Kauza Vassula Ryden a vyjadrenie Cirkvi

2389

Propagátori Vassuly Ryden – tvorcovia nejednoty

Keďže v otázke zjednotenie Cirkví – Východnej i Západnej – teda pravoslávia a grécko a rímskokatolíkov je Nebom poverená Myrna Nazzour z Damašku, viacerí sa pýtate na úlohu tzv. mystičky Vassuly Ryden, švajčiarskeho štátneho občianstva. Uvedená Vassula Ryden taktiež vystupuje ako zjednotiteľka Cirkví a kresťanov, a hlása svoje posolstvá, ktoré jej údajne dáva sám Ježiš. Uverejňujeme k tejto otázke nižšie uvedený článok spolu s vyjadrením sa Vatikánu ku celej kauze.

Richard Salbato

Doktor Antoine Y. Mansour a jeho manželka Claire Mansour, zakladatelia nadácie New Jerusalem Foundation, Beverly Hills, propagujúci konferenciu v novej losangeleskej Katedrále Panny Márie, kde mali diskutovať katolícki, ortodoxní a protestantskí lídri o novej ére vzájomných vzťahov, pozvali vedúcich náboženských lídrov, vrátane Vassuly Ryden ako hovorkyne.

Rektorovi msgr. Kevinovi Kostelnikovi a kardinálovi Mahoney oznámili, že, že Vassula je odsúhlasená Vatikánom. Potom rozmiestnili obrovské množstvo letákov a oznamov propagujúcich túto udalosť. Venovali 3.000 USD a následne zostali pobúrení, keď cirkev zrušila celé podujatie.

S akým zámerom to robili, nechám na Bohu, podstatné však je, že Mansourovci klamali cirkevným predstaviteľom. Vassula Ryden nebola odsúhlasená Vatikánom. Keď msgr. Kostelnik zistil pravdu o pozícii Vassuly Ryden, zrušil celé podujatie, keďže takto to žiada cirkevné právo. Heréza nemôže byť propagovaná na cirkevnej pôde alebo pod hlavičkou cirkvi.

Poznám Antoine a Claire Mansourovcov osobne, pretože sa chceli stať tiež hlavnými propagátormi pravej vizionárky Myrny Nazzour z Damašku. Boli v tomto smere tak horlliví, že zničili moju knihu Zázrak z Damašku posielaním nepravdivých tvrdení, že má ilegálny imprimatur a bola zavrhnutá vizionárkou samou. Nemohol som súperiť s ich peniazmi a ani so zlyhaniami ľudí podporujúcich pravdu, tak som video a knihu stiahol z trhu.

Onedlho na to opäť „zbalili“ Vassulu Ryden a vyrazili na iné „Turné jednoty“. Toto neprispelo celkom k obrazu, ktorý túžia prezentovať – byť šíriteľmi Božieho slova, tak sa spojili so ženou menom Debra Geileskey, momentálne Debra Burslem.
V roku 1990 Debra a jej manžel Gordan rozbehli realitný biznis a nakúpili nehnuteľnosti ako investície. Mali však dlh 30 000 USD. Potom Debra začala mať zjavenia a vízie. Jej manžel ju opustil a momentálne žije s inou ženou, hojne sa zúčastňujúc súdnych konaní, keďže dlhy narástli na milión dolárov.

„Všetko bolo veľmi podozrivé“ . To je všetko čo k zrušenému podujatiu povedal rev. John Bakas, dekan Gréckej Ortodoxnej katedrály sv. Sofie. Msgr. Kostelnik oznámil zrušenie s tým, že „Stretnutie sa zmenilo na niečo iné, čím pôvodne malo byť.“ Kostelnik tiež vrátil finančný dar 3000,- USD a depozit 200,- USD. Antoine Y. Mansour hľadal inú lokalitu, kde by sa mohlo podujatie uskutočniť. Toto inzerovali celoplošné inzeráty v Tidings, čo je oficiálne periodikum r.-k.arcidiecézy v Los Angeles. Tlač uvádzala, že katolíci, ortodoxní a evanjelici sa chystajú jednať o „novej ére vzťahov.“

Stretnutie sa malo diať pod patronátom Rydenovej organizácie True Life in God /TLIG/, sponzorovanej New Jerusalem Foundation, vedenej Mansourovcami, ktorí žijú v Beverly Hills , dlhodobo Vassulu sponzorovali a sú spojení s jej losangeleským zjavením v roku 1995

Antoine Mansour, v rukou písanom liste zo uisťoval Kostelnika, že Rydenová bola schválená Vatikánom. Kostelnik sa však vyjadril, že je to vážna dezinterpretácia súčasného pohľadu Vatikánu na Rydenovej preslovy a písomné prejavy.

„Vyjadrenie Kongregácie z roku 1995 vyslovene varuje katolíkov že Rydenovej „zjavenia“ sú iba výsledkom vnútorných meditácií a obsahujú vieroučné chyby. Biskupom je odporúčané neposkytovať žiadnu príležitosť na rozširovanie týchto ideí „ píše Kostelnik. .

Perličky: Počas zjavenia v 1995 Vassula povedala publiku že Ježiš s ňou „žartoval ohľadne jej pažravého jedenia“. „Nakoniec“, zvestovala publiku „sa ma opýtal: je to dobré ? A ja som povedala: Áno, Ježiš. Ďakujem.. Nebolo na tom nič zlého, takže som pokračovala v jedení. Po chvíli sa Ježiš spýtal: A nechceš to odo mňa požehnať? “
Kritici ju tiež vyzvali k autenticite posolstiev – pretože ich čas od času proste mení…. V rozhovore pre Times r. 1995 uviedla, že Boh jej dal povolenie robiť takéto zmeny. Povedala, že vraj pre „Pre dokonalého Boha je možné ľutovať niečo čo povedal, tak ako oľutoval niektoré aspekty stvorenia“
TLIG tvrdí, že katolícka cirkev modifikovala svoje stanovisko ohľadne Vassuly Ryden listom kardinála Ratzingera z júla 2004 prezidentom piatich episkopálnych konferencií a to Švajčiarska, Uruguaja, Francúzska, Kanady a Filipín. Nie je to pravda. Toto potvrdila listom z júla 2004 Konferencia biskupov Švajčiarska.

List kardinála Ratzingera sme niekoľkokrát od TLIG žiadali, avšak nám ho odmietli poskytnúť, údajne ho poskytujú len kňazom a biskupom a aj to údajne „spoločne s inými dokumentami, ktoré lepšie pomôžu pochopiť toto stanovisko“. Tiež chceme dodať, že nikdy nebolo úmyslom Kongregácie urobiť tento list verejným. Bol nám poskytnutý k nahliadnutiu Konferenciou biskupov Švajčiarska., ktorá označuje list ako „internú korešpondenciu“.

Palazzo del S. Uffizio, 10 July 2004.

Prezidentom Episkopálnych konferencií Francúzska, Švajčiarska, Uruguaja, Filipín a Kanady.

Eminencie/Exelencie,

Ako viete, Kongregácia vydala v roku 1995 vyhlásenie ohľadne p. Vassuly Ryden. Napriek tomu a na jej požiadanie pokračoval vzájomný dialóg. Pani Ryden v rámci neho poskytla užitočné vysvetlenia ohľadne jej statusu , niektorých jej posolstiev ako aj jej prístupu k sviatostiam. .

Z dôvodov veľkej rozšírenosti jej posolstiev vo vašich krajinách to Kongregácia pokladá za užitočnú informáciu . Čo sa týka účasti na ekumenických modlitbách organizovaných p. Ryden, veriaci by mali sledovať dispozície diecéznych biskupov. Využívam túto príležitosť ubezpečiť Vás o mojej trvajúcej a hlbokej úcte.

(podpis)
Joseph Card. Ratzinger
Prefect
Prezentovanie listu od Kongregácie ako zmenu cirkevného postoja k Vassuliným posolstvám je skutočne nemiestne. Ďakujem, že túto informáciu prepošlete každému, kto číta posolstvá Vassuly Ryden.
Maria Laura Pio, Richard Salbato 15/03/2005

* * *

OZNÁMENIE O VASSULE RYDEN (6.10. 1995)

Kongregácia pre náuku a vieru

Mnoho biskupov, kňazov i laikov hľadalo stanovisko Kongregácie k aktivitám p. Vassuly Ryden, grécko-ortodoxnej rezidentke vo Švajčiarsku, ktorej písomné i ústne prejavy kolujú v katolíckom svete ako posolstvá spojené so zjaveniami..

Skúmanie Kongregácie na základe poverenia „skúmajte duchov, aby ste videli, či sú od Boha“ /Jn4:1/ prinieslo okrem pozitívnych aspektov značný počet elementov, ktoré musia byť považované vo svetle katolíckej doktríny za negatívne.

Je nevyhnutné podčiarknuť niekoľké doktrinálne chyby, ktoré obsahujú.

Okrem iných vecí je použitý nejednoznačný až dvojzmyselný jazyk pri Osobách Svätej Trojice, priraďujúc im zmätočné a špecifické mená, ako aj funkcie. Tieto zjavenia predpovedajú bezprostredne hroziace obdobie, kedy Antikrist premôže Cirkev . V miléniovom štýle je predpovedané, že Boh urobí slávny záverečný zásah na Zemi pred definitívnym príchodom Krista, éru mieru a všeobecnej prosperity. Ďalej je predpovedaný približný príchod Cirkvi, ktorá bude druhom pan-kresťanskej komunity, v protiklade s katolíckym učením.

Fakt, že vyššie uvedené chyby sa neobjavujú následne v písaných posolstvách je známkou toho, že „nebeské posolstvá“ sú výsledkom púhej súkromnej meditácie.

Naviac, obvykle zdieľajúc sviatosti katolíckej cirkvi cez grécku ortodoxné, p. Ryden spôsobuje značné prekvapenie v rôznych kruhoch katolíckej cirkvi. Údajne spadá pod každú cirkevnú jurisdikciu a každú kanonickú normu a tým ako následok tvorí ekumenický chaos, ktorí irituje mnohé autority i v jej vlastnej cirkvi, keďže tým prekračuje jej rámec disciplíny..

Vidiac prevládajúce negatívne aspekty aktivít V. Ryden nad pozitívnymi, Kongregácia žiada od biskupov intervenciu v tom zmysle, aby ich veriaci nevyužívali príležitosť na šírenie jej myšlienok. Konečne Kongregácia vyzýva veriacich aby nepokladali posolstvá p. Vassuly Ryden za nadprirodzené a uchovávali si čistotu viery , pretože tým Boh poveril svoju Cirkev.

Vatikán , 6 Október 1995

http://www.ewtn.com/library/curia/cdfrydn1.htm