Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. júl 2015: Šírte vieru môjho Syna

535

„Drahé děti!

            Zvu vás, abyste šířili víru v mého Syna, vaší víru. Vy, děti moje, osvícené Duchem Svatým, apoštolové moji, přinášejte ji druhým, těm, kteří nevěří, neznají, nechtějí vědět, ale zato vy se musíte mnoho modlit za dar lásky, neboť láska je rysem pravé víry, a vy budete apoštoly mé lásky. Láska vždy znovu oživuje bolest i radost Eucharistie, oživuje bolest muk mého Syna, který mirjanavám ukázal, co to znamená nesmírně milovat, oživuje radost, že vám zůstavil svoje Tělo i svou Krev, aby vás sebou živil a tak byl jednou s vámi.

            Hledíc na vás s něžností cítím nesmírnou lásku, která mě posiluje v mém přání, dovést vás k pevné víře. Pevná víra vám dá radost a veselí na zemi i v konečném setkání s mým Synem. To je jeho přání. Proto žijte Ho, žijte Lásku, žijte světlo, které vás neustále osvětluje v Eucharistii. Prosím vás, abyste se mnoho modlili za vaše pastýře, abyste se modlili, abyste měli co nejvíce lásky k nim, neboť můj Syn vám je dal, aby vás živili jeho Tělem a učili lásce. Proto milujte je i vy. Ale, děti moje, pamatujte: láska znamená snášet i dávat, ale nikdy, nikdy nesoudit. Děkuji vám“  (Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. júla 2015)

******************************************************************************