Pápež vraj schvaľuje v istých prípadoch kondómy – nie je to pravda

554

21.11.2010 (catholicworldreport.com, magnificat.sk) – Tento týždeň zarezonoval médiami rozhovor, ktorý pápež Benedikt XVI. poskytol novinárovi Petrovi Seewaldovi. Titulky ako „Pápež pripustil používanie kondómov“ sú však úplne scestné a zavádzajúce a teda neprofesionálne.

Na tvrdenie, že „Je bláznovstvo zakázať kondómy vysokorizikovým skupinám “ pápež odpovedá:

– Môže to byť akýsi základ v niektorých prípadoch. Napríklad ak mužskí prostitúti používajú kondóm, môže to byť prvý krok k tomu, aby začali uvažovať morálne a zodpovedne. Uvedomia si, že nie všetko je povolené a že človek nemôže robiť čokoľvek si zmyslí. Ale nie je to skutočné riešenie problematiky šírenia HIV. Tým je v skutočnosti jedine humanizácia sexuality.
Hovoríte teda, že katolícka cirkev nie je v princípe proti používaniu kondómov?

– Nepokladá to samozrejme za morálne riešenie. V tomto zmysle ide o úmysel redukovať šírenie nákazy, ktorý je prvým krokom k nastúpeniu novej cesty. Cesty poľudštenej sexuality.
Čo teda pápež hovorí?

Vidíme, že použil príklad mužských prostitútov. Logicky sa dá predpokladať že sa teda vyjadruje k homosexuálnym aktom. Svätý otec jednoducho predpokladá, že niektorí homosexuálni prostitúti, ktorí začnú používať kondóm môžu pocítiť vzbudenie určitého druhu zodpovednosti a zmyslu pre morálku. Že sexuálne potešenie nie je tou najvyššou métou, ale že je potrebné dbať na to, aby sme iného človeka našou voľbou nezraňovali. Nehovorí o tom, že je morálne používať kondómy, ale že ich používanie môže mať istý psychologický dôsledok. Neskôr si môžu uvedomiť, že celý homosexuálny akt nie je v súlade s ľudskou prirodzenosťou. Pápež jasne hovorí, že kondómy nie sú riešením redukcie rizika šírenia AIDS. Jasne uvádza, že riešením je „humanizácia sexuality“.

Pre kohokoľvek, u koho je hrozba prenosu HIV je sexuálny akt veľkým rozhodovaním s morálnym podtextom. Cirkev sa vždy snaží o to, aby ľudí odvrátila od rozhodnutí, ktoré sú nemorálne a nasmerovala ich k Ježišovej Láske a ku svätosti. Môžeme teda povedať, že sv. otec jednoznačne nehovorí o kondómoch ako o merite veci, ale chce hovoriť o raste morálneho povedomia, ktorý môže byť potenciálnym rastom smerom k Ježišovi.

Odobril teda pápež distribúciu kondómov? Nič v jeho slovách tomu nenasvedčuje. Hovorí o tom, že používanie kondómu je prospešné zabráneniu šírenia HIV? Absolútne nie. Pápež nehovorí o učení Cirkvi o tom či kondómy redukujú infekciu alebo nie. Cirkev nemá formálne učenie o tom ako redukovať nemorálne homosexuálne akty. Pri takomto akte je „problematický“ hlavne akt sám a nie kondóm. A predsa prekrúcači Benediktových slov sa zatiaľ neodvážili napísať, že tým, že ho pápež spomenul, odobril ho. Kristus sám volal ľudí k tomu, aby sa ľudia odvracali od hriechu. Preto aj teraz tu svätý otec nie je advokátom kondómov, ale morálneho prebudenia sa a konverzie.

Pápež naopak úplne jasne hovorí, že nepokladá kondómy za efektívne v boji s prenosom HIV. Naopak volá po humanizácii prístupu k sexu, ktorý v jeho poňatí zahŕňa abstinenciu a vernosť, ako sa k tomuto termínu neraz vyjadril.

Je to teda ako so zlodejom v banke. Ak ju niekto ide vykradnúť so zbraňou a povedali by sme, že je lepšie ak v nej nemá náboje a tak sa zabráni fatálnym následkom, v žiadnom prípade to neznamená, že schaľujeme potuĺovanie sa po bankách so zbraňami či prepad sám. A nie je vecou Cirkvi robiť morálne manuály k bankovým prepadom so zbraňou či bez. Cirkev jednoznačne učí len to, že krádež je hriech.