Posolstvo Kráľovnej pomoci, Dechtice, 15.11.2010

472

KRÁĽOVNÁ POMOCI, DECHTICE, 15. NOVEMBRA 2010

Modlite sa modlitbu dôvery

„Moje deti!
Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa modlili modlitbou dôvery. Nech vašu modlitbu nesprevádza strach, ale vedomie, že Boh má v rukách vašu budúcnosť. Prichádza advent, čas stíšenia sa a očakávania príchodu lásky na tento svet. Mojou túžbou je, deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu „staň sa“ zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť. V Jeho rukách ste v bezpečí. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.”

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.11.2010

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.