Monitoring: November 1989, 25. výročie – skutočnosti bez mýtu (II.)

479

Milí priatelia, dnes vám v rámci výletu do 25-ročnej histórie priniášame dobové záznamy a skutočnosti okolo procesu s našou tzv. Bratislavskou päťkou (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Hana Ponická, Vladimír Maňák a ja.) Je na vás, koľko a čo si z uvedených monitorov  Rádia Slobodná Európa a Hlasu Ameriky vypočujete, a aký obraz si urobíte o dobe, ktorá tesne predchádzala Novembru 1989. Anton Selecký

Nakoľko ide o záznamy vysielania za socializmu rušených západných rozhlasových staníc, ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku. 

1. Vyhlásenie Václava Havla k výročiu augusta 1989

2. List  členov HOS-u,“Bratislavskej päťky“- Vláde SR v auguste 1989

3. Charta 77 a august 1989

4. Manifest Několik vět a august 1989

5. Vyhlásenie vlády ZSSR k zásahu 21. augusta 1968 v ČSSR

6. A. Selecký Hlas Ameriky – reportáž z augusta 1968

7. Udalosti v Prahe 21. augusta 1989

8. Sv. omša za obete 21. augusta 1968 – Bratislava, Blumentál (august 1989)

9. List slovenských spisovateľov a umelcov za zastavenie stíhania Bratislavskej päťky

10. Katolícke púte v lete 1989

11. List A. Dubčeka a spol. prezidentovi ČSSR G. Husákovi

12. List doc. Milana Šimečku prezidentovi ZSSR Gorbačovovi

13. Proces s Bratislavskou päťkou a situácia Cirkvi na Slovensku

14.Hana Ponická na Rádii Slobodná Európa  o vyšetrovaní BP

15. H. Ponická a A. Selecký pre Rádio Slobodná Európa 

16. Uzatvorenie vyšetrovania Bratislavskej päťky I.

17. Uzatvorenie vyšetrovania Bratislavskej päťky II.

18. Vývoj procesu Bratislavskej päťky (Anton Selecký) I.

19. Vývoj porcesu Bratislavskej päťky (Anton Selecký) II.

20. List stíhanej spisovateľky Hany Ponickej Hlasu Ameriky

21. Stíhanie pátra Štefana Javorského

22. List Jána Čarnogurského z väzenia

23. Interview s Jánom Čarnogurským

24. Marta Čarnogurská pre Hlas Ameriky

25. Otázka pre Československo

26. Rozhovor so signatárom Charty 77 Václavom Malým

27. Pád Berlínskeho múru 7. novembra 1989

28. Doc. Milan Šimečka  a Roman Kaliský pre Hlas Ameriky 

29. Súdne pojednávanie s Bratislavskou päťkou I. časť

30. Súdne pojednávanie s Bratislavskou päťkou II. časť

Karel Kryl: Morituri te salutant