Pozvánka na výročie sviečkovej manifestácie, Kráľovná pokoja (Medžugorie): Žite pravú lásku, Kráľovná pomoci (Dechtice): Klaňajte sa Ježišovi, Panna Mária V Trevignano: Dôverujte mi

2608

Stretneme sa v Bratislave!

Na Hviezdoslavovom námestí pri Morovom stĺpe, v sobotu dňa 25. marca 2107 o 17.30. hod. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle!

Kráľovná pokoja: Žite pravú lásku

„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom a aby vaše duše boli čisté. Aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Aj ja som sa prechádzajúc pozemským časom radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž!

Vy, deti moje, pravou láskou  osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Pozerajúc na neho prežívajte život s láskou. Milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako Matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“

(Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej -Soldovej,  Medžugorie,  18.3.2017)

Kráľovná pomoci: Klaňajte sa Ježišovi

Moje deti!
     Láska môjho materinského srdca vás privádza pred môjho Syna v Eucharistii. Poďte k nemu a s vrúcnou láskou sa mu klaňajte. V jednoduchosti a v hĺbke srdca každý z vás vyhláste, že Ježiš je jediný Pán vášho života. Keď sa v pokore klaniate môjmu Synovi, porážate tým klamstvo odvekého nepriateľa.

Skrze vaše klaňanie sa Ježišovi v Eucharistii šliapem na hlavu hada. Preto s láskou prichádzajte k môjmu Synovi a klaňajte sa mu; ja sa mu klaniam spolu s vami. Rozhodnite sa, že sa nebudete klaňať žiadnemu inému bohu, ale len Trojjedinému Bohu, ktorý dáva život všetkému stvorenstvu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

(Prostredníctvom  Martina Gavendu, Dechtice, 15. marca 2017)

Dôverujte a modlite sa

Moje milované deti,

 ďakujem za to, že ste tu v spoločenstve so mnou a ďakujem aj novo príchodzím , ktorí prijali moje pozvanie. Želám si, aby ste sa neustále živili Telom môjho Syna, a ponárali sa do jeho kalicha. Spojte sa v modlitbe, sledujte moje posolstvá, Boh mi dovoľuje byť opäť tu, aby vám daroval svoj pokoj a svoju lásku.

Moji apoštoli, dôverujte Ježišovi, darujte sa úplne Bohu. On je svetlo, nádej a láska. Proste Boha, a on vám odpovie, hovorte s Ježišom, a s láskou neste jeho kríž. Čoskoro, veľmi skoro zem bude očistená, ale moji vyvolení sa nemusia báť. Dôverujte mi a budete zachránení.                               Pripravte si a majte poruke posvätené  sviečky. Milé deti, vedzte, že Božia láska k vám je nesmierna! Ale aká je vaša láska k Nemu obmedzená! Keď On klope na vaše srdcia, čo robíte? Nebuďte slepí a hluchí. Uvažujte a nasledujte Evanjelium a vždy držte v rukách ruženec.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Dám vám veľa milostí, prijmite ich a s vierou svedčte o nich. Vedzte, že vás milujem. Nech zostúpi na vás moje sväté požehnanie, osobitne na prítomné deti: V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

(Panna Mária v Trevignano di Roma, 19. marca 2017)


************************************************************

OZNÁMENIE – brígáva v Turzovke na hore Živčák

V sobotu dne 8.4. 2017 od 9:00 hodin pořádá Valašská nadace spolu se slovenskými přáteli Panny Marie Turzovské a Matůša Lašuta při 101. výročí jeho narození 1. ročník dobrovolných brigád.

Budou se čistit okna kapličky, její vnitřní a venkovní prostory, zametat chodník od parkoviště po kapli, natírat lavice luxolem, čistit studny pramenů a jejich okolí.  Šupicovi poskytnou brigádníkům zdarma kafe a čaj.Ve 12: 30 hodin v kapličce začíná „vzpomínková mše sv. při 101. výročí narození Matůša Lašuta a za  zúčastněné brigádníky“. Matůš Lašut se narodil 10.4.1916.Kdo můžete, přijďte pomoci.V případě deštivého počasí se plánovaná brigáda přesune na sobotu 22.4.2017.

Valašská nadace   Josef K.   valasskanadace@centrum.cz

nebo  paní Šupicová tel: 0904 386 764             

KINO: Starec Kirill

Sv. Hildegarda