Horúce správy, Monitoring: Biskupská Synoda vo Vatikáne

450

Synoda, hviezdne osobnosti a nálady

Vatikán, 12.10.2014 (KAP) 017 350 – Polčas v biskupskej synode v Ríme. V pondelok predloží generálny relátor, kardinál Peter Erdő, svoju druhú správu. Pridá tak k doterajšiemu dokumentu synody výsledky z 240 príspevkov, čo bude podklad pre druhú polovicu synody a desať jazykových skupín.

Kardinál Erdő je jedným z najzamestnanejších ľudí na synode o pastorácii rodiny. A to platí aj pre nového sekretára synody Lorenza Baldisseriho, pre ktorého je stretnutie biskupov premiérou aj skúškou ohňom. Podporuje ich taliansky renomovaný teológ a arcibiskup Bruno Forte ako „mimoriadny sekretár“ ako aj 17 známi experti.

Pápež František, ktorý sa doteraz zúčastnil takmer všetkých zasadnutí synody pozorne ale mlčky, cez víkend urobil nečakané personálne rozhodnutie. Posilnil trio Erdő – Forte – Baldissari, ktoré má na budúcu sobotu vypracovať záverečný dokument, o šiestich renomovaných synodálnych otcov. Tento dokument totiž nemá byť iba zhrnutím poradných materiálov –propositiones. Tvorí súčasne aj podklady pre prácu biskupskej synody 2015, ktorá bude v poradách o pastorácii rodiny pokračovať. A tento dôležitý dokument chce pápež očividne postaviť na širšiu bázu.

Povolal pritom osoby, ktoré už doteraz výrazne stvárňovali synodu a patria k jej hviezdam: predseda Pápežskej rady pre kultúru Gianfranco Ravasi, americkýkardinál Donald William Wuerl z Washingtonu a generálny predstavený jezuitov páter Adolfo Nicolas Pachon. Ďalej sú to dvaja dlhoroční pápežovi dôverníci a spolupracovníci: Victor Manuel Fernandez, rektor Katolíckej univerzity Argentína a Carlos Aguiar Retes, predseda Rady juhoamerických biskupov CELAM. Za Áziu je to Kórejčan Peter Kang U-il. Ale chýba Afričan, hoci biskupi tohto kontinentu vystupujú na synode výraznejšie ako biskupi z Ázie.

 Povolaním 26 osôb na synodu vyslal pápež zvláštne signály

Členovia mimoriadnej synody sú: 120 predsedovia biskupských konferencií a 25 predstavitelia rímskej kúrie, ale je tam aj 26 dodatočne pápežom povolaných osôb. A práve týmito povolanými ľuďmi vyslal pápež František zvláštne signály. Medzi nimi je napríklad emeritný predstaviteľ kúrie kardinál Walter Kasper, ktorý vo februári svojimi podnetmi k umožneniu prijímania znovu zosobášeným rozvedeným rozpútal širokú diskusiu. Povolaný však bol aj jeden z jeho „protihráčov“, kardinál Carlo Caffarra z Bologne. Obaja patria k mienkotvorným členom synody.

Napriek tomu rozdielne postoje na synode nevedú k polarizácii, ako sa ozvalo z Vatikánu. Stretnutie je poznamenané otvorenosťou a rešpektom. V otázke situácie znovu zosobášených rozvedených, ktorá sa stala výraznou témou na synode, ale aj vzťahu práva a milosti, náuky a milosrdenstva alebo v právnych otázkach okolo platnosti manželstva ide neustále o konsenzus. „Okrem toho sa synoda zaoberala mnohými ohrozeniami manželstva a rodiny chudobou a vojnou, migráciou a násilím – a vyvodila z toho teologické úvahy,“ ako zdôraznil kanadský arcibiskup Paul-André Durocher.

Arcibiskup Durocher patrí k tým členom synody, ktorých vatikánsky hovorca Federico Lombardi – pri jeho inak zdržanlivej tlačovej práci – pozval na každodenné tlačové brífingy. Očividne sa ich príspevky u synodálnych otcov stretli so zvláštnou pozornosťou. K nim patrí aj dublinský arcibiskup Diarmuid Martin či nigérijskýIgnatius Ayau Kaigama z Josu. Nápadne málo tento razvystupoval naproti tomu prominentný kardinál Timothy Michael Dolan z New Yorku.

Ale aj nemecky hovoriaci synodálni otcovia rýchlo vzbudili príspevkami na synode pozornosť. Viedenský kardinál Christoph Schönborn, zvolený za vedúceho francúzskej jazykovej skupiny, sa stal vyhľadávaným partnerom v diskusii. A rovnako aj mníchovský kardinál Reinhard Marx, ktorý na tlačovej konferencii po anglicky a francúzsky dokázal vynikajúco reagovať. Už pre svoj úrad je aj prefekt Kongregácie pre náuku viery Gerhard L. Müller ústrednou postavou synody. Avšak, ako sa ozvalo, vedúci predstavitelia kúrie na synode dominujú už menejako v minulosti. kau/jso 

Synoda: Biskupi apelujú na trpezlivosť veriacich  

Zürich-Vatikán, 12.10.2014 (KAP) 017 349 – Na trpezlivosť katolíkov apeloval predseda Biskupskej konferencie Švajčiarska, Markus Büchel, v súvislosti s prebiehajúcou biskupskou synodou v Ríme. V príspevku v pléne minulý týždeň poukázal na to, „že sexuálna morálka Cirkvi sa sotva recipuje a že cítime, že prístup Cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným pre mnohých nie je vhodný“, povedal Büchel v interview pre „Schweiz am Sonntag“. „Švajčiarski veriaci majú mnohé očakávania, ktoré sa  nesmú sklamať.“ Biskup zo St. Gallenu napriek tomu stlmil očakávania rýchlych rozhodnutí.

O podnetoch k manželskej a sexuálnej morálke sa tento týždeň diskutuje v malých krúžkoch. V r. 2015 sa biskupi znova zídu, aby vypracovali smernice. „Ľudia musia mať ešte trocha trpezlivosti,“ povedal Büchel. „Dúfam však, že budeme môcť poskytnúť odpovede na ich otázky a že vypracujeme niečo, čo im ukáže cestu.“

Pre predsedu BKŠ spočíva sila synody vo vnímaní reality života. Radosti a starosti ľudí sa vďaka dotazníku o partnerstvách, manželstve a pastorácii rodiny z decembra dostali do pracovného materiálu biskupskej synody. „Ako precízne sa v ňom prijali požiadavky Švajčiarska a že sa nič nevyfiltrovalo, to považujem za veľmi pozitívne,“ povedal Büchel v interview.

 „Nie rovnaké odpovede ako pred 20 rokmi (?)“

Vatikánska synoda o manželstve a rodine ani podľa úsudku arcibiskupa Dublinu, Diarmuida Martina, neurobí rýchle rozhodnutia v roky diskutovaných teologických otázkach. „Synoda je súčasťou procesu, ktorý ešte potrvá,“ ako povedal prímas Írska v sobotu vo Vatikáne a zdôraznil: „Nemôžeme však ani dávať tie isté odpovede ako pred 20 rokmi.“

Mons. Martin ocenil „uvoľnenú atmosféru“ pri diskusiách v synodálnej aule: „Príspevky sú poznamenané veľkou otvorenosťou. Doteraz som nestretol nikoho, u koho by som mal pocit, že by sa zdržiaval vyjadriť svoj názor. Katolícka cirkev nesmie vo svojej angažovanosti za kresťanský ideál života postupovať rigidne,“ vyhlásil írsky prímas. „Musíme dosiahnuť ľudí, ktorí žijú v šedej zóne. V prístupe k odchýlkam od tohto ideálu sa musí Cirkev ešte učiť.“

Arcibiskup Martin sa vyslovil zvlášť za intenzívnejšiu prípravu mladých ľudí na manželstvo: „Mnohí nie sú si vedomí dimenzie rozhodnutia pre celoživotné partnerstvo. Týmto problémom sa nevyhneme dvojdňovým manželským kurzom,“ povedal dublinský arcibiskup.

Na takmer všetkých diskusiách prvého týždňa sa zúčastnil aj pápež František ako poslucháč, okrem stredy, keď bol na generálnej audiencii.

Cez víkend malo 250 synodálnych otcov prestávku. Avšak už v piatok sa začali diskusie kardinálov, biskupov, kňazov a zástupcov laikov v malých jazykových krúžkoch. Ďalší týždeň budú diskutovať o predbežnej správe z doterajšej diskusie, ktorú predloží generálny relátor synody, maďarský kardinál Péter Erdő, v pondelok. –zg-

PP koláž

Čtěte ZDE: Gatesova vakcína a US Army proti ebole: Nová „kauza prasečí chřipka“? Smrtící virus jako další hororová rekvizita z dílny mainstreamu? Alternativní média doporučují domácí léky

List čitateľa vo východnej Afrike: “Môj biskup sa rozplakal, keď čítal zhrnutie zo synody“

Pred niekoľkými hodinami sme dostali list a požiadali sme pisateľa o dovolenie zverejniť ho. Želal si iba, aby sme odstránili všetky informácie, ktoré by zjavili jeho totožnosť v jeho diecéze.

Milí priatelia na stránke rorate-caeli.blogspot.com,

Žijem v diecéze v malej krajine vo východnej Afrike, diecéze, ktorá je plná života, kde je veľa sobášov, krstov, birmoviek a povolania sú také hojné, že by sa všade inde zdali nepravdepodobnými. Keďže som žil mnohé roky v Belgicku a Írsku, viem, o čom hovorím.

Náš biskup, hoci vôbec nie je starý, nemá rád internet a nerád číta veci na monitore, a neznáša smartfóny, hoci už sú všade a tak mu často mu vytlačím veci z internetu, ktoré by ho mohli zaujímať.

Naša diecéza nie je vôbec tradicionalistická, iba na webe som našiel niečo o predkoncilovej omši – svätá omša prebieha u nás vždy veľmi dôstojne, hoci je plná našej africkej radosti, no aj tá je vždy spojená s veľkou úctou.

V každom prípade, biskup ma požiadal, aby som mu čo najčastejšie prinášal novinky zo synody, a keďže bývam blízko katedrály pokúšam sa vytlačiť mu denne zaujímavé veci. Tak aj včera som vytlačil túto stránku a môj biskup bol šokovaný pasážou zo zasadnutia synody vo štvrtok:

 Vzhľadom na spolunažívanie v istých regiónoch sa ukázalo, že je to tak často pre ekonomické a sociálne faktory a nie je to forma odmietania náuky Cirkvi. Navyše často sa tieto a iné typy de facto zväzkov žijú a pritom sa súčasne uchováva túžba žiť po kresťansky a preto si to vyžaduje vhodnú pastoračnú starostlivosť. Podobne, keď zdôrazňujeme nemožnosť uznania manželstva rovnakých pohlaví, potreba úctivého a nediskriminačného prístupu vzhľadom na homosexuálov sa tu v každom prípade zdôrazňuje.  [*]

Biskup bol v kancelárii generálneho vikára a zrazu sa zdvihol a klesol na svoju stoličku, vzal hlavu do dlaní a potichu sa rozplakal. Bol celkom očividne úplne šokovaný. Generálnemu vikárovi povedal: „Ó, môj Bože, čo to oni robia? Ľudia sa čoskoro dostanú k takýmto vyhláseniam a dajú prednosť tomu, že prejdú k evangelikálom, alebo dokonca k moslimom, akoby mali zostať katolíkmi! Čo to tam oni v Ríme robia? Ó, môj Bože, ó, môj Bože!“ Potom sa pozrel na mňa, trocha sa upokojil a povedal: „Je mi ľúto, že si toto videl, je mi to ľúto.“

Bolo to šokujúce. Obaja s vikárom boli nesmierne nervózni, čo sa stane, keď  moslimovia a evangelikálni misionári budú robiť ešte väčšie nájazdy, ak sa Cirkev bude považovať za takú voľnú v morálke. To je situácia, akú Afričania nenávidia a veľmi to sťažuje prácu kňazov, ktorí sa usilujú odviesť ľudí od toho, aby len tak žili spolu – často jeden muž a niekoľko žien – a priviesť ich k tomu, aby sa sobášili v kostole. Nie som si istý, či sú si vedomí, aký dopad majú prinajmenšom na Afričanov dokonca aj takéto malé veci, v oblasti ich názoru na Cirkev.

Generálny vikár povedal niečo ako: „Čo má znamenať táto voľnosť? Prečo ‚nemožnosť uznania‘ a nie, že toto falošné manželstvo je veľkým poblúdením a ohavnosťou voči Bohu a stvorenstvu!? Prinajmenšom anglikáni u nás môžu povedať, že za rozhodnutia v Európe nemajú zodpovednosť, ale ako môžeme my rímsko-katolíci povedať, že čo sa deje v Ríme, nemá nič do činenia s nami?“

Myslel som si, že by vás toto mohlo zaujímať. Ďakujem za vaše blogy a za to, že aj nás tu informujete.

Nech vás žehná Boh a Panna Mária     [Meno chýba]

 http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/letter-from-reader-in-east-africa-my.html

Kalamitný kapitalizmus

Friedensbewegung Halle: Bez vojny s Ruskom klesne potápajúca sa loďka zvaná USA na dno

Berlín 13. októbra 2014 (HSP/Ino TV/Foto:TASR)

Vojna je pre záchranu USA nevyhnutná

Hegemónia Spojených štátov je založená na krvi, píše informačný portál Friedensbewegung Halle. Americká polovojenská ekonomika sa zrúti, ak sa Washingtonu nepodarí vtiahnuť Rusko do vojny a „potápajúca sa loď USA“ klesne na dno.

Ilustračné fotoIlustračné foto

Spojené štáty nemajú záujem na mierovom urovnaní konfliktu, píše informačný portál Friedensbewegung Halle. Autor tvrdí, že globálna dominancia Ameriky spočíva na krviprelievaní. Veď bez vojny nie je potrebný globálny dohľad a vojenské základne po celom svete.

Nalievanie stovák miliárd do vojensko-priemyselného komplexu by sa stalo zbytočným plytvaním peniazmi. Vojensko-priemyselný komplex by začal upadať. Tým pádom by sa stalo nemožným udržať hegemóniu dolára ako rezervnej svetovej meny vojenským spôsobom. To by potom donútilo USA, aby „prestali tlačiť peniaze zo vzduchu a začali pracovať,“ myslí si Friedensbewegung Halle.

Mier na Zemi znamená pre USA hrozbu, pokračuje autor, a dáva šancu tretím štátom. Ak sa Amerike nepodarí zatiahnuť Rusko do vojny, tak Čína sa časom stane najväčšou ekonomikou a hlavným finančným centrom na svete a Rusko sa bude môcť pripojiť k úspechu suseda ako dodávateľ surovín. Krajiny BRICS sa rozvíjajú a nová nimi založená svetová banka zvyšuje objem úverov.

Ak sa  Nemecko nepripojí k trendu, neodpojí sa od potápajúcej sa lode USA a nepridá sa k rozvíjajúcim krajinám BRICS alebo ak aspoň nezaujme neutrálne stanovisko ako napríklad Švajčiarsko, tak sa bude jeho pozícia iba zhoršovať, myslí si portál Friedensbewegung Halle.              ad

http://www.hlavnespravy.sk/friedensbewegung-halle-bez-vojny-s-ruskom-klesne-potapajuca-sa-lodka-zvana-usa-na-dno/391999

V USA sa budú deti na hodinách v škole učiť základy satanizmu

Orange County 9. októbra 2014 (HSP/RT/Foto:RT)

Satanizmus budú školákom podávať hravou formou

V USA na stredných školách v rámci výučby matematiky, dejepisu a iných predmetov, často používajú pracovné zošity do ktorých žiaci kreslia. V tomto školskom roku v Orange County v štáte Florida sa deti na vyučovacích hodinách môžu hravou formou zoznámiť so základmi satanizmu.

Školský pracovný zošit The Satanic Children's Big Book of ActivitiesŠkolský pracovný zošit The Satanic Children’s Big Book of Activities

V desať stranovej Veľkej satanistickej knihe aktivít pre deti (The Satanic Children’s Big Book of Activities) sú hlavnými postavami Annabel a Damiena. Tieto postavičky vysvetľujú deťom rôzne satanské rituály.

http://www.hlavnespravy.sk/v-usa-sa-budu-deti-na-hodinach-v-skole-ucit-zaklady-satanizmu/388047