Modlitbová reťaz Kráľovnej pomoci

364

Milí priatelia, pozývame vás na modlitbovú reťaz v týchto dňoch – najmä do nedele 4. decembra 2011, (zjavenie Kráľovnej pomoci) resp. celý Advent. Úmysel je za Slovensko a za obnovu ducha lásky, jednoty a pokoja v našej spoločnosti.
Cieľom modlitbovej reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí v rovnakom čase a na spoločný úmysel. Modlitbová reťaz spravidla trvá deväť dní a uskutočňuje sa pred významnými udalosťami ako sú napríklad výročie príchodov Panny Márie 15. augusta. Počas pôstneho a adventného obdobia sa koná modlitbová reťaz celé toto obdobie.
Kto sa chce zapojiť do modlitbovej reťaze, vyberie si jeden deň z deviatnika, počas ktorého sa bude modliť celý svätý ruženec (radostný, svetla, bolestný, slávnostný a Korunku k Božiemu Milosrdenstvu) a tieto modlitby obetuje na úmysly Panny Márie.