprávali. Okrem iných vecí mi povedal: „Viem o Medžugorí všetko. Popros pútnikov aby sa modlili za moje úmysly. Za dobrú starostlivosťo Medžugorie , pretože Medžugorie je nádej pre celý svet. A keby som nebol pápež, dávno by som bol v Medžugorí.“

Tak nedávno na Hore zjavení som pred sebou uvidela pár pápežových topánok. Pán, ktorý ich priniesol (nepredstavil sa)  mi povedal: „Bolo dlhodobou túžbou Svätého otca prísť do Medžugoria.“  Ja som povedala : „Ak v nich nepotrebujete nutne odísť, zobrala by som si vaše topánky“ A tak som prišla  k tým topánkam. Takže môžu byť prítomné počas zjavenia.

Teraz mám ten pár topánok doma. Ale čo je na tom najveselejšie-  muž, ktorý  pre pápeža topánky vyrábal, Riman, ked sa dopočul, že mám pápežove topánky –  neveril, že je to pravda.Chcel mi urobiť radosť a vyrobil mi ďalšie dva páry takých istých pápežských topánok. Mám číslo 38.”

http://www.spiritofmedjugorje.org/june2009.htm

http: //www.medjugorje.com