Posolstvo Kráľovnej pomoci : Odprosujte Boha za hriechy

2306

„Moje deti! Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa zjednotili so mnou v modlitbe prosiac Ducha Svätého, aby zostúpil na srdcia, ktoré sú otrávené jedom nenávisti, ktorý satan zákerne ponúka, aby ničil celý svet. Odprosujte dobrotivého Boha za svoje hriechy i hriechy celého sveta a vo svetle lásky Ducha Svätého vyznávajte, že Ježiš je váš jediný Pán a iba Jeho chcete verne nasledovať.

Svedčte tomuto zranenému svetu o Ježišovej láske, ktorá má moc ho uzdraviť. Vzoprite sa zlu a prijmite do sŕdc Ducha lásky a zmierenia. Duch Svätý vás naplní svojim svetlom a Boží pokoj na vás spočinie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Júla 2016