Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. Novembra 2014: Spoločná modlitba – Božia blízkosť

329

Posolstvo Kráľovnej pomoci

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMoje milované deti!
S materinskou láskou sa vám prihováram a uisťujem vás, že je s vami moje požehnanie. Veľmi túžim, aby ste boli vytrvalé v spoločnej modlitbe vo vašich rodinách. Je to požehnaná chvíľa, v ktorej zakúšate Božiu blízkosť, lásku, požehnanie a v ktorej ste obdarované Božími darmi a milosťami. Vždy hľadajte príležitosť ku spoločnej modlitbe, ktorá vám pomáha rásť vo svätosti.

Modlím sa s vami a želám si, aby ste zakúsili, ako vás ľúbim a ako si prajem vaše šťastie. Chcem vás chrániť pred svetom pýchy, v ktorom človek túži po moci a oslavovaní sa. Túžim z vás vychovať deti jednoduché a pokorné, ktoré milujú Boha a budú ho oslavovať navždy v Nebi.

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2014