Medžugorie 2. novembra 2010 Mirjana

405

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Neodmietajte ma, deti moje!

„Drahé deti! S materinskou vytrvalosťou a láskou vám prinášam svetlo života, aby vo vás zničilo tmu smrti. Neodmietajte ma, deti moje. Zastavte sa a pohliadnite do seba a pozrite, akí ste hriešni. Uvidíte svoje hriechy a modlite sa za odpustenie. Deti moje, nechcete prijať to, že ste bezmocní a malí, a môžete byť mocní a veľkí, ak budete plniť Božiu vôľu. Dajte mi svoje srdcia, aby som ich mohla prežiariť svetlom života, mojím Synom. Ďakujem vám…“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,
Medžugorie, 2. novembra 2010