Píšete nám: Nepovoľme neprávosť

378

 

Keď som sa prednedávnom v Bratislave zúčastnil s tými “čudnými zvyškami” čo nielenže srdcom veria, ale sú ešte dokonca aj ochotní ústami vyznávať, (Rim 10) že Ježiš je Pán, na zhromaždení za záchranu rodiny a zastavenie totality antihodnôt, tak som sa jednoho z nich len tak pre zaujímavosť opýtal: Čo očakávate od vášho avizovaného pochodu ulicami Bratislavy, ktorý pripravujete koncom mája?

Mladý muž sa zamyslel a úplne vážne mi povedal toto: “Viete, aké by to bolo úžasné, keby sa našiel odvážny kňaz, alebo aj biskup, čo by kráčal na čele tohto sprievodu s Eucharistiou v ruke? Viete, koľko Božích milostí by dostalo toto mesto a jeho obyvatelia?

Priznám sa, že som dlho rozmýšlal, či sa nájde na Slovensku pastier, čo by sa s modlitbou na perách a v ruke s Eucharistickým Kristom postavil proti tomu, aby sme svojou zbabelosťou, ľahostajnosťou a lenivosťou na Slovensku, ktoré je zasväté Sedembolestnej Panne Márii uzákonili modloslužbu. Štatisticky, je tu síce kresťanov veľa, ale voľajako vôbec nežijeme podľa evanjelia.

Nemali by sme ale všetci zabúdať, že aj Židia mali zákon, prorokov a iné milosti Božie a predsa ostali hluchí a slepí, keď prišiel sľúbený Mesiáš. To, čo im malo byť svetlom a príležitosťou spásy, stalo sa im, pre ich neveru, tmou a príčinou zavrhnutia.

“Tak je napísané: Boh im dal ducha tuposti, oči totiž, ktorými nevidia a uši, ktorými nepočúvajú a to až do dnešného dňa” (Rim 11, 8).

Vyzývam preto všetkých ľudí dobrej vôle:

-k týždňovej modlitbe k sv. Michalovi archanjelovi, aby nás ochraňoval v boji proti tomuto zlu.

-aby sa podľa svojich možností čím viacerí prišli postaviť v sobotu 28. 5. 2011 do Bratislavy o 15. 00 hod na námestie SNP na stranu Boha, lebo “on odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, čo vytrvalo konajú dobro a hľadajú nepominuteľnú slávu a česť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sa len vadia a protivia sa pravde a povoľujú neprávosti” (Rim 2, 6-8).

Boh žehnaj Slovensko.

A. Čulen

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

pochádza od pápeža Leva XIII. A napísal ju v r. 1886 po latinsky a do r. 1965 sa pravidelne modlila po sv. omši.

Sv. Michal archanjel, ty vodca dobrých anjelov, pohliadni na nás, ako stále viac upadáme do tiesní. Boj, ktorý si v nebi začal, zúri od Adama stále ďalej na tejto Zemi. Nachádzame sa v období pred Apokalypsou. Veľký odpad od Boha sa začal. O všemohúcom Stvoriteľovi neba i Zeme sa mlčí, jeho prikázaniami sa pohŕda. Človek podľahol našepkávaniu satana a robí seba najvyšším zákonodarcom a sudcom.

Svätá Cirkev nášho Pána Ježiša Krista je ničená nielen vonkajšími nepriateľmi, ale, čo je ešte oveľa nebezpečnejšie, nepriateľmi vo vnútri. Pánova vinica nesie stopy spustošenia.

Svätý archanjel Michal, vypočuj náš výkrik v núdzi!  Už sotva dokážeme znášať toto rúhanie, túto pýchu, toto vraždenie a potraty, ako aj zbabelosť dobrých. Príď nám na pomoc so svojimi légiami! Vrhni svoju veľkú otázku «Kto je ako Boh?» plamenným písmom ponad horizonty! Ty si padlých anjelov zvrhol z neba do hlbín pekla, vyžeň satanov dym z vnútra Cirkvi!

Svätý archanjel Michal, nielen naše pery, aj naše ruky, naše slzy, naše srdcia volajú k tebe, zhliadni na našu biedu, na našu únavu. Pohliadni na Cirkev v jej bezmocnosti a poníženosti! Keď Izraeliti volali k tebe o pomoc ako k svojmu anjelovi zmluvy, pomohol si im so svojimi anjelmi – ich nepriatelia vás videli ako ohnivé meče a stiahli sa. Či sme my menej ako Izraeliti? Či nie je Cirkev dedička vyvoleného národa, Pánova Nevesta? Či nie sme deti Márie, deti tvojej Kráľovnej?

Svätý archanjel Michal, anjel našej zmluvy, príď k nám s Božou mocou, varuj nás, ochraňuj nás, príď so svojimi légiami, príď nám na pomoc so všetkými nebeskými mocnosťami a ukáž, že vy Boží anjeli, ste mocnejší ako brány pekla. Svätý Michal archanjel, ty si s planúcou horlivosťou zvrhol neposlušných anjelov do priepasti pekla. Vypros nám milosť, aby sme s rovnakou horlivosťou zapálení bojovali proti hroznej nenávisti voči Bohu v našich dňoch, daj  aby sme zasadzovali svoje sily za väčšiu česť a slávu Boha. Amen. zg

http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=nebudme-ti-co-sa-protivia-pravde-a-povoluju-nepravost&cisloclanku=2011050005