Medžugorie – miesto milosti

1179

Milí priatelia, a ako sme už informovali, v sobotu dňa 21. mája 2011 sa v kostole Panny Márii Sedembolestnej vŽiline – Vlčinciach uskutočnilo I. stretnutie modlitbových Medžugorských skupín na Slovensku. Od našej spolupracovníčky Márie Vízikovej vám prinášame správu a postrehy viacerých účastníkov stretnutia:
Je pekná slnečná sobota 21. mája 2011 v Žiline do kostola SEDEMBOLESTNEJ Panny Márie (na obr.) sa schádzajú veriaci na

I. modlitbové stretnutie modlitbových skupín v Duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria.
Toto stretnutie zorganizovali Pani Marta Uchalová a Marta Pincelová z Inštitútu Nepoškvrneného srdca Panny Márie z Košíc so spoluúčasťou duchovenstva zo Žiliny a s požehnaním biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáš Galisa, PhD a spoločenstvom z Medžugoria františkána Marinka Šakota, Gorana Čurkoviča, Teréziie Gažiovej a iných ochotných organizátorov a kňazov, ktorý spovedali a potom spolu celebrovali svätú omšu.
Program bol bohatý na modlitby, prednášky adorácie, svedectvá a piesne z Medžugoria. Svojer svedectvo tu povedal aj známy bývalá narkoman Goran Čurkovič, ktorý svedčí so svojom manželkou Katarínou aj na našom filme z Medžugoria  (Festival mládeže 2007)

Oáza pokoja


Vyberáme z príhovoru  fra. Marinka Šakotu:
„Milí drahí pútnici, organizátori púti je to nádherná chvíľa, že ste sem mohli prísť a stráviť tento deň plný modlitieb v Božej prítomnosti a v prítomnosti Panny Márie. Dnes sa môžete viacej dozvedieť o zmysle a poslaní Máriiných posolstiev a Vašej cesty do Medžugoria. Medžugorie je miesto vašej premeny, miesto, kde môžete nahliadnuť v tichu do Vášho srdca, kde mocne pôsobí Boh a mení sa váš pohľad na mnohé veci a situácie. Výstup jednotlivými zastaveniami krížovej cesty hore na Križevac je cesta rozjímania o vašom živote o láske a odpustení , cesta zjavení na Podbrdo je miesto povzbudenia a nádeje na lepší život, adorácie a večerné sväté omše, sväté spovede, toto všetko na Vás čaká v Medžugori, tu začína Vaša nová cesta, cesta k budovaniu lásky a krajšieho života, toto je Medžugorie.
Panna Máromoci, čo je v ľudských silách ia si vybrala toto jednoduché a skromné miesto na budovanie duše, sú tu oázy pokoja a zariadenia, kde nájdu nádej, aj Tí čo sa stratili a stali sa závislými, tu sa im dostane úcta, vážnosť vrátia sa naspäť do života. Aj dnes ste mali možnosť počuť mocné svedectva takýchto ľudí, ktorí boli na pokraji spoločnosti a Tu sa im dostalo pnemožné, to Bohu možné je.“

KÁZEŇ  františkán Marinka Šakotu  (tlmočila Oľga Merkovičová)

Odpustenie

Chcel by som sa zamerať a povedať Vám niečo o modlitbe srdcom. Všetko čo robíte musí vychádzať z hĺbky srdca. Panna Mária Ťa volá k takejto modlitbe. Keď sa trošku pozriete na seba a na dobu, v ktorej žijeme, vidíme, že to prebúdzanie je pre nás veľmi potrebné. Hovorím Vám aj o tom, že Panna Mária nás vychováva a otvorila školu, školu života ako sa má žiť. Ako nás nabáda, aby sme boli schopní, tak ako som už spomínal príbeh o majstrovi šachu, aby sme boli schopní dať mat zlu. To znamená prijať pokoj do svojho srdca, pokoj do svojej rodiny a stavať sa šíriteľom pokoja všade kde prídete. Teraz by som Vám chcel povedať o veľmi dôležitej téme, ktorá sa týka evanjelia.

Je to téma veľmi dôležitá a je ju ťažko možno pochopiť, ťažko žiť a to je odpúšťanie.

Kto nevie odpúšťať, ten nevie ani žiť, kto nevie odpúšťať, ten nevie dobre žiť, kto nevie odpúšťať, nemá pokoj a nepozná cestu k pokoju. Je mnoho neporozumenia čo sa týka odpustenia. Ako ja môžem odpustiť niekomu kto ma zranil a bol ku mne nespravodlivý. Mnohí si myslia, že ja keď odpustím, že poviem tým, že ten druhý má pravdu. Ja ako keby som požehnal tú nespravodlivosť, ale nie je to pravda, sú aj takí, ktorí hovoria môžem odpustiť, ale nezabudnem, povedia – ja odpúšťam tej osobe, ale ona sa nechce so mnou rozprávať, nechce sa zmeniť a takto vzniká nepochopenie o tom, že sa má odpúšťať. Mnohí si myslia, že odpúšťanie je zmierenie. Ja sa musím zmieriť s niekým, kto ma urazil musím mu podať ruku. Zmierenie a odpustenie nie je to isté. Nemusím sa s niekým zmieriť, že musím prísť za ním, ale odpúšťať je potrebné a poviem vám prečo. Bratia a sestry  sme nespravodliví voči sebe, ak si neodpúšťame a Panna Mária chcela, aby som túto vec pochopil a aj Pán Ježiš povedal odpúšťajte si nie sedem krát, ale sedemdesiat krát sedem a bez podmienok. Áno, ale ako odpustiť, čo je odpúšťanie, ani ja som nemal jasno v tejto oblasti. Raz som mal priateľa a pohádali sme sa urazili jeden druhého a rozišli sme sa. Vtedy som si prečítal jedno posolstvo, ktoré dala Panna Mária jednej modlitebnej skupine vizionárov.

 

Panna Mária ich zvlášť osobitne viedla, odovzdáva im tie posolstva a povedala : „Modlite sa za lásku voči tej osobe, ktorá vás urazí a vyproste jej dobré vlastnosti.“ Tak som si povedal takto sa budem modliť, „ Pane daj mi lásku k tej osobe , Pane daj mi lásku k tej osobe“, takto som sa modlil tri dni, trápil a postil, bolo to veľmi ťažké a nepríjemné, ale vydržal som to. Jedného dňa pred kostolom, kde som bol som cítil, že všetka tá ťažoba je z môjho srdca preč, cítil som sa slobodný, uzdravený, otvorili sa mi oči. Potom som išiel za týmto priateľom objali sme sa a uzmierili sme sa a on mi povedal, keď som ťa videl pred mojim domom ako sa usmievaš cítil som, že sa niečo udialo a bol som pripravený podať Ti ruku.

Drahí bratia a sestry, táto skúsenosť nie je niečo zvláštne –  nejednalo sa o nejaký veľký spor, ale pre mňa výnimočne dôležité. Pretože odvtedy sa stále takto modlím modlitbu za lásku voči ľuďom, ktorí chcú, ktorým je ťažko, ktorí ma zrania alebo, ktorých ja urazím, ktorí sa mi nepáčia.  A poviem vám, že takáto modlitba je zázračná, spoznal som, že čo je Božia vôľa, ak ma niekto urazí a spoznal som aj to, ak niekomu odpúšťam. Do našich vzťahov prichádza láska a láska naše vzťahy prehrieva. Ak ma niekto urazí, tou urážkou vo mne spútava lásku.

Odpúšťaním spútanú lásku v sebe uvoľňujem, oslobodzujem sa od tých negatívnych pocitov. Ak sa modlím za lásku, láska, ktorá bola spútaná začne pôsobiť a negatívne pocity ustúpia do pozadia. Ja začínam vidieť pozitívne vlastnosti na tej druhej osobe, stávam sa odolným voči negatívnym silám Zlého, ktorý chce, aby som nemal rád druhého, aby som ho nenávidel a neodpustil mu. Modlitbou za lásku sa oslobodzujeme, pochopil som, že odpúšťanie je oslobodzovanie, uzdravovanie, modlitbou za lásku sa modlím za liek.

Drahí bratia, buďme múdri a začnime odpúšťať, uzdravujte si svoje vnútro, svoje srdce, svoje rany , stávajte sa slobodnými a radostnými. Preto je veľmi dôležité odpustenie. Odmena je pokoj.“

Na záver svätej omše a celého dňa bola adorácia  s Eucharistickým požehnaním.

františkán Marinka Šakota sa modlil:

„Tvoja Matka Ježišu povedala, klaňajte sa môjmu Synovi Ježišovi. Ježišu daruj nám lásku, aby sme boli s Tebou zjednotení, v tichu Tvojho srdca  prosíme Ťa Ježišu daj nám lásku k Tebe, Ježišu prosím Ťa prebuď vo mne lásku k blížnemu, Ježišu daruj mi lásku pre mojich členov rodiny, Ježišu daruj mi lásku pre každého človeka, aby som miloval svojich blížnych viac, ako ich milujem teraz, Ježišu prebuď vo mne lásku k osobám, ktoré mi robia zle, ktorí sú mojim krížom, ktorých neznášam, Ježišu daj mi lásku k týmto ľuďom. Pokračuj a modli sa za túto lásku k týmto ľuďom. Ježišu milujem Ťa!“

Modlitbové skupiny

Terézia Gažiová informovala Modlitbové skupiny o modlitbách, ktoré sú dôležité:

A tiež o živote v modlitbových skupinách

1. Modlitba srdcom; modliť sa každý deň ruženec radostný, bolestný, slávnostný.

2. Postiť sa v stredu a piatok  o chlebe a vode.

3. Čítať každý deň  Sväté písmo a žiť ho.

4. Eucharistia, žiť svätú omšu  srdcom.

5. Svätá spoveď , spovedať sa  srdcom, každý mesiac prijať Máriine posolstva

  • zúčastňovať sa na svätej omši, často prijímať, adorovať, modliť sa za kňazov a zodpovedných v cirkvi, stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa, podľa dohody členov , konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym

Duchovne  sa môžu spájať v modlitbe skupiny v prvú sobotu v mesiaci. Modlitbové skupiny sa stretávajú kde je to možné, podľa dohody členov. Stretajú sa v rodinách alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z modlitby ruženca, rozjímania nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

 

Držíme sa Panny Márie

Goran Čurkovič Medžugorie

M ROSA : Ako vnímaš vieru na Slovensku?

Goran: „Na Slovensku sa cítim dobré, vidím tu v Žiline veľa ľudí ako sa úprimne modlia sväté ružence, adorujú pri Eucharistii, majú rozžiarené tváre pri piesňach k Panne Márii, tak mi to pripadá ako v Medžugorí. Vidím to na ľuďoch, že majú radi Pannu Máriu, vidím to na ich chovaní , mám rád Slovenský národ, lebo má veľké srdce a lásku aká je potrebná v živote. Na pútnikoch, ktorí prídu zo Slovenska do Medžugoria vidím obrovské zmeny, prídu smutní ustarostení, odchádzajú rozžiarení a pokojní, Medžugorie je miesto premeny. Mnohí začnú žiť Posolstvá Panny Márie.“

M ROSA: Ako môžu rodičia pomôcť svojím deťom, ktorí začali drogovať?

Goran: „Rodičia by mali vyčerpať všetky možnosti pomoci, od dohovoru, zmeny kolektívu, lekárskej pomoci, obmedzenia peňazí, prísnou kontrolou trávenia voľného času. Ak sa to nezlepší, potom musí to dieťa padnúť úplne na dno, aby požiadalo o pomoc a potom mu pomôcť. Aj so mnou to tak bolo, rodičia vyčerpali všetky možnosti pomoci ako som vo svojom svedectve hovoril.“

M ROSA:  Aký je Tvoj život teraz?

Goran:  „Vediem normálny rodinný život máme štyri detičky najmladšie má rok dobrú manželku a držíme sa Panny Márie pevne za ruky a takto kráčame s bežnými starosťami a problémami.“

 

Pokoj srdca

Jozef Lelko, slobodný 40r. Snina

M ROSA: Aká je Tvoja viera?

Jozef: „Som tradičný kresťan katolík, keď som bol mladší a študoval som na vysokej škole chcel som rozvíjať aj svoj duchovný život, ale moje cesty rozvíjania nemali kresťanské základy, boli to bojové umenia, ktorým som sa venoval, boli to meditácie východných náboženstiev a stretával som sa s východnými kresťanskými kultúrami.

Musím však priznať, že po týchto meditáciách a praktikách bojového umenia som nenachádzal pokoj v duši, býval som často smutný, strácal som aktívnu komunikáciu a kontakty s okolím. Keď som nastúpil základnú vojenskú službu som sa stretol s kamarátom, ktorý rád chodil na rôzne pútnické miesta a povedal, že Panna Mária, ak sa budem k nej utiekať, že mi môže vyprosiť pokoj do srdca. Rozhodol som sa pre túto cestu spoznať Boha v modlitbe, Eucharistii a išiel som aj do Medžugoria, začal som sa postupne uzdravovať, niektoré veci odo mňa odchádzajú dosť pomaly, ako keby som bol čímsi spútaný.

Hoci mám aj vysokoškolské vzdelanie nemôžem si nájsť prácu odpovedajúcu môjmu vzdelaniu a aj dnes som prišiel na toto stretnutie, aby sa môj život a moja osoba uzdravila a priblížila viacej k Pánu Ježišovi a vyriešili problémy. Veľmi dôverujem Panne Márii, že mi s tým pomôže. Uvítal by som vedenie nejakého príkladného kňaza.“

Viera a nástrahy

Michal 28r.,  slobodný, Banská Bystrica

M ROSA Porozprávaš nám niečo o svojej viere a  úcte Panny Márie?

Michal: „Veľmi rád som prišiel na takéto stretnutie, lebo po spoznaní Medžugoria cez festival mladých blízkosť Panny Márie a aj modlitby svätého ruženca vnášajú do môjho života pokoj. Medžugorie môj vzťah k Panne Márii upevnilo. Svoju úctu si k nej prehlbujem na pútnických miestach ako sú Staré hory a festivaly mladých. Neviem to vysvetliť, ale z týchto miest sa vrátim domov naplnený radosťou. Čo sa týka viery je to teraz dosť ťažké udržať si horlivosť, niekedy je to intenzívne a niekedy je to slabé, to záleží aj od čistoty života a nástrahy pre mladých sú veľké. Chýba mi dobre spoločenstvo mladých a vedenie, lebo sa mi zdá, že viera mladých upadá.“

 

Prosím s pokorou

Otília,  dôchodkyňa Poprad

M ROSA Aký je úmysel vášho príchodu na toto stretnutie?

Otília: „Bola som v Medžugorí a priniesla som si odtiaľ veľké povzbudenie a Pannu Máriu mám rada už od dievčaťa, rada sa modlím ruženec a aj toto stretnutie je pre mňa veľkým povzbudením, je stále čo vyprosovať a ja by som chcela pre moje deti vyprosiť živú vieru. Ako deti dostali kresťanskú výchovu, ale nepraktizujú vieru, je to bolestivé pre rodiča, ale všetko je v Božích rukách a v rukách Panny Márie. Chcela som ísť aj tento rok do Medžugoria, ale ohlásili sa mi zdravotné problémy, tak zostávam doma a s pokorou prosím o vypočutie mojich modlitieb.“

 

Mária vedie k Ježišovi

Janko Gálik 27 r. slobodný ,  Žilina,

M ROSA Aký je Tvoj duchovný život?

Janko: Môj život sa začal meniť, keď som mal 16 rokov, to bolo obdobie môjho obrátenia, udialo sa to na evanjelizačnom kurze, kde som povedal Bohu : „ Bože, ak existuješ chcem Ťa spoznať a prijať do svojho srdca“. Boh začal pôsobiť v mojom živote a môj život sa začal meniť. Keď som mal 16 rokov bol som aj prvý krát v Medžugori, bol to zájazd z farnosti a vtedy ma to veľmi zasiahlo, bol to veľký zážitok, lebo som sa nachádzal v náruči Panny Márie a ešte som túžil prísť naspäť do Madžugoria.

Boli to pre mňa užasne duchovné zážitky na púť na Križevac, modlitby sv. ruženca na Podbrdo, adorácie sväté omše, prednášky, otváral sa mi nový duchovný svet. Živé slovo, ktoré som počul sa hlboko dotýkalo môjho srdca. V poslednú dobu asi každý rok chodievam do Medžugoria na festival mladých, je to krásne v  tom, že tam postretám kamarátov zo Slovenska a to ma veľmi povzbudí načerpám novu silu a mám chuť ďalej pokračovať. Čo sa týka Medžugorie, je oáza pokoja, relaxu a duchovného naplnenia v mojom živote.“

M ROSA Čo povedať na povzbudenie mladým?

Janko: „Určite je dobre osloviť mladých ľudí porozprávať im o Medžugori, pozvať ich na festival mladých, aj keď sú neveriaci, nebáť sa, že sú vzdialení od Božej lásky, Panna Mária si ich povedie k Pánu Ježišovi. Uvidia tu radosť mladých ľudí, pokoj v srdci a možno ich to osloví a zmení to ich životy.“

Mária Víziková