Kráľovná pomoci, 15. mája 2015: Duch Svätý je najvzácnejší Dar

293

Moje milované deti!
Veľmi vás ľúbim a ďakujem vám, že prichádzate ku mne s dôverou. Nič tak nepoteší moje srdce ako to, že vás vidím kráčať Božou cestou. Nebojte sa svojej krehkosti. Umožnite Duchu Svätému, aby vás posilnil svojou milosťou a voviedol do života modlitby skrze Božie slovo. Každodenne čítajte z Božieho slova vo vašich rodinách a ďakujte Bohu, že sa ku vám prihovára týmto vzácnym spôsobom.
Želám si, aby každý z vás v jednoduchosti srdca skrze modlitbu lásky zvolal k Duchu Svätému: „Príď Duchu Svätý, príď do môjho života, celý sa ti odovzdávam. Prosím, naplň ma svojou láskou.“ Moje deti, Duch Svätý je ten najvzácnejší dar, ktorý vám milujúci Otec môže dať. Jeho láska vás bude viesť cestou svätosti. V ňom budete premáhať hriech, prinášajúc pravú radosť, ktorá pramení z čistej lásky, ktorá sa dáva. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. mája 2015

http://www.avemaria.sk/dechtice