Kráľovná pomoci, Dechtice, 8. marca 2015: Víťazstvo je v kríži

481

 

Martin Gavenda: Keď Matka Božia prišla medzi nás prišla s otvorenou náručou a všetkých nás srdečne pozdravila. Ja som sa na začiatku s ňou modlil Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery pre všetky národy a ja som jej daroval všetkých nás, celú rodinu Kráľovnej pomoci, všetkých chorých, všetkých tých, čo sa duchovne spájame a prežíval som lásku Panny Márie ona povedala toľko, že ako nás prijala pod krížom, tak každého z nás tak nanovo priviňa k svojmu Srdcu. Panna Mária ďakuje všetkým za všetku lásku tých  ktorí sem prišli a povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa každý jeden deň rozhodovali pre lásku,  pre skutočné obrátenie nášho srdca. Panna Mária hovorí, že ak sa stretneme s krížom a s bolesťou, aby sme otvorili dokorán svoje srdce a prijali každý jeden kríž a darovali ho Ježišovi.  Aby nám uzdravil každú jednu bolesť.

st.8vizionari)Kríž je pre nás  víťazstvo a Panna Mária nás povzbudzuje k tomu, aby sme mali vždy Srdce plné lásky, aby nám naše srdcia neotrávila nenávisť. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa vždy stavali na stranu pravdy, aby sme vždy zostali pri Ježišovi, ktorý je pravdou a nebáli sa kráčať s nim. Panna Mária nám vysvetľovala, či si naozaj uvedomujeme, že prečo nás pozýva práve pod kríž na toto miesto, v dnešnej dobe máme žiť s Ježišom a hlavne, aby sme prijímali kríž s láskou a potom ho dávať Ježišovi, aby ho premenil na víťazstvo. Panna Mária hovorí, že je s nami preto, aby nás previedla cez túto ťažkú dobu ale, aby sme si naozaj uvedomili, že Ježiš je víťazom  a keď budeme pri ňom pri Ježišovi, tak naozaj zvíťazíme, aby naše srdcia boli pevné v láske,  a aj pre toto sa musíme rozhodnúť, každý jeden deň. Panna Mária nás potom požehnala.

Obráťme sa k Bohu

s,9stlp1Jozef Macháč, (Rajec – Jestřebí okr. Blánsko):O tejto púti k Panne Márii som sa dozvedel vo farnosti. Panne Márii ďakujem za moje obrátenie a dôvernejšie spoznanie Pána Ježiša. Bol som veriaci, ale také hlboké prebudenie nastalo v roku  2013 skrze modlitby a prosby u Panny Márie, preto mi táto úcta zostala v Srdci. Mojim úmyslom je vyprosiť túto vieru aj pre našu rodinu a tiež nájsť si veriace dievča, aby sme s Božou láskou mohli kráčať životom.“s.9stlp

Ďurajová Ľubica, (Prievidza): Na toto milostivé miesto, kde sa zjavuje Panna Mária chodím pravidelne už štyri roky, preciťujem toto miesto ako pravé zjavenie, dostáva sa mi tu požehnanie, povzbudenie vo viere a tiež k riešeniu mojich problémov a starosti. Vyprosujem milosti pre moju rodinu, okolie, pre mladých. Vidím na mladých, že sa vzďaľujú od Božej lásky a myslím si, že to priniesla aj táto doba, preto je dôležité prosiť Pána Boha a Pannu Máriu, aby sa mládež vrátila k Bohu a k viere.“

s9stlp

Janíček Anton (Dolné Kočkovce- Púchov): O Dechticiach som sa dozvedel z časopisu M-Rosa a odvtedy na toto miesto chodím.  Mám Pannu Máriu vo veľkej úcte. Spolu s kamarátom obetujeme púte na Turzovke, Džubliku a tu v Dechticiach za našu rodinu, za jej obrátenie, za pokoj, za mier vo svete. Pre mňa je veľmi dôležité byť na svätej omši, modliť sa, lebo vidím ako ubúda lásky, ľudia strácajú úctu voči sebe, nepomáhajú si, strácajú zmysel života.  Nebojte sa obrátiť so svojimi starosťami a problémami na Pána Ježiša, a Pannu Máriu nájdete pri nich povzbudenie, potechu a aj cestu lásky a odpustenia.“

Svedectvo: Z gangstra posol Božej lásky

Až v jeden večer, keď som išiel na obvyklé stretnutie môjho gangu, som sa nad sebou konečne trochu zamyslel. Pred veľkým obchodným domom som zbadal postávať niekoľko bývalých starých väzňov, ako sa do nemoty opíjajú. Vtedy som povedal Bohu: „Pane, ja takto nechcem dopadnúť. Nechcem skončiť tak, že sa stanem celkom závislým na alkohole a drogách. Desím sa toho, že ma moja budúca manželka s našimi deťmi budú navštevovať vo väzení a doma s nimi budem len vtedy, keď si práve nebudem odpykávať nejaký trest. Bože, zachráň ma od takejto životnej cesty!“ Viem, že Boh vtedy počul moju modlitbu. Zároveň som pocítil, že sám sa nikdy nedokážem vymaniť z tohto satanského sveta. Uvedomil som si, že z neho ma môže vytrhnúť iba zmŕtvychvstalý Ježiš. Ale ešte muselo ubehnúť nemálo času…

gangster

Užíval si „sladký život“

Ako dvadsaťjedenročný som vlastnil – bez toho, aby som pracoval – tri  drahé zahraničné autá! Za týždeň som si dokázal „zarobiť sumu“, ktorá sa rovnala štyrom priemerným mesačným platom obyčajných ľudí! Žil som vo voľnom vzťahu s pekným mladým dievčaťom. A bol som zotročený pornografiou, ktorá hlboko devastovala moje vnútro. Kvôli tejto závislosti som sa na ženy nedokázal pozerať ako na ľudské bytosti – vnímal som ich len ako veci, ktoré poskytujú telesný pôžitok. Môj život bol celkom prázdny a zároveň bezcieľny. Nič mi neprinášalo skutočnú radosť a nič ma neuspokojovalo…

Svätý Augustín povedal: „Stvoril nás Boh, a preto všade ponechal miesto pre seba a iba On sám ho môže naplniť.“ Ja som sa to miesto snažil zaplniť všetkým možným: sexom, pornografiou, drogami, alkoholom, klamstvom, vydieraním a násilím. A počas dvoch rokov, ktoré uplynuli medzi mojím prvým a druhým pobytom vo väzení, som spáchal veľa zločinov… Koniec môjmu „sladkému užívaniu si života“ napokon urobili rázne kroky polície, ktorá rozbila náš gang a všetci sme sa ocitli vo väzení. Tento raz ma čakal oveľa prísnejší trest. Viem, že som si ho zaslúžil, lebo som ublížil mnohým nevinným ľuďom. Opäť som hľadal Boha, aby som mu mohol zúfalým hlasom poprosiť: „Pane, pomôž mi!“

Ježiš mu udelil milosť  

Kým ja som žil zločinecký život, moja mama sa vytrvalo modlila ruženec za moje obrátenie. Mal som sotva päť rokov, keď ma naučila základné katolícke modlitby. Boli jediné, ktoré som poznal a s veľkou láskou som sa ich vo väzení modlil. Aký paradox, odsúdili ma na päť rokov a celé tri roky som strávil na samotke. Normálny človek si len ťažko dokáže predstaviť, aké myšlienky víria takémuto odsúdencovi nielen v hlave, ale aj v jeho duši. Dnes viem, že to bol čas, keď Boh menil môj život.

Začal som sa intenzívne modliť najmä ruženec. Diabol robil všetko, aby ma odtiahol od tejto modlitby. Keď som si zobral do rúk ruženec, vždy som mal problém, aby som sa domodlil. Ale vďaka sviatosti pokánia a Eucharistii, som sa čoraz väčšmi približoval k Bohu. Zmŕtvychvstalý Ježiš, prítomný vo sviatosti, ma postupne uzdravoval, premieňal a umožňoval mi, aby som duchovne rástol. Nedokázal som odpustiť sebe samému, ako som mohol tak úboho žiť, ale bez problémov som odpúšťal iným. Neustále som si vyčítal zlo, ktoré som spáchal. Napokon nadišiel deň, keď som odpustil aj sám sebe. A vtedy, čo som pochopil až neskôr, mi Boh mohol udeliť svoje milosti.

Pane, pôjdem za Tebou

Po dvoch mesiacoch pobytu na samotke som sa Boha opýtal, prečo ma stvoril, aký má so mnou zámer, k čomu ma povoláva a čo chce, aby som v živote robil. Dokonca som sa Mu odvážil povedať: „Pane Bože, odteraz sa o môj život staraj Ty!“ Doteraz som bol pánom svojho života ja sám a zničil som si ho. Často som vo svojej cele zúfalo volal: „Bože, už nechcem takto žiť a premárniť si svoj život vo väzení! Nenarodil som sa predsa na to!“

O ďalší pol rok som mal pocit, ako by mi z očí spadli šupiny. Bol to čas očisťovania sa od hriechov a odhaľovania môjho budúceho povolania. Hoci som   občas premýšľal o kňazstve, vyše roka som uvažoval najmä o svojej budúcej rodine, normálnom manželstve s deťmi a o normálnej práci. Ale Ježiš ma neustále jemne pozýval k duchovnej službe. Po ďalšom roku som Bohu povedal: „Áno, Pane, pôjdem za Tebou.“ Denne som sa modli k Duch Svätému a on ma posilňoval, aby som vytrval vo viere.         

Po prepustení na slobodu som si našiel prácu a začal som študovať. Zmaturoval som a začlenil som sa do farského spoločenstva. Neskôr aj do spoločenstva Obnovy v Duchu Svätom. To všetko ma neobyčajne posilnilo, aby som vytrval pri Bohu. Teraz som v kňazskom seminári a pripravujem sa na prijatie sviatosti kňazstva. Som šťastný, že som svoj život odovzdal Ježišovi. Už dávno som pochopil, že môj predchádzajúci život, aj keď som mal zdanlivo všetko, bol ponorený do bahna. Otročil som diablovi. Teraz som  však slobodný a za nič na svete by som tento život nevymenil za ten predchádzajúci. Cítim, že iba život s Ježišom prináša človeku skutočné šťastie. A každého varujem, aby sa nikdy nevydal na cestu, po ktorej som kráčal, keď som bol otrokom diabla.

Láska Matky Božej

Chcel by som vám ešte povedať, že pri mojom obrátení mi pomáhalo niekoľko skvelých Božích kňazov. Prvý z nich bol väzenský kaplán, ktorý mi udeľoval sviatosti a uvádzal ma do právd viery. Druhým bol otec Pavol, ktorý ma podporoval na ceste k mojej kňazskej službe a v seminári mi pomáhali všetci predstavení. Boh vo mne zapálil veľkú lásku k Panne Márii a táto láska mi pomohla zbaviť sa všetkých závislostí a zlozvykov. Moje obrátenie je priamy zásah Matky Božej. Vďaka nej sa nedávno sa obrátil nielen môj otec, ale aj môj brat.  Pozvite si Ježiša do svojho života a budete naozaj šťastní!                    (Bohoslovec)

OROL TV:  Hľadal som slobodu

KINO: Svätý Patrik

Jiří Zmožek: Dvě slůvka