OROL TV: Kráľovná pomoci, Dechtice: Osloboďte sa od nenávisti

946

Je prekrásna slnečná nedeľa 7. septembra 2014, predvečer cirkevného sviatku narodenie Panny Márie. Na námestie do Dechtíc sa schádzajú pútnici z celého Slovenska , Moravy, Čiech, Maďarska, Rakúska. Berú si pútnickú vodu a pripravujú sa na zahájenie tradičnej púte k miestu zjavenia na Boričkách.
Púť začína modlitbou Anjel Pána a mariánskymi piesňami. Počas presunu cez dedinu k miestu zjavenia sa pútnici modlia sväté ružence. Prvé zastavenie je pri svätom kríži, kde všetkých pútnikov srdečne privítal vizionár Jozef a povedal im úmysel púte, že bude venovaná za pokoj a mier vo svete a že budeme o to prosiť Sedembolestnú Pannu Máriu Patrónku Slovenska a prečítal posolstvo z 15.augusta 2014.

Potom sa pútnici modlili modlitby k Piatim ranám a nasledovala krížová cesta v ktorej prosili Pannu Máriu za orodovanie. Po krížovej ceste sa spievali piesne k Panne Márii  a vizionári vzývali Ducha Svätého modlitbami a piesňami k Duchu Svätému. Potom sa vizionári začali modliť Ruženec k Božiemu milosrdenstvu a potom svätý ruženec k Sedembolestnej Panne Márii,  Patrónke Slovenska. Počas modlitby svätého ruženca o 13:58  hod prišla Panna Mária,  zjavenie trvalo cca 10 minút.

 

Dechtice sept (25)Bohdancozky Gabriell, Budapesť
Spýtali sme sa p. Gabriell, ako sa dozvedela o zjavení v Dechticiach a ako prežíva chvíle na tejto púti.
p. Gabriell: “ O tejto púti som sa dozvedela vo Vaci, tam sa mi dostal taký papierik s posolstvom a títo pani čo sú so mnou už o tom vedeli a ponúkli sa, že môžem s nimi chodiť.

Som tu už 4 raz a vnútorne sme všetci traja presvedčení, že sa tu Panna Mária zjavuje. Veľmi nás to sem priťahuje a prišli sme vyprosovať milosti pre naše rodiny, ale aj pre maďarský národ. Odchádzame odtiaľto povzbudení vo viere.“
……………………………………………………..
Blahúšková Mária Hododín povedala:
„Ja verím, že tu v Dechticiach sa Panna Mária zjavuje preciťujem to vnútorne, na túto púť chodíme v aute 9 a vždy sa modlíme celou cestou a tešíme sa na túto púť.

Máme vždy nejaké úmysly, niekedy osobné a niekedy sú to za iných, za kňazov, za národ za priateľov za zdravie. Doba na vieru je dobrá, len si treba vybrať o dôverovať Pánu Bohu a Panne Márii, je to dobrá a bezpečná cesta pokoja.“    Mária Víziková