Komentujeme: Píšte premiérovi, Trapas RTVS, Kto sú to vlastne Chazari, Aktuálne z Ukrajiny

605

Milí priatelia, vďaka všetkým Vám za bojové nasadenie a vytrvalosť v predreferendovej kampani. Žiaľ, mnoho ľudí sa dalo zastrašiť médiami, s čím organizátori pri plánovaní referenda nepočítali a počítať mali. Rátalo sa iba s tým, že sentimenty ľudí pred referendom vo väčšine boli proti homoadopciám a homomanželstvám. Mediálnou masážou sa u ľudí podarilo podnietiť pocity závisti a nenávisti voči kresťanstvu a aj preto k referendu nešli. Čo teraz? Ako môžeme obrátiť zlé na dobré? Hlavne sa nenechajme zneuchutiť. Musíme nájsť cesty ako intenzívnejšie formovať mienku ľudí i politikov, kým mainstreamové média ju deformujú.

aktualitypng

Azda aj keby referendum bolo úspešné, ako napr. v Chorvátsku, dalo sa čakať, že vláda príde s návrhom registrovaných partnerstiev. Ten návrh mala pripravený už v decembri, no rozhodla sa vyčkať po referende. Zajtra v stredu 18.2. 2015 je narýchlo na zasadnutí vlády bodom programu aj Celoštátna stratégia ľudských práv, ktorej súčasťou je práve tento návrh od LGBTI výboru. Stratégia sa pripravovala vyše dvoch rokov so zapojením občianskej spoločnosti – povedia – a z tohto procesu vyplynula požiadavka na ošetrenie „práv sexuálnych menšín“. Požiadavka na homopartnerstvá sa dostala do finálneho dokumentu, ktorý pôvodne chcel byť nekonfliktný, až na poslednú chvíľu aj s požiadavkou na zavádzanie homopropagandy do učebných osnov.

Ešte dnes, prosím, napíšme premiérovi Ficovi a ministrovi spravodlivosti Borcovi, ktorý len nedávno túto Stratégiu prevzal, aby ju neprijali. Ak zajtra ráno zistia, že im emailové schránky zaplnili emaily od ľudí, ktorí ani nemali tušiť, čo má byť na vláde potichu prijaté, snáď ich to rozruší. Ľudia ich sledujú a vidia, že ľudské práva miliónov občanov a ich rodín sú stranou a jedine požiadavky tzv. LGBTI osôb vyhlasujú za ľudské práva (chudáci B-isexuáli na nich sa pri registrovaných partnerstvách nateraz tiež nehľadí)! Nehovoriac o právach detí, ktoré sú denne zabíjané v štátom licencovaných a financovaných zariadeniach!   Aspoň stručne dajte vedieť svoj postoj Vláde SR:

premier@vlada.gov.sk

minister@justice.sk

Vytrvalo sme vytvárali odpor a stratégia ľudských práv vždy niekde uviazla, niekoľkokrát sa odsunula, bola aj dočasne stiahnutá. Ešte do poslednej chvíle bojujme, lebo nádej zomiera posledná. Takú stratégiu ľudských práv Slovensko nepotrebuje, potrebujú ju len ideologické skupiny, ktoré sú navyše financované zahraničnými a našou vládou. Taká je ich „občianska nezávislosť a mimovládny charakter“. A potrebuje ju naša socialistická vláda, aby sa zastrešila pri schvaľovaní registrovaných partnerstiev v parlamente, ktoré oslabia manželstvo, keď dajú párom rovnakého či odlišného pohlavia možnosť registrovať svoj zväzok a ľahko ho odregistrovať.

Táto Stratégia určuje, čo sú ľudské práva, ktoré sa majú vyučovať v školách a v samotnej prílohe LGBTI, ktorá je súčasťou stratégie, navrhuje nebezpečný homosexuálny životný štýl propagovať v školách. Prorodinné a prolife organizácie mnohokrát adresovali svoje výhrady k obsahovej i formálnej stránke, lebo prílohy sú skutočne neprofesionálnym zlepencom. Hlavné porušovanie ľudských práv súdnymi prieťahmi, teda nevymáhateľnosť ľudských práv občanmi, je najčastejším porušovaním aj podľa Európskeho súdu pre ľudské práva v SR, stratégiu veľmi nezaujíma. Tento dokument je dôkazom, že školský systém sa má v najbližšej dobe stať miestom indoktrinácie novej generácie ako sme to poznali za komunizmu. Navyše, my podporcovia referenda budeme prehlásení za extrémistov, lebo sme proti „ľudským právam“, ako to definuje už dnes Trestný zákon…  Jana Tutková, riaditeľka CBR

 

RTVS:  Trapas „živého vstupu“, alebo – keď niekto robí z blchy slona

Takzvaná verejnoprávna slovenská televízia sa opäť raz vyznamenala.  Stalo sa tak včera (16. februára 2015) v hlavných správach, ktoré začali impozantným vstupom hlásateľov: „Protesty v Budapešti pred návštevou ruského prezidenta. Máme tam redaktorku, ktorá nám o chvíľu povie viac.  Vitajte pri správach.“  Nuž bol som zvedavý a vydržal si pozrieť „top“ správu RTVS – očakával som mohutnú demonštráciu v Budapešti a neľudský zásah totalitnej polície Viktora Orbána proti utláčaným Maďarom.  Hlásateľ dodal –  „nie všetci Maďari Putina vítajú.  Iba pred chvíľou sa začala demonštrácia – Viac informácií by mala mať v Budapešti Rita Fleišmanová“:

Keby som nevidel na obrazovke svietiť „naživo“, tak by som si myslel, že sa mi to len sníva. Vo svojom vstupe  Rita Fleišmanová zahlásila, že Putinova návšteva „vytiahla do budapeštianskych ulíc  demonštráciu niekoľko sto ľudí.“ Organizovala ich tzv. Humanitárna Platforma (– mimovládka, platená Bruselom – akože ináč).  Podľa slov redaktorky demonštrácia, (ktorá sa mala iba pred chvíľou začať),  by sa mala nachádzať za jej chrbtom, ale v súčasnosti je už hodinu na pochode ku západnej železničnej stanici. Demonštrantov vraj zvolávali cez internet. Pochod bol nazvaný Nie Putinovi, áno Európe.  Svoj v podstate rozhlasový vstup bez akéhokoľvek synchrónu či akcie (relevantné informácie  veci odzneli  až v druhom slede)  redaktorka zakončila ľútostivo –  návšteva Putina vraj výrazne obmedzí pohyb obyčajných obyvateľov (chudáci) v budapeštianskych uliciach. (Keďže nedávno v Bratislave polícia vyradila z prevádzky celé jadro Starého mesta kvôli zabávajúcej sa smotánke v Národnom divadle, pôsobí „obmedzenie dopravy“ v Budapešti pri štátnickej návšteve úplne smiešne). Tým „Top“ správa RTVS skončila.

mika-rtvsTakže virtuálna a v „živom vstupe“ pre nás neviditeľná demonštrácia niekoľko sto ľudí (asi skôr desiatok, ktoré sa hanbili ukázať)  možno aj prebehla. Je zaujímavé, ako sa RTVS a naše televízie takmer kŕčovite vyhýbali  demonštráciám tiež „niekoľko sto ľudí“, ktorí v minulých rokoch pochodovali za zachovanie rodiny Bratislavou. Taktiež im nebol zaujímavý 80 tisícový pochod Košicami či miliónové pochody za rodiny vo Francúzsku.

Ale ide o návštevu Putina v Maďarsku, ktorú bruselskí chlebordarcovia RTVS neradi vidia, tak bolo treba urobiť z blchy slona. Podobný „meter“  sme zaznamenali aj po nedávnom referende za rodinu, pri ktorom im pre zmenu takmer milión hlasujúcich nebol zaujímavý, keďže referendum „prepadlo.“  Zato zahviezdila hovorkyňa RTVS Dominika Šulková, ktorá v súvislosti s cenzúrou gréckokatolíckeho kňaza vytiahla do boja čudnú zbraň – „hate speech“. Možno nabudúce to bude Harry Potter…

Riaditeľ RTVS Václav Mika (na obr.) by sa mal nad sebou zamyslieť, a buď vyhodiť samého seba z tejto vraj verejnoprávnej inštitúcie, alebo premenovať RTVS povedzme na “Eurovíziu.“  Schovávať sa za verejnoprávnosť a drankať z toho dôvodu od divákov poplatky je totiž – ako sa ľudovo hovorí – „drzé ako ploštica.“    Anton Selecký

Spravodajstvo  RTVS z Budapešti. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600

Ako to bolo s Osvienčimom

Kto sú sionisti, alebo – tajomstvo Chazarov

Píšete nám: Kruté vraždenie kresťanov v Iraku
Rehoľníčky z ulice Richelieu,Oblates d´ Eucharistie nám posielajú toto dramatické posolstvo: 

V súčasnosti je viac mučeníkov ako v prvokresťanskej dobe. 
Mesto Qaraquoschna severe padlo, ISIS systematicky odtína hlavy deťom. 
Je to mesto, v ktorom sme.
ISIS zatlačila kurdské sily(peshmeras) a teraz je na 10 minút od nášho tímu, kde bojujeme o prežitiea máme aj potravinové konvoje. 
Tisíce utiekli minulú noc do Erbilu. OSN evakuovala svoj personál v Erbile.
Naša skupina tu zostane. Vaša modlitba je absolútne potrebná. 
Prosíme vás, modlite sa neprestajne za ľud severného Iraku pred strašným vzostupoma terorom ISIS a jeho extrémistov, ktorí majú za cieľ masové konverziealebo smrť všetkých kresťanov tejto oblasti. 
     Vyzývam vás teda, a zapájajte sa skutočne neignorovať túto poštu, ani ju nepotláčať. 
Posielajte priateľom, kresťanom, ktorých poznáte. 
Posielajte ju modlitbovým skupinám,posielajte ju vašim pastierom, kňazom, žiadajte, aby sa modlili počasslávenia eucharistie na tento úmysel. 
Prosím vás, zaistite, aby boli špeciálnemodlitby na úmysle týchto strašných udalostí. 
 
Musíme sa skutočne spojiťv modlitbe za našich bratov, modlite sa a proste o modlitbu ostatných.

SOS v Českej republike

I kdyby  na této informaci něco byla jen polovina pravdy, měl by každý z nás pro odmítnutí takových praktik něco udělat. Zatím bude stačit šířit tuto zprávu Českem.Vědět by o tom měli především rodiče s předškoláky a školou povinných dětí …

Při stavu a výsledcích našeho školství, systému od manťáku k manťáku, ani bych se nedivil, kdyby se toho úředníci chytli … a objevili Ameriku.     -n-

Rodičia, budúci rodičia, starí rodičiachráňme svoje deti láskou a sústavnou jemnou láskyplnou príkladnou starostlivosťou a rodinným zázemím – príkladmi dobra. Nenechávajme deti napospas zlu – nude, televízii, zlému príkladu…  Je tu ešte predsa príroda, rozličné záujmy, tvorivé koníčky, sú múzeá, výstavy, koncerty. Informujme sa a pomáhajme si navzájom, kontaktujme sa OSOBNE – osamelosť je slepá ulička – dnešná doba je o PREŽITÍ ľudstva a hodnôt porozumenia, LÁSKY a MORÁLKY

Najhoršia je ľahostajnosť, nevšímavosť, nevraživosť, odudzovanie a neláska – predchádzajme zlému, nepodliehajme deštrukčným vplyvom nech by pochádzali odkiaľkoľvek !!! Angažujme sa, viditeľné i skryté zlo je medzi nami… Ide o našu budúcnosť o bytie či nebytie. 

Ľúbme svoje deti správne a zodpovedne, tak aby cítili našu lásku, našu ochranu a bezpečné zázemie domova !!!  

Stiahni tu:    pro vsechny kterym neni lh ostejný osud dětí v ČR

Český europoslanec má šokující informace: U Debalceve je obklíčeno 2200 vojáků NATO. Proč to nikde nepíšou!?

15. 2. 2015 18:38   Komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf sděluje některé věci, které se prý jinde v českých médiích nedočtete. V kotli u strategického města Debalceve, kam separatisté údajně odmítli pustit pozorovatele OBSE, je podle Ransdorfa obklíčeno na 2200 vojáků ze zemí NATO – Finové, Britové, Poláci a další. A to nejsou jediné informace, které se k českým čtenářům nedostaly.
Česká média si podle Miloslava Ransdorfa selektivně vybírají, o čem budou informovat a o čem ne. Nikde v našich médiích se prý nedočetl, že na konci ledna proběhly v Kyjevě hned tři demonstrace. Jednu uspořádali horníci, kteří přišli do hlavního města ze západu – z Haliče – a ne z východu, jak by mohlo leckoho napadnout. Protestovali proti tomu, že nedostávají zaplaceno za svou práci. Tím se prý nová vláda liší od kabinetu Ransdorf(8)_profil_topViktora Janukovyče. Druhou demonstraci zorganizovali vojáci praporu Ajdar a třetí byla namířena proti primátorovi Vitaliji Kličkovi, protože ve funkci údajně nic nedělá.

PhDr. Miloslav Ransdorf CSc. Celý text najdete ZDE.

„V debalcevském kotli je obklíčeno 6-8 tisíc vojáků, z nich je 2 200 mužů ze zemí NATO. Více než čtvrtina celkového stavu!  Asi stovka mužů je z amerických speciálních jednotek, asi 100 britských výsadkářů, kolem stovky lidí z francouzské cizinecké legie, přibližně 100 vojáků z Polska, 30 Izraelců, 30 Chorvatů, dále tam jsou naverbovaní Litevci, Estonci, kosovští Albánci, Gruzíni, Bosňané, Turci, Švédové, Finové, Dánové (Němec ani jeden). Opravdu pestrá sestava bojovníků za svobodnou a demokratickou Ukrajinu, že?“ podotýká závěrem Randosrf.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-europoslanec-ma-sokujici-informace-U-Debalceve-je-obkliceno-2200-vojaku-NATO-Proc-to-nikde-nepisou-362107

Američania tlačia Európu do veľkej vojny

Washington/Moskva 16. februára 2015 (HSP/vesti.ru/Foto:TASR/AP/Sergei Grits

Američania tlačia Európu do veľkej vojny. 11. februára veliteľ americkej armády v Európe generál Hodges povedal, že jeho muži v marci začnú pripravovať ukrajinských vojakov. General Hodges – ten istý, čo nedávno v kyjevskej nemocnici rozdával zraneným vojakom ukrajinskej armády akési kovové štítky s podtlačou, ako by to boli jeho vojaci

Američania tlačia Európu do veľkej vojny. 11. februára veliteľ americkej armády v Európe generál Hodges povedal, že jeho muži v marci začnú pripravovať ukrajinských vojakov. V skutočnosti, príprava ukrajinských vojakov na americkej vojenskej základni v poľskom Štetíne je už v plnom prúde.  Teraz je ich tam asi šesťsto. Od marca by sa v okolí mesta mali vytvoriť ďalšie v výcvikové tábory.

Ilustračné fotoIlustračné foto

General Hodges nedávno v kyjevskej nemocnici rozdával zraneným vojakom ukrajinskej armády akési kovové štítky s podtlačou, ako by to boli jeho vojaci. Napokon, oni jeho vojakmi v podstate sú, pretože Amerika, ak chce pokračovať vo vojne s Ruskom v Európe, tak iba prostredníctvom cudzích vojakov. Na rozpútanie vojny použijú Ukrajincov. 

http://www.hlavnespravy.sk/americania-tlacia-europu-do-velkej-vojny/551611

Pastor proti spoločnej modlitbe kresťanov a moslimov

Žurnalista: Ak cirkev dospeje k názoru, že odvolanie sa na 1. prikázanie  je nepriateľské voči cudzím, „tak jej radím, aby sa sama rozpustila.“ 

Bremen/Hilchenbach, 17.2.2015 (kath.net/idea) 017 666 – Možno ešte nikdy sa nestretla kázeň s takou pozornosťou u ľudí aj v médiách, ale ani sa nepostarala o také masívne protesty. Vyše 110 000 krát si už na internete ľudia stiahli kázeň pastora Olafa Latzela z Bremenu. V Kostole sv. Martina sa 18. januára rozhodne postavil proti miešaniu náboženstiev a proti spoločnej modlitbe kresťanov a moslimov.

„To je hriech a to nesmie byť. Od toho sa musíme očistiť.

Na otázku, či sa kresťania musia zúčastniť, ak ich moslimovia pozvú „na ich sviatok cukru a na všetky tieto nezmysly“ pastor Latzel odvetil:

„Nie, tu musíme zostať celkom čistí.

Kresťanov tiež napomenul, aby si nestavali sošky Budhu vo svojich domoch: „To je modloslužba.“ …

Mnohí predstavitelia cirkvi, politiky a médií jeho kázeň odsúdili. Na to sa Latzel ospravedlnil za svoje výroky, ktoré by prívrženci iných  náboženstiev mohli chápať ako urážku.

Štátna prokuratúra mesta Bremen skúma, či zavedie vyšetrovanie pre podozrenie zo štvania národa. Ľavicová strana „Die Linke“ vzniesla podanie do parlamentu „Bremische Bürgerschaft“ s nadpisom „Bremen je pestré – proti nenávistným kázňam a diskriminácii z kancľa“. O tom sa bude hlasovať zrejme v stredu 18. februára. Strana žiada, aby sa parlament dištancoval od všetkých pokusov „pod rúškom kázne a výkladu Písma šíriť nenávisť voči inovercom a neveriacim.“ Súčasne víta, že Evanjelická cirkev v Bremene zaujala postoj proti „buričskej a dehonestujúcej kázni“ pastora Latzela. Jeho vyjadrenia vraj nesmú zostať bez následkov.

Evanjelické združenie stojí bezvýhradne za Latzelom

Naproti tomu pietisti sa demonštratívne postavili za Latzela:  „Bezvýhradne sa hlásim k obsahu kázne,“ vyhlásil prézes Evanjelického združenia spoločenstva Siegerland-Wittgenstein, Manfred Gläser z Hilchenbachu pri Siegene, v stanovisku pre Evanjelickú spravodajskú agentúru „idea“. Združenie zlučuje 71 spoločenstiev s 3500 pravidelnými návštevníkmi.

Pastor Latzel bol pred odchodom do Bremenu v r. 1998-2007 farárom v Siegerlande. Podľa Gläsera jeho združenie s ním vždy malo dôveruplnú spoluprácu: „Olaf Latzel hlása Božie slovo nielen v kostole, ale je aj evanjelizátorom, ktorý oslovuje miestnych ľudí a približuje im Dobrú zvesť Ježiša Krista. Jemu vždy ide o vec nášho Pána.“

Komentátor vyzýva cirkev k tolerancii

V berlínskom denníku „Tagesspiegel“ (15.2.) komentátor Harald Martenstein vyzval k tolerancii voči Latzelovi:

„Aj prísne veriace kresťanstvo patrí k Nemecku! Nemecko má byť pestré.“

Martenstein prosí evanjelickú cirkev aj justíciu „o trocha tolerancie nielen voči budhistom, ale aj voči kresťanom“ a píše:

Cirkev má predsa sama isté historické korene v kresťanstve, aj keď Desatoro prikázaní dnes pociťuje ako trápne. Ak dospeje k názoru, že odvolanie sa na prikázanie ´Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal´ je nepriateľské voči cudzím, tak jej radím, aby sa sama rozpustila,“ napísal Martenstein. –zg-

Usmrcovanie nie je výrazom súcitu

Postoj rakúskeho biskupa Klausa Künga k odporúčaniu bio-etickej komisie: „Odkriminalizovanie pomoci pri samovražde“:

St. Pölten 16.2.2015 (kath.net/psp) 017 665

Odporúčania bio-etickej komisie o sprevádzaní ľudí a starostlivosti o nich na konci života sú pre mňa alarmujúce! Pozitívne je, že bio-etická komisia sa jednoznačne zasadzuje za ďalšie budovanie paliatívnej medicíny a hospicov. Prijateľné je aj odporúčanie vyhýbať sa neprimeraným lekárskym zásahom a v tejto oblasti vytvoriť väčšiu právnu istotu. Alarmujúci naproti tomu je pokus otvoriť dvere spoluúčasti pri samovražde. To považujem za nebezpečné a som vďačný, že ôsmi členovia komisie sa veľmi jasne vyslovili proti tomu. Bola by to prvá masívna liberalizácia vzhľadom na koniec života človeka. Z dôvodu nejasnosti niektorých v odporúčaniach použitých pojmov by mohlo toto uvoľnenie – ako to správne charakterizovala časť členov bio-etickej komisie – mať dokonca už od začiatku veľmi závažné následky, bolo by to ďalšie pretrhnutie priehrady.

Lekár má na základe Hippokratovej prísahy úlohu liečiť. Smie a musí umierajúcemu stáť po boku miernením bolestí, uľahčovaním dýchania a inými sprievodnými opatreniami. Pri veľkých bolestiach môže byť eticky dovolené zvýšiť dávku liekov proti bolesti aj vtedy, ak to so sebou prináša skrátenie života. To je však niečo veľmi odlišné od asistovanej samovraždy.

Každý lekár zrejme už zažil ako niekto, kto si vo fáze depresie chcel vziať život, bol hlboko vďačný, keď ho lekár utešil, príp. rýchlym terapeutických zásahom zachránil. Prosba môcť umrieť je takmer vždy dramatickým výkrikom, na ktorý musíme reagovať starostlivosťou a čo najlepšími lekárskymi prostriedkami, nie však pomocou pri samovražde. Usmrcovanie – aj pomocou pri samovražde – nemôže byť nikdy výrazom lásky a súcitu. Tieto kritériá platia v podstate aj pre príbuzných a priateľov umierajúceho.

Mali by sme všetko nasadiť pre to, aby sa nepodkopal existujúci konsenzus v Rakúsku, eutanáziu dôsledne odmietať. –zg-

Kancelárka verejne „vyznáva vieru“

Berlín, 16.2.2015 (kath.net/idea) 017 664 – Vo svojom týždennom video-podcaste nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU) vyznala svoju vieru. Na otázku, čo pre ňu znamená viera, odpovedala:

Ja osobne som veriaca Evanjelickej cirkvi, som kresťanka. Viera mi dáva oporu, orientáciu i dôveru a v otázke môjho spôsobu života je dôležitou vecou. Je pre mňa veľkým upokojením vedieť, že som v nej dobre chránená v časoch slabosti.“  Vzhľadom na rastúcu sekularizáciu v Nemecku a iných západných krajinách sa Merkelová vyslovila za dobré všeobecné náboženské vzdelanie: „Mali by sme poznať najmä korene židovstva a kresťanstva, keďže obe náboženstvá veľmi zásadne formovali kultúru Nemecka a Európy.“ Voči islamu, ktorý ešte nie je tak dlho v Nemecku doma, musí tu byť podľa nej veľká tolerancia. Interview sa konalo pri príležitosti súkromnej audiencie Angely Merkelovej u pápeža Františka, ktorá sa bude konať 21. februára. –zg-