Rakúsko: Pokuta za rušenie muezína!

425

Je pátek a rakouský důchodce si zpívá během sečení trávy na svém pozemku. Ještě netuší, že tobude vysvětlovat u soudu a že bude nakonec rád, že vyvázl s dvacetitícovou pokutou.

Ano, opravdu nečtete zprávu z Afghánistánu, ani z Pákistánu. Není třeba chodit do islámskýchzemí: Islám už přišel k nám.63 letý rakouský důchodce byl zatčen policií za to, že na svém pozemku během sekání trávynahlas jódloval. Měl totiž konkurenci: na sousedním pozemku stojí islámská mešita, ze kteréběhem modlení pouštějí do okolí z reproduktorů na dvoře zpěv muezzina.

Kdo má právo se projevovat nahlas? Má právo si nahlas zpívat rakouský důchodce nebo máprávo pouštět do okolí nahlas z reproduktorů mešita islámské zpěvy? Jak víme, vyhrát můžejen jeden, protože jak říká známé přísloví: „Na jednom hnoji není pro dva kohouty místo.“ A na tomrakouském hnoji není místo pro rakouského důchodce.

Muslimové si zpěv za plotem nenechali líbit a podali na něj oznámení za hanobení islámu. Svýmzpěvem prý napodobuje (nebo konkuruje?) zpěv muezzina a tím muslimy uráží. Tento pátekproběhl soud. Helmut G. se před soudcem dušoval, že nechtěl urazit islám, prý „byl jen v dobrénáladě při práci na zahradě a chtěl si jen zazpívat.“ Soudce mu nakonec uvěřil a byl shovívavý:Důchodce nepůjde do kriminálu, zaplatí puhých 800 EUR pokuty (20 tisíc Kč). Docela mírnýsoud na to, že byl odsouzen za „Pohrdání náboženskými symboly a omezování náboženskéhovyznání“.

Výrok soudu je názornou ukázkou pronikání islámského práva šaría do právního systémuevropských zemí. Pod záminkou pochybných práv pro náboženské menšiny jsou omezána právaobčana. Svým způsobem je toto soudní rozhodnutí bezprecedentní. Jedná se totiž možná o prvníaplikaci Omarovy smlouvy v nemuslimském státě, navíc v Ervopě 21. století.Abych hovořil jasněji: Omarova smlouva je islámská právní norma, která upravuje vztahy spůvodním pobyvatelstvem poté, co jejich zemi dobyli muslimové. Omarova smlouva mj.nemuslimům přikazuje: zákaz stavění nebo opravování kostelů, zákaz zvonit v kostele nahlaszvonem, zákaz nosit zbraň nebo jezdit dopravním prostředkem, povinnost projevovat muslimůmúctu, uvolnit muslimovi místo k sezení, zákaz mluvit nahlas během islámských bohoslužeb, zákazmluvit nahlas v přítomnosti muslima atd.

Vlastně může být onen důchodce rád, že vyvázl jen s pokutou. Jak je patrné z Omarovy smlouvy,porušil islámské nařízení hned v několika bodech: nejen že mluvil během islámské bohoslužby,dokonce zpíval a ještě k tomu nahlas. Tím že sekal trávu během islámské bohoslužby, prokazovalneúctu vůči muslimům. Když se nad tím vlastně zamyslím, nemá si důchodce-kriminální zločinecna co stěžovat.

Tento soudní případ z Rakouska je exemplární potrestání nemuslima za to, že svým zpěvem rušilzpěv muezzina reprodukovaný do širého okolí ze sousední mešity. Bude toto soudní rozhodnutí mítdostatečný preventivní účinek i na ostatní potenciální kriminálníky, kteří by chtěli porušovat zákonzpěvem během islámských bohoslužeb? To je velmi závažná otázka. Mešita vedle domu rakouskéhodůchodce není totiž jediná, která pouští islámské modlitby nahlas z reproduktorů do okolí.

O povolení hlásat islámský zpěv z reproduktorů do širého okolí žádají i muslimové v německémHamburgu. Se stejným požadavkem přišla mešita v belgickém Sankt Georg, kde budou naminaretech umístěny reproduktory, které budou hlásat zpěv islámských modliteb do všechokolních ulic. Radní švédského města Fittja mají na stole stejný požadavek. A k nim se připojujídalší a další žádosti z tisíců mešit, které v Evropě rostou jako houby po dešti.

Co když i další evropské mešity jsou ohroženy rasisticko-xenofobně extremistickými důchodci,kteří se nebudou štítit těch nejhorších kriminálních praktik vůči muslimům (například lidovéhozpěvu)? Není třeba, aby rozsudek rakouského soudu byl rovnou převzat jako zákon a bylo zakázánozpívat v okolí všech evropských mešit?Možná že odpověď našli čtenáři rakouského deníku Krone v komentářích pod článkem.To už se ale nikdy nedozvíme. Diskuze byla totiž redakcí smazána, protože podle deníku „nebylasmysluplná“

Omarova smlouva přikazuje:

1) Křesťané a židé nesmějí stavět žádné kostely, kláštery ani jiné církevní stavby
2) Církevní stavby řesťanů ani židů se nesmějí opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které se budou rozpadat
3) nebo jsou umístěny ve čtvrtích muslimů
4) Nebudeme poskytovat přístřeší špehům v kostelech nebo našich obydlích
5) ani je skrývat před muslimy. Nebudeme učit Korán naše děti
6) Nebudeme praktikovat naše náboženství veřejně
7) ani k němu níkoho konvertovat
8.) Nebudeme nikomu našeho druhu bránit ke vstupu do islámu, pokud si to bude přát
9) Budeme prokazovat respekt muslimům, a
10) povstaneme z našich míst, pokud si budou přát sednout
11) Nebudeme se snažit připomínat muslimy napodobováním žádného z jejich oděvů, pokrývek hlavy, turbanu, obuvi, nebo účesu
12) Nebudeme mluvit jako oni
13) ani přijímat jejich vznešená jména
14) Nebudeme používat sedla
15) ani se nebudeme opásávat mečem ani nosit žádnou jinou zbraň
16) Nebudeme vyřezávat arabské nápisy na naše sedadla
17) Nebudeme prodávat kvašené nápoje
18) Nebudeme ukazovat naše kříže ani naše knihy na cestách ani trzích muslimů
19) Budeme používat zvony v našich kostelích jen velmi tiše
20) Nebudeme mluvit hlasitě při bohoslužbách nebo v přítomnosti muslima
21) ani nebudeme mluvit hlasitě při vyprovázení mrtvého
22) Nebudeme používat světla na žádné cestě muslimů nebo na jejich trzích
23) Nebudeme pohřbívat naše mrtvé blízko muslimů
24) Nebudeme si brát otroka, který byl přidělen muslimům
25) Nebudeme stavět domy vyšší než domy muslimů

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokBoj o katedrálu
Ďalší článokPozvánka na púť