Rómovia v srdci Slovenska na prvom sv. prijímaní. Roma children – the First Holy Communion

1576

V nedeľu  dňa 03. 06. 2012 sa po sto rokoch po prvý krát konalo Prvé sväté prijímanie v kostole v obci Vaľkovňa (Horehronie).

Miestny kňaz, profesor Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ThDr., PaedDr., PhDr., ICDr., Róbert Sarka, PhD, administrátor farnosti Červená Skala umožnil miestnym rómskym deťom, aby mali po prvý krát Prvé sväté prijímanie v domovskom kostole. Pôvodne katolícky kostol, postavený v r. 1903 bol na začiatku minulého storočia pridelený nemeckým evanjelickým prisťahovalcom. Avšak od 30-tych rokov minulého storočia bol nepoužívaný a dodnes chátra.

Valkovna-Prve sv. prijimanie 2012

 

Maltézsky Rád, Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku, Nitrianska družina, saaktívne stará o evanjelizáciu Rómov v obci Vaľkovňa. Pre potreby miestnej cirkvi boli z prostriedkov Zboru dobrovoľníkov zakúpené liturgické predmety a knihy do prenajatého evanjelického kostola aby sa v ňom mohli slúžiť katolícke omše. K sviatku Prvého svätého prijímania, Zbor dobrovoľníkov zakúpil oblečenie pre miestnych rómskych miništrantov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci je 33% nezamestnanosť. Miestni Rómovia nemajú peniaze na dopravu na sväté omše do farského kostola vzdialeného 8 km alebo do filiálky vzdialenej 4 km.  V spolupráci s miestnym administrátorom farnosti bude Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku naďalej podporovať rozvoj miestnej rómskej farnosti.

 

http://www.obecvalkovna.szm.com/kostol.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

On Sunday, the 03. June 2012, in the village of Valkovna, Slovakia, local Roma people celebrated after one hundred years The First Holy Communion in the local church. Local priest, a professor at the Catholic University in Ruzomberok – ThDr., PaedDr., PhDr., ICDr., Robert Sarka, PhD, the administrator of the parish Cervena Skala (Red Rock), has made it possible for local Roma children to have for the first time the First Holy Communion in the home church. The originally catholic church, built in 1903, was at the beginning of the 20th century assigned to German protestant immigrants. But from about 1930 it was unused and deteriorates until today.

 

 

The Order of Malta, Volunteer Corps of the Order of Malta in Slovakia, the Nitra retinue, actively takes care about the evangelization of Roma people in the village of Valkovna. Volunteer Corps, using own funds, bought liturgical items and books for the need of the local parish in the rented Protestant church in order to have catholic holy masses served here. For the celebration of the First Holy Communion, Volunteer Corps bought dresses (alba) for local Roma ministrants.

There is 33% unemployment in the village. Local Roma people do not have money for the transport to attend holy masses in the parish church 8 km away or in the affiliated church 4 km away. Volunteer Corps of the Order of Malta in Slovakia in cooperation with the local parish administrator will henceforward support the development of the local Roma parish.

 

 

http://www.obecvalkovna.szm.com/kostol.html