Prípad Ivana Boorová: Podvod a lov na ľudí! Je guvernér NBS ďaľším Vasiľom Biľakom?

493

Britská vláda striktne odmietla obvinenia voči sociálnym úradom vo Veľkej Británii zverejnené v slovenských médiách. Sociálny systém je podľa nej jedným z najlepšie regulovaných na svete. Píše sa to v stanovisku britského vládneho kabinetu, ktoré TASR poskytla tlačová tajomníčka Britského veľvyslanectva na Slovensku Monika Holečková.

Kráľovský súd ešte v piatok v noci potom, ako sa nám podarilo nakrútiť náhradnú rodinu, vydal špeciálne rozhodnutie. Podľa neho nesmie nikto o ničom v súvislosti s prípadom detí Ivany Boórovej informovať. Rodina sa búri a hovorí o zastrašovaní. Podľa pani Studencovej je toto obyčajný podvrh na zastrašenie novinárov. Našla aj nedostatky.

„Nemusíte sa ako novinári ničoho báť. Ani slovenská strana, lebo je tu dátum 19. novembra. Do 19. novembra – na budúci týždeň – môžete kľudne informovať,“ tvrdí pani Norika. V utorok bude pritom veľký deň D. Súd, ktorý rozhodol, že deti idú babičke, bude pojednávať opäť. „Do utorka by sme mali predložiť svoj návrh, akým spôsobom by sa mal transfer detí na Slovensko uskutočniť,“ informoval veľvyslanec Slovenska v Británii Miroslav Wlachovský.

Len nie proces „zvykania si“!

Teraz je to už o sile argumentov. Britská SS jasne naznačila, že chce chlapcov čo najdlhšie držať v Británii. Slovensko má navrhnúť kompromis. Pani Studencová však varuje. „Pokiaľ slovenská strana pristúpi na to, že budeme mať nejaký tranzičný proces na zvykanie si detí pri mne, a ak na to Slovensko pristúpi, tak sme prehrali.“

Presne toto už raz totiž riešili a Briti to nedodržali. Babka riešenie má. Náhradnú rodinu pozýva na postupné odlúčenie k sebe domov. „Ak ich tak milujú a tak im záleží na ukradnutých deťoch, tak nech prídu na dva týždne na Slovensko.“ Ten, kto má teraz pevnejšie nervy, vyhráva. Treba si však zachovať chladnú hlavu…

http://www.topky.sk/cl/100371/1325527/Britska-vlada-popiera-bezdovodne-odoberanie-deti

Napokon Briti sľúbili, že deti zveria starej mame, a že do Vianoc budú na Slovensku. Ktovie….

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/11-11-2012/pripad-ivany-boorovej-briti-sa-zlakli-vydali-zakaz-medializacie.html

 

Máme Guvernéra Národnej banky Slovenska kolaboranta typu Vasila Biľaka?

Dôvod cenzúry pamätných mincí, ktorý poskytla NBS, je absurdný
Štrasburg, 21. novembra 2012

Podľa včerajšieho vyjadrenia Národnej banky Slovenska požiadala o
odstránenie svätožiary a krížov z odevov sv. Konštantína (Cyrila) a
Metoda Európska komisia a niektoré členské štáty. Ako dôvod uviedli
potrebu rešpektovať princíp náboženskej neutrality vyplývajúci z
článku 22 Charty základných práv Európskej únie.

„Charta základných práv neobsahuje žiaden princíp náboženskej
neutrality. Naopak, citovaný článok 22 znie:  „Únia rešpektuje
kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.“ Neviem, v akom vesmíre
sa táto veta dá použiť ako dôvod na cenzurovanie zobrazenia dvoch
kresťanských svätcov na pamätnej minci. Ak je toto rešpektovanie
kultúrnej a náboženskej rozmanitosti, potom komunistický režim bol plný takéhoto „rešpektu“,“ reagovala na stanovisko NBS europoslankyňa Anna Záborská.

Záborská tiež uviedla, že nariadenie Rady č. 975/98 v znení novely
566/2012, na ktoré sa NBS vo svojej tlačovej správe odvoláva, jasne
hovorí, že pokiaľ by Slovensko s pripomienkami nesúhlasilo, musela by
rozhodovať Rada EÚ kvalifikovanou väčšinou.

„Preto sa chcem takto verejne spýtať guvernéra NBS aj ministra
financií: Ako je možné, že sa ani len nepokúsili obhájiť pôvodný
návrh, keď vieme, že pripomienky mali len dva členské štáty a Charta
základných práv EU, rovnako ako historické argumenty, sú na strane
Slovenska?“, doplnila Záborská.

**************************************************

Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, od 12. januára 2010 Jozef Makúch (na obr.) . Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada má jedenásť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky.

Jozef Makúch absolvoval SVŠ v Nových Z8mkoch, pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte  Vysokej škole ekonomickej v Bratislave , študijnom odbore financie. „Štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1976. Od roku 1978 pracoval na domácej katedre ako asistent a odborný asistent. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 1985. Za docenta bol vymenovaný v roku 1989.“ V rokoch 1991 – 1994 bol dekanom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity.

JE MOŽNÉ, ŽE JOZEF MAKÚCH  N E B O L   ČLENOM KOMUNISTICKEJ STRANY SLOVENSKA?

 Na 99, 99% bol.  Ako potom môžeme čakať od neho  zastupovanie  kresťanského Slovenska, keď je len poskokom ďalšej moci – moci slobodomurárskeho BRUSELU?