Nehorázna „akcia“ satanistov na Slovensku, + petícia proti antikristovskému „festivalu“, čo prináša GENDER (videoprednáška)

1102

Milí priatelia, sme bombardovaní všetkými možnými nálepkami, ako „fundamentalisti“,  „extrémisti“,  „homofóbi“a iní rozliční „fóbi“, sme „diskriminujúci menšiny“, „netolerantní sebci“, „fanatici“, atď, atď.  

Nič však nebráni týmto „menšinám“, ba dokonca spoločenským reliktom, aby s absolútnou nenávisťou proti všetkému kresťanskému, proti Cirkvi, proti cyrilometodskej tradícii a proti morálke vôbec si tu pohodlne bašovali, urážali Boha  a pľuli na kresťanov Slovenska, a ešte k tomu pod záštitou Ministerstva kultúry SR.  

Bolo by dobré pozrieť sa na „prsty“ aj  týmto satanistickým aktivitám, ktoré si ironicky vybrali na svoj „festival“ termín zahŕňajúci   dátum sviatku Nanebovzatia Panny Márie. A ešte k tomu mesiac pred Národnou púťou Slovenska ku svojej Patrónke, Sedembolestnej Panne Márii 15. septembra 2014 v Šaštíne.

 Prinášame vám link  s podpisovou akciou proti tejto skutočnosti.  Zároveň vyhlasujeme modlitbovú aktikvitu pre všetky modlitbové skupiny a aktivistov nášho združenia.   Anton Selecký

Gothoom 2014 – Otvorený list ministrovi kultúry a prezidentovi PZ

Otvorený list ministrovi kultúry Slovenskej republiky a prezidentovi Policajného zboru Slovenskej republiky ohľadne plánovaného festivalu Gothoom Open Air Fest 2014 v Novej Bani

gf-logo2Vážený pán minister kultúry Slovenskej republiky, Marek Maďarič, a vážený prezident Policajného zboru Slovenskej republiky, Tibor Gašpar.

My, členovia kresťanskej komunity žijúci na území Slovenskej republiky, sme krajne znepokojení organizovaním hudobného festivalu Gothoom Open Air Fest 2014, ktorý by sa mal uskutočniť v termíne 13.-16.8.2014 v Novej Bani.

Z oficiálne dostupných informácií, ktoré organizátor zverejnil na svojej web stránke (http://www.gothoom.com/festival/) vyplýva , že na tohtoročnom programe budú vystupovať hudobné skupiny, ktoré vo svojich piesňach hrubo urážajú nášho Boha, Ježiša Krista, vyzývajú k zabíjaniu kresťanov, a rovnako tak k zabíjaniu kňazov. Sme presvedčení, že napriek tomu, že Ústava Slovenskej Republiky zabezpečuje slobodu prejavu a náboženského vierovyznania každému, nie je prípustné, aby niekto túto slobodu zneužíval a používal k ponižovaniu, zosmiešňovaniu a urážkam iného vierovyznania. Rovnako sme hlboko pohnutí výzvami k násiliu na deťoch a židoch, ktoré sa explicitne spomínajú v textoch kapiel, ktoré by na festivale mali vystúpiť.

V roku 2012 došlo na festivale k páleniu obrátených krížov počas spievania piesne „Kresťanov levom“: http://www.youtube.com/watch?v=u4ypaRekrvk. Viaceré z uvedených skupín neváhajú pri svojich koncertoch trhať Bibliu, pre nás posvätnú knihu.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste sa podrobne zaujímali o festival Gothoom Open Air Fest 2014 organizovaný v Novej Bani, prešetrili naše podnety a najmä nedopustili stav, kedy dochádza k podnecovaniu k násiliu a hanobeniu práva na vierovyznanie ešte stále väčšinového obyvateľstva, ktoré si v plnej miere ctí a rešpektuje aj odlišný názor, avšak v žiadnom prípade nepodnecuje k neznášanlivosti, či násiliu.

Uvádzame niektoré výňatky z textov piesní jednotlivých kapiel (Hypocrisy, Inquisition – headlineri tohtoročného festivalu; Belphegor; Azarath; Centurian), ktoré budú protagonistami Gothoom Open Air Fest 2014 rozdelené do dvoch kategórií:

 1. Výzvy zabíjať kresťanov, násilie z náboženskej nenávisti, výsmech kresťanom, výsmech a urážky Ježiša Krista, hanobenie náboženských symbolov, nenávistné narážky na židov a moslimov:

skupina: Belphegor

album: Goatreich – Fleshcult (2005)

pieseň: The Cruzifixus – Agnus Dei

násilie na kresťanoch, kňazoch a hanobenie náboženských symbolov

text„Rozsekajte ich na kusy v ich katedrálach! Zavraždite ich, zmrzačte ich ohňom! Pod bičovaním s pedofilným pápežom! Prekliaty som, taký nedôverčivý. Ukrižovanie – Baránok Boží. Zahrdús kňaza! Rúhaj sa kňazovi! Vydrancuj a zapáľ kňaza – Baránok Boží! Poje…aná cirkev panien a eunuchov. Slávte znesvätenie a jalovú lásku. Ja šliapem po sviatostiach života. Vytrite mi zadok s oltárnym obrusom! … Zapáľte – zapáľte kríž. Zabite – zabite kňaza. Poj…te cirkev. Baránok Boží.“

skupina: Belphegor

album: Goatreich – Fleshcult (2005)

pieseň: Swarmofrats

výzva k vraždeniu kresťanov

text„Kresťanov levom! Roj potkanov vo svete hovna. Ježiš Kristus – syn smradu. … Ježiš Kristus  -vykastrovaný spasiteľ.“

 skupina: Belphegor

album: Goatreich – Fleshcult (2005)

pieseň: Kings shall be kings

http://www.peticie.com/gothoom_2014_otvoreny_list_ministrovi_kultury_prezidentovi_pz

festivall

Kontakty na vyjadrenie názoru

 

GOTHOOM PRODUCTIONS, s.r.o.,  M.R.Štefánika 44  968 01 Nová Baňa,   Slovensko

 Kontakt:   mobil: +421 903 542 371

Tel./Fax: +421 685 02 38

 Web:    www.gothoom.com

e-mail: gothoom@gothoom.com

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 

Kontakty

Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677,  17.109874499999932

Tel.: +421 2 20482 111
Fax: +421 2 20482 271

Webová stránka: www.mksr.sk
E-mail: mksr@culture.gov.sk
Mejlové adresy zamestnancov: meno.priezvisko@culture.gov.sk

Infozákon: info@culture.gov.sk

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontakty-1f4.html

Oslobodenie čarodejníka od 186 démonov

Vplyv hudby na podvedomie  (prednáška)

conchita01Prečo genderizmus?

To slovo som utvoril celkom spontánne niekedy v auguste v roku 2013. Príponou -izmus som sa rozhodol zdôrazniť, že genderová politika už nie je len akýmisi neorganizovanými snahami o rovnosť príležitostí, ale je to viac, je to súbor teorií zasahujúcich najrozmanitejšie nauky a obory myslenia i konania, ktoré majú dopad na spoločnosť, ,jej smerovanie a ľudské práva. 
Zo snáh o pretlačenie genderového konceptu sa stala ideológia.

stiahnuť

Tieto snahy o pretlačenie práva na výber rodu už presiahli rovinu spoločenských zaužívaných noriem. Tieto snahy sú už vo svojich cieľoch zodpovedné za zmenu spoločenských pomerov, pomerov kultúrnych a sociálnych, ale aj jazykových a trestno-právnych.
Ideológia genderizmu poburuje svojou netoleranciou a podnecovaním k znevažovaniu odporcov. Mení sa na totalitnú ideológiu,keďže na logické námietky odpovedajú jej stúpenci stále častejšie zastrašovaním a ponižovaním ľudskej dôstojnosti. Podstatu námietok obchádzajú.

Aj preto gender sa stal spoločenskou témou, ku ktorej zaujímajú svoj postoj rôzne osoby a inštitúcie vrátane náboženských spoločenstiev.  V iac na:

https://sites.google.com/site/tvojoponent/sexualita/genderizmus

Genderizmus – patologická „revolúcia“ proti zdravému rozumu

Repríza: Strana Magnificat Slovakia