Posolstvo Kráľovnej pomoci: Otvorte svoje srdcia láske

477

„Moje milované deti!  Objímam vás láskou, ktorá rozradostnila moje srdce vo veľkonočné ráno. Želám si, aby každý z vás z hĺbky srdca vyznal: „Ježiš je môj Pán, On je môj Milovaný.“ Modlím sa za vás a vyprosujem vám dar živej viery, v ktorej dokážete bez strachu ohlasovať veľkonočnú radosť, že Boh je naša spása. Pozývam vás, aby ste každý deň vykročili na cestu svätosti. Nechajte sa preniknúť duchom Ježišovej lásky, ktorá prijíma utrpenie, aby ho premenila na veľkonočné víťazstvo.

Po ceste svätosti sa nedá kráčať s uzatvoreným srdcom, moje deti. Preto otvorte svoje srdcia láske a nežne milujte svojich blížnych, pretože náš Pán je v každom z nich. Modlitbou lásky zúrodňujte svoje srdcia a tak budú viac a viac podobnejšie Ježišovmu a môjmu srdcu. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.“  

 Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.apríla 2015

Otázka večnosti


Moje drahé deti! Milujem vás! Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami. Zmeňte svoj život, ale spravte to kvôli láske. Zmeňte ľudí okolo seba, ale spravte to láskou.  Ďakujem, že ste sem prišli…
(Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir, 7. mája 1995)

MáriaLáska! Jediné slovo, ktoré obsahuje všetko, celé Evanjelium, dominuje v tomto  posolstve, alebo skôr výkriku Nepoškvrnenej Čistoty. Trikrát prosí: rozmýšľajte nad mojimi slovami…  Na to rozmýšľanie sme mali presne 20 rokov. Keď sa pozriem okolo seba, keď otvorím akúkoľvek webovú stránku, či noviny, alebo len telefonujem s priateľmi, ohlušuje ma jediné: Boj o to, komu veriť a komu nie, alebo vyvracanie či potvrdzovanie rôznych skutočností. Bojuje sa v konečnom dôsledku o biznis, vplyv, o presadenie sily, zákonov a plánov, zlých či dobrých. Bojujú spoločnosti o zákazníka a o trhy, bojujú politici o voliča, o svoj post, proti sebe navzájom.

Bez ohľadu na to, že len jedna z akýchkoľvek dvoch protistrán háji možno aj pravdu, je tu dnes pre nás Panna Mária so svojím posolstvom. Otázka je, kam som si ju – Posla Neba, zaradil ja. Či pre mňa stojí v rade spravodajcov  zo všetkých strán, či som si ju zaradil vedľa „Topiek“ „Aktualít“, Nového Času, do poradia rôznych agentúr, alebo dokonca šíriteľov klebiet. Alebo či je pre mňa Majákom, ktorý mi prišiel vyriešiť chaos, vonkajší i ten môj osobný, Maják – ktorý mi ponúka východisko, pevný smer, záchranu, a tú najväčšiu – Božiu Pravdu.

Milý brat, milá sestra,  na ktorom mieste v tomto všetkom pre teba stojí Tvoja nebeská Matka? Ak sa opieram o Máriu, milí priatelia, nemôžem mať problém. Ak mám problém s tým, či mám prijať a žiť Lásku, je to len vo mne. Napokon, v poslednej bodke môjho času, čase smrti, nebude existovať nijaká výhovorka. Bude mi položená otázka, smerujúca do môjho srdca a svedomia. Prijal si Lásku? A bude to otázka života, alebo smrti. Otázka mojej večnosti.   Anton Selecký

Slzy siedmych bolestí