Gay Pride 2011: Apel na celé Slovensko!

553

Pochod za ochranu manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi,

ohlásený na deň 28. máj 2011, vyhlásenie pre médiá.

22. máj 2011

Združenie pre ochranu rodiny organizovalo 15. mája 2010  pokojný pochod proti pripravovanému GAY PRIDE 22. mája 2010 v Bratislave. Presne po roku skúseností a štúdií problematiky súvisiacej s rozmachom homosexuality, ale najmä snáh homosexuálnych a LGBT aktivistov  presadzovať svoje nadštandardné požiadavky na začlenenie do spoločnosti a zmeniť myslenie a legislatívu Slovenska vo svoj prospech, predkladá toto vyhlásenie:

 

Opätovne apelujeme na celé Slovensko, že pripravované podujatie  GAY PRIDE 2011, ktoré sa má konať 4. júna 2011 v Bratislave, otvorí na Slovensku za aktívnej finančnej a politickej pomoci viacerých ambasád, niektorých predstaviteľov vlády SR, časti politického spektra v NR SR celý komplex prvkov duchovnej, duševnej i fyzickej skazy národa formou neskrývanej nemravnej prezentácie homosexuality a iných foriem sexuálnych abnormalít pred verejnosťou, s maskou hrdosti na svoju identitu. Nejde už len o samotný pochod, ale i sériu podružných podujatí!

Preto Združenie pre ochranu rodiny spoločne so združením Občania za kresťanské hodnoty a tradície pripravuje druhý ročník pokojného pochodu za ochranu tradičnej rodiny a proti GAY PRIDE 2011, ako i celému systému neadekvátnych požiadaviek homosexuálov a osôb LGBT na Slovensku, ktorý sa uskutoční

 

28. mája 2011 od 15.00 z námestia SNP v Bratislave!

Združenie pre ochranu rodiny spoločne so združením Občania za kresťanské hodnoty a tradície týmto vyzývajú  NR SR a vládu SR :

  • aby pripravili a prijali ústavný zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi, ktorý bude jasne definovať inštitút rodiny a manželstva v prospech tradičného chápania rodiny,

  • aby prijatím ústavného zákona odolali tlakom zvýhodňujúcim homosexuálne osoby a skupiny LGBT a nemuseli v budúcnosti prijímať zákony, či vytvárať  výbory pri Rade vlády, ktoré by zastrešovali problematiku osôb LGBT a gender rovnosti v otvorenej, či skrytej forme,

* aby tým zabránili prijatiu zákonov, ktoré by  zrovnoprávnili proti – prirodzené homosexuálne  manželstvá s manželstvami prirodzenými,

  • aby nedovolili adopciu detí pre homosexuálne páry, čím homosexuálni aktivisti zamýšľajú  vytvoriť   zdanie rodinného zázemia a tým pod rúškom „rodičovskej lásky“ duševne, fyzicky a duchovne devastovať deti,

 

  • aby zabránili prijatiu legislatívnych úprav, ktoré by do škôl a do spoločnosti umožnili prienik informácií o homosexuálnom spôsobe spolužitia ako rovnocennej a rovnoprávnej alternatíve v sexuálnej výchove a orientácii detí už od predškolského veku,

 

  • aby zabránili prijatiu zákonov v oblasti trestného práva, ktoré by postihovali za prejavy  homofóbie tých, ktorí nebudú  súhlasiť s homosexuálnou propagandou i napriek  povinnej „harmonizácii“ slovenského práva s normami EÚ či OSN v tejto citlivej oblasti!

 

Zdôrazňujeme: nehovoríme stop homosexuálom (lebo sú to často zvedení a nešťastní ľudia, ktorí chcú utopiť hlas svojho svedomia v nemorálnom vyjadrení svojskej identity i formou GAY pochodov), ale stop homosexualite ako hriechu proti Bohu, za ktorý je večné zatratenie.

Hovoríme stop kriminalizácii za tzv. homofóbiulož,  ktorú podsúva EÚ a OSN celosvetovej verejnosti.

Vyzývame týmto všetkých občanov SR, aby hájili svoje práva dané Ústavou SR na nedotknuteľnosť osoby a jej ochrany zo strany štátu.

Vyzývame všetky kresťanské cirkvi a spoločenstvá na Slovensku na konanie kajúcich pobožností  a modlitieb za týchto nešťastníkov.

Pýtame sa: „toto chceme na Slovensku, ktoré má v preambule svojho základného zákona odvolávku na cyrilo-metodské  duchovné a historické tradície!?“

Záverom vyhlasujeme, že sme apolitické združenia a vyzývame všetky osoby, ktoré sa zúčastnia nášho pochodu, aby sa zdržali akýchkoľvek prejavov príslušnosti k politickým stranám a iniciatívam a rešpektovali pokyny usporiadateľov.

S úctou

Ing. Jozef  Dupkala

predseda správnej rady

Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska oroduj za nás!

—————————————————————————————————————

Video: Pochod za ochranu rodiny 2010