Mary TV: Chorvátska prezidentka v Medžugorí, Most Moskva – Fatima, Modlitba uzdravuje, KINO: Biele peklo

2965

Chorvátska prezidentka na púti v Medžugorí

Medžugorie, 19.8.2016 (kath.net/jg) – Kolinda Grabarová -Kitarovičová, prezidentka Chorvátska, navštívila v polovici augusta Medžugorie. Prezidentka navštevuje pútnické miesto v Bosne-Hercegovine od r. 1980 pravidelne.
„V Medžugorí ma fascinuje predovšetkým duchovná atmosféra, v ktorej možno zakúsiť Božiu prítomnosť. Katolícka viera je pre mňa dôležitá okrem iného preto, lebo nám dáva záväzné morálne normy dokonca aj vtedy, keď sú ľudské zákony nejasné,“ povedala v interview pre televíziu „Mary TV“. -zg-

Duchovný vzdušný most Moskva-Fatima

Páter Werenfried: „Vy ste deti Márie, tej najlepšej Matky, … ktorá svoje deti nikdy neopustí.“

Moskva, 19.8.2016 (kath.net/KIN) 019 536 – Po páde berlínskeho múru a otvorení 12aželeznej opony bol koniec Sovietskeho zväzu spečatený. Úsilie jeho štátov o nezávislosť od r. 1991 silnelo. Komunisti chceli tento vývoj zadržať a 19. augusta pred 25 rokmi začali puč proti prezidentovi Michailovi Gorbačovovi. Zmocnili sa aj médií. No bol tu ešte jeden vysielač, o ktorom nič nevedeli – a sila modlitby, ktorú podceňovali …
Svetom prebehli obrázky: tanky sa vrútili do centra Moskvy a obklopili parlament. Je pondelok, 19. augusta 1991. Samozvaná „krízová komisia“ vyhlásila výnimočný stav. Sovietska spravodajská agentúra hlási, že prezident Gorbačov pre chorobu odstúpil z úradu. V skutočnosti ho zadržiavali v jeho letnom sídle na Kryme.
Pre Gorbačova to bol začiatok konca jeho politickej kariéry, pre iného sa začala: pre Borisa Jeľcina, vtedy prezidenta Ruskej federácie. Rýchlo sa stáva hovorcom a vodcom odporu proti komunistickým pučistom.

Objaví sa rádio
V pamäti nám zostávajú obrazy ako sa Jeľcin pred parlamentom vyštverá na tank 12ba odtiaľ prehovorí k ľuďom. Po tomto prejave sa vráti do parlamentu a poslancom povie: „Teraz potrebujem rádio.“ Chce dosiahnuť čo možno najviac ľudí a získať ich pre demokraciu. No médiá sú v rukách pučistov.
V tomto historicky rozhodujúcom okamihu poskytne rozhľad a odvaha svetovej pápežskej nadácie „Kirche in Not“ a jeho ruských partnerov Borisovi Jeľcinovi a demokratickému hnutiu rozhodujúcu výhodu. K úžasu všetkých sa prihlási poslanec Dumy, praktizujúci kresťan, že má zariadenie potrebné na rozhlasové vysielanie.
509406S pomocou „Kirche in Not“ má vzniknúť rozhlasová stanica katolíckej a pravoslávnej cirkvi v Sovietskom zväze. Jej predchodca už existoval: Už niekoľko rokov vysielalo „Rádio Blagovest“ – Rádio Dobrá zvesť – kresťanský program v ruskom jazyku z Monaka a v Sovietskom zväze ho bolo možné chytiť.
Zakladateľ „Kirche in Not“, holandský premonštrát páter Werenfried van Straaten, to silne podporoval – videl v tom dôležitý prínos k pádu diktatúry komunizmu a k evanjelizácii Ruska. Ale sovietske ministerstvo pre komunikácie vysielaču odmietalo vydať licenciu.
Zariadenie však už bolo v auguste 1991 dávno v Moskve. Počas dlhšej doby „Kirche in Not“ prepašovala technické zariadenie v jednotlivých častiach loďou do Petrohradu a odtiaľ do Moskvy. Tam zariadenie zostavili a stálo pripravené v sklade – bez vedomia politikov.

Prepašované do parlamentu pod hlávkami kelu
Teraz muselo ísť všetko rýchlo: Do skladu poslali nákladné auto parlamentnej kantíny a zariadenie naložili. Aby ho pučisti neobjavili, ukryli ho pod hlávkami kelu a inými potravinami. Inžinieri inštalovali vysielač v parlamentnej budove, letectvo poskytlo anténu. Boris Jeľcin mohol vyzvať obyvateľstvo Moskvy k odporu proti pučistom. Jeho výzvu ľud vypočul. Tisíce ľudí sa pokojne zhromaždili na uliciach. Dokonca celé armádne oddiely prebehli k Jeľcinovi.
Večer 21. augusta sa puč skončil. O niekoľko dní neskôr sa Gorbačov vzdáva predsedníctva komunistickej strany. V decembri sa sovietske impérium definitívne zrúti: Rusko, Bielorusko a Ukrajina založia „Spoločenstvo nezávislých štátov“. Prvým demokraticky zvoleným prezidentom Ruska sa stáva Boris Jeľcin.
On nezabudol, že to bolo rádio od „Kirche in Not“, ktoré mu v kritických hodinách augusta 1991 bolo k dispozícii. Už v septembri 1991 dostalo „Rádio Blagovest“ povolenie vysielať a vysiela dodnes.

Duchovný vzdušný most do Fatimy
nossa-senhora-de-fc3a1timaNo Jeľcinova vďačnosť bola ešte väčšia. Páter Werenfried van Straaten, mnohí veriaci v Rusku a na celom svete boli presvedčení, že tieto udalosti prevratu úzko súvisia s Fatimskými posolstvami Panny Márie trom pastierikom od mája do októbra 1917. V nich predpovedala celosvetový rast komunizmu, ale aj „obrátenie Ruska“ skrze modlitbu ruženca a pokánie. Páter Werenfried a mnohí jeho „spolubojovníci“ toto posolstvo šírili a veriacich vyzývali, aby nasledovali prosby Božej Matky.
Zdá sa, že teraz sa predpoveď splnila: Moskovský puč 19. augusta, ktorý uviedol koniec Sovietskeho zväzu, bol potlačený presne v deň štvrtého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Správa o rozbití puču dosiahla svet 21. augusta, keď Cirkev slávi spomienku „Panny Márie Kráľovnej“.
Ako vďaku za pokojnú revolúciu a pád komunizmu iniciovala „Kirche in Not“ spolu s katolíckymi a pravoslávnymi predstaviteľmi a viac ako 150 ruskými televíznymi a rozhlasovými vysielačmi 13. októbra 1991 živý prenos zo slávenia pre pútnikov vo Fatime s povolením prezidenta Jeľcina. Tento prenos mohlo v Rusku sledovať 40 miliónov ľudí.
12cKatolícki a pravoslávni veriaci sa spoločne modlili za obrátenie a zmierenie Ruska a západného sveta. Páter Werenfried van Straaten sa v príhovore obrátil priamo na ruský ľud:
„Vy ste deti Márie, tej najlepšej Matky, … , ktorá svoje deti nikdy neopustí. Preto ona … obrátila svoj materinský pohľad na vašu otčinu, keď v r. 1917 vo Fatime začala boj proti Leninovej revolúcii.“
„Duchovný vzdušný most“, ako tento prenos nazvali, mal taký veľký úspech, že ho na výročie sovietskej októbrovej revolúcie zopakovali.
Dramatické augustové udalosti pred 25 rokmi sú dnes do veľkej miery zabudnuté. Uviedli nielen koniec komunistickej diktatúry, ale sú aj príkladom sily viery a modlitby. A „Kirche in Not“ smela v tej rozhodujúcej chvíli k tomu prispieť. -zg-

Modlitba mení krv: Výskum potvrdil liečivé účinky modlitby pre ľudské telo

Užhorod 22. augusta 2016 (HSP/econet/Foto: screenshot z youtube)

Skutočnosť, že v čase modlitby človek cíti pokoj a duchovnú úľavu, potvrdzuje aj vedecký výskum. Krv človeka sa počas modlitby doslova mení

Ilustračná snímka. Modlitba sv. ruženca je obzvlášť mimoriadne účinnou modlitbou

Michail Lazorik, terapeut z Užhorodskej národnej univerzity, si nechal patentovať už 166 vynálezov. Jedným z nich je aj zaujímavé sledovanie účinku modlitby na zloženie krvi, o čom začal uvažovať prakticky už pred 15 rokmi. On sám je tiež praktizujúci veriaci.

Mnohí by vedeli potvrdiť upokojujúci účinok modlitby, no Lazorik sa ho pokúsil dokázať aj vedecky. Do experimentu zapojil v rovnakom čase 15 mužov a žien, ktorí boli právnikmi, lekármi aj bez akéhokoľvek vzdelania. Trpeli na aterosklerózu, hepatitídu B, na ochorenie srdca a ďalšie choroby.

Pred experimentom sa im vzala krv na analýzu. Potom si jednotliví pacienti alebo jeden z nich čítal modlitby po dobu asi 15 až 20 minút z modlitebnej knihy aj bez nej. Šlo o modlitbu “Otče náš”, “Verím v Boha”, modlitby k svätým, k patrónovi, či žalm 50. Na konci im znova bola odobratá krv na analýzu.

Ako o výsledkoch hovorí Lazorik, pri jednom mužovi bolo zistené, že úroveň jedného z indikátorov fagocytózy bola až šesťkrát nižšia ako pred experimentom. U iných mužov menej ako trikrát, u žien menej, pretože sú viac emocionálne.

Takže modlitba mala skutočne silný účinok, ktorý pôsobí upokojujúco na liečebný proces. Do jej prednášania je zapojené vedomie, oči, uši, hlas, na telo pôsobia zvukové vibrácie, spôsobujúce zmeny v krvných parametroch.

http://www.hlavnespravy.sk/modlitba-meni-krv-vyskum-potvrdil-liecive-ucinky-modlitby-a-pokoja-pre-ludske-telo/822566

KINO: Biele peklo