Posolstvo Kráľovnej pomoci: Viera a radosť, Petícia dechtických pútnikov

6638

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2016  sa  v Dechticiach na pahorku Svätodušnica konala púť ku Kráľovnej pomoci. Pohoda  a nádherná socha Panny Márie s Dieťatkom – Ježišom  v náručí na Svätodušnici privítali asi 1000 pútnikov zo Slovenska, Čiech, Moravy, Poľska, Maďarska a Rakúska.  Vo svojom  posolstvo Kráľovná pomoci v tomto dni Martinovi povedala: 

_ZAR6561Moje milované deti!
Všetkých vás objímam svojim materinským náručím. Túžim, aby ste môjho Syna milovali, verne ho nasledovali a boli s nim zjednotené. On, ktorý je vinič a vy ratolesti. Iba v ňom budete prinášať zdravé ovocie. Modlime sa spoločne so živou vierou, aby Duch Svätý vás zapálil láskou, ktorá bude zapaľovať i tých, ktorí nepoznajú môjho Syna Ježiša. Mojou radosťou bude, ak si svätú katolícku Cirkev zamilujú vďaka vášmu svedectvu lásky a viery i tí, ktorí ju nemilujú. A to bude i vašou radosťou.                 Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Augusta 2016

Povedali nám:  

Ivanka Čerešňová, Topoľčany (13)

9aO tejto púti som sa dozvedela od mamičky, ktorá našla článok v M-Rose. Toto miesto sa nám stalo veľkým povzbudením vo viere v Boha a prehĺbením lásky k Panne Márii, ktorá je mojou druhou Matkou. Rad sa modlím ruženec. Ja sa tu naplním radosťou a cítim pomoc vo všetkom. Dnes som prišla prosiť Pannu Máriu, o pomoc v škole  a aby takouto radosťou naplnila aj môjho ocka, sestru a brata Mám takú skrytú prosbu, aby niekedy aj ocko išiel s nami na takúto púť.

Katarína Horvátová, Trnava (dôchodkyňa)

9bVnímam, že je to pravé zjavenie Panny Márie, cítim to vnútorne,  aj pri modlitbách. V tejto vážnej dobe sa aj Slovensko sa odkláňa od pravej viery v Ježiša Krista stáva sa ľahostajným a islamizácia Európy by mala byť pre nás varovaním.

Mali by sme povstať vo viere v živého Boha a ukázať ju svetu, že Slováci naozaj milujú Pána Ježiša príkladom života. Mojim úmyslom sú modlitby a obety za deti v mojej rodine, za mládež, za rodiny za ich záchranu.

Peter Guldan, Nitra  (32)

9cPán Ježiš a Panna Mária sú môj život moja, nová cesta. Padol som na samé dno, prišiel som skrze drogy o rodinu, deti manželku, rodičov, kamarátov, napáchal som veľa zlých skutkov. Iba Božia milosť ma zachránila.  Dostal som sa do Cenacola, kde som skrze Ježiša začal nachádzať zmysel života. Začal som normálny život, ale s Pánom Ježišom. Chcel by som napraviť to čo som svojou pýchou, sebectvom pokazil, prosím Pána Ježiša, aby mi pomohol, odprosujem ľudí, ktorým som veľmi ublížil. Verím, že Panna Mária spolu s Pánom Ježišom mi pomôžu a budú ma na tejto ceste chrániť, aby som vydržal a preto takéto púte sú mi na tejto ceste veľmi povzbudivé.

Mária Víziková, Foto M.Víziková., Mária Žarnayová)

_ZAR6741

******************************************************************Petícia dechtických pútnikov

Milí priatelia, na tohtoročnom výročí zjavenia sa Kráľovnej pomoci v Dechticiach na sviatok Nanebovzatia Panny Márie dňa 15. augusta 2016 tu  bol k dispozícii na podpis list, ktorý dechtickí pútnici adresujú trnavskému súdelnému biskupovi Mons. Jánovi Oroschovi a viacerým ďaším pánom biskupom. V liste ide o túžbu pútnikov vyhlásiť Horu Boričky a Svätodušnicu za miesto modlitby resp. pútnické miesto, ako aj o povolenie pastoračnej služby pre pútnikov. List je formou petície zverejnený aj nami, aby ste ho mohli podpísať a postať na kontaktnú adresu.   List spolu s podpisovou prílohou si môžete vytlačiť dať popodpisovať záujemcom. 

Tu stiahnuť:  List1[1].pdf   List2[1].pdf  

List1[1]

List2[1]