Posolstvo Kráľovnej pokoja:  Láska prináša svetlo 

979

 

„Drahé děti!  Nemějte tvrdá srdce, uzavřená a strachem naplněná srdce. Dovolte mé mateřské lásce, aby je ozářila a naplnila láskou a nadějí, Mirjanaabych vám jako matka zmírnila bolesti, protože já je znám, já jsem je zakusila. Bolest pozvedá a je i největší modlitba. Můj Syn má zvláštním způsobem rád ty, kteří trpí bolesti. Mne poslal, abych vám je zmírnila a přinesla naději. Důvěřujte v Něj. Vím, že je vám těžko, protože kolem sebe vidíte stále více tmy. Děti moje, je potřebné ji rozbít modlitbou a láskou. Ten, kdo se modlí a miluje, nebojí se, on má naději a milosrdnou lásku, vidí světlo a vidí mého Syna. Jako svoje apoštoly vás vyzývám, abyste se snažily být příklad milosrdné lásky a naděje. Stále znovu se modlete o co nejvíce lásky, protože milosrdná láska přináší světlo, které rozbíjí každou tmu, přináší mého Syna. Nebojte se, nejste samy, já jsem s vámi. Prosím vás, abyste se modlily za svoje pastýře, aby v každém okamžiku měli lásku, aby s láskou pracovali pro mého Syna, skrze Něj a na Jeho památku. Děkuji vám. “

Prostredníctvom MIrjany Dragičevičovej – Soldovej, (na obr.), Medžugorie,  2. apríla 2016

Zjavenie Kráľovnej pomoci

Dechtice, 3. apríla 2016 (audiozáznam)

DECHTICE 3.4 (13)

 

*********************************************

VAROVANIE ­­­–­ ­Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

V tom istom okamihu, keď bude satan tróniť ako pán sveta, a bude sa domnievať, že má isté víťazstvo, ja sama Mariaholubica2mu vyrvem korisť z rúk. Naraz bude stáť s prázdnymi rukami a nakoniec pripadne víťazstvo len môjmu Synovi a mne; toto bude triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. (19.12.1973)

Pokorní, maličkí, tí, ktorí sa všetkého zriekli, ktorí sú plní dôvery, tí všetci sa nechajú mnou viesť. Ich slabý hlas sa bude jedného dňa ozývať ako uragán a spojí sa s víťazným volaním anjelov a celým svetom bude znieť silný hlas: ,Kto ako Boh? Kto ako Boh?‘ Potom bude nasledovať definitívna porážka pyšných a triumf môj a mojich malých synov. (24.6.1974)

Je len jedno znamenie, ktoré Boh dnes dáva svetu a Cirkvi: som to ja sama. Len ja som bola predpovedaná ako veľké znamenie na nebi: Žena odetá slnkom, s mesiacom ako podložkou pod svojimi nohami a dvanásť hviezd ako žiariaca koruna okolo jej hlavy. Je predpovedané moje víťazstvo nad červeným drakom a triumfujúcim ateizmom, dnes zdanlivo víťaziacim.

Toto víťazstvo bude dosiahnuté prostredníctvom triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete a toto víťazstvo dosiahnem s kňazmi môjho Hnutia.  Viac na

Tu stiahni:  Triumf Nepoškvrneného Srdca

***************************************************************************

Katechizmus Rímskokatolíckej Cirkvi: Posledná skúška 

strana4675 Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,769 ktorá otrasie vierou mnohých veriacich.628 Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi,629 odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele.630
676 Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom „milenarizmus“,631 ale najmä v politickej podobe sekularizovaného, „vnútorne zvráteného“ mesianizmu.6322425
677 Cirkev vojde do slávy kráľovstva 1340 len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní.633 Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným triumfom Cirkvi634 na spôsob vzostupného pokroku, ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla,635 2853po ktorom zostúpi z neba Kristova nevesta.636 Božie víťazstvo nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu 637 po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa. 638

4.apríl 2016 Svätá omša a veľkonočný pochod za život pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa v Košiciach
životlq1v4Milý priateľ života,
v Košiciach sa uskutoční celomestské slávenie Dňa počatého dieťaťa v pondelok, 4. apríla 2016. Počas dňa budú dobrovoľníci v centre mesta ponúkať okoloidúcim maličké darčeky, ktorými môžeme symbolicky osláviť svoje počatie ako osobný sviatok.
Svätá omša za život s ekumenickou účasťou začne v Seminárnom kostole o 16:30. Hlavným celebrantom je arcibiskup Bernard Bober. V závere svätej omše dostanú osobitné požehnanie dobrovoľníci, ktorí sa Košiciach zapojili do projektu 9 mesiacov za život.
Program vyvrcholí na Hlavnej ulici Košíc. Oslavný veľkonočný pochod za život vykročí k budove Ústavného súdu, kde sa prihovorí zástupca košickej ekumény. Cestou späť si účastníci položením kvetov k buste svätého pápeža Jána Pavla II. pripomenú jedenáste výročie úmrtia (2. apríl 2005) veľkého Obrancu nenarodených.
Po skončení sú všetci účastníci pozvaní na priateľské agapé do átria Teologickej fakulty.
Viac na: http://www.detike.eu/index.php/12-spravy/198-kosicka-svaeta-omsa-za-zivot-pri-prilezitosti-dna-pocateho-dietata
Pozvite svojich známych!   s úctou,  Dušan Škurla    Úrad pre apoštolát ochrany života  v košickej arcidiecéze
www.zazivot.sk a Spoločenstvo Deti sv. Alžbety – Aliancia za život, o.z.
Košice  www.detike.eu

Bránil chrám před znesvěcením, pokrokový farář na něj poslal policii

poppins

V katolické katedrále americké Omahy se konal v březnu každoroční „Cathedral Flower Festival“ („Květinový festival v katedrále“). Jedná se o „místní tradici“, kterou konzervativní portálCorrispondenza Romana označil za „obscénní a rouhačskou“. Internetová stránka dómského faráře mluví ale o „katedrálním projektu umění“.

V chrámovém prostoru byla umístěna velká plechová konstrukce Buddhy a na stropu zavěšena létající figurína Mary Poppins, pohádkové čarodějnice ze známého amerického muzikálu s kouzelným deštníkem.

Kostelník katedrály Mark Kenney už měl znesvěcování sakrálního prostoru po krk, proto sáhl k radikálnímu činu. Figurínu Mary Poppins nůžkami na kov odstřihl od stropu a sochu Buddhy rozmontoval.

A bylo zle….  Viac na:  http://www.tedeum.cz/2016/03/31/branil-chram-pred-znesvecenim-pokrokovy-farar-na-nej-poslal-policii/