Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2015: Som s vami, pomôžem vám! KINO: Misia

602

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy,  znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli. 

Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský život.

MirjanaViem, že nie je vždy ľahko, ale ak sa budete navzájom milovať,  modliť sa srdcom, dosiahnete duchovnú výšku a otvorí sa vám cesta do raja.
Tu vás čakám ja, vaša Matka, pretože som tu. Buďte verní môjmu Synovi a učte druhých vernosti.

Som s vami, pomôžem vám!  Naučím vás viere, aby ste ju vedeli správnym spôsobom odovzdávať druhým. Naučím vás pravde, aby ste vedeli rozlišovať. Naučím vás láske, aby ste spoznali, čo je pravá láska. Deti moje,
môj Syn učiní tak, aby hovoril skrze vaše slová a vaše skutky. Ďakujem vám.“ 

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. septembra 2015

KINO:  Misia