Gabriele Kuby vyzýva Slovákov k odboju proti Gender-ideológii

360

Gabriele Kuby: Po fašizme a komunizme nastupuje gender

„Vy na Slovensku máte skúsenosť s protifašistickým a protikomunistickým odbojom – a odboj je znova potrebný.“  Gabriele Kuby

„Čo sa stane rodičom v Nemecku, keď odmietnu školskú sexuálnu výchovu?“ znela prvá otázka z publika adresovaná Gabriele Kuby.

„Vidím, že to tu prebehlo médiami, lebo sa ma to pýtajú všade,“ povedala autorka knihy Globálna SEXuálna REVOLÚCIA s podtitulom Strata slobody v mene slobody. Ružomberok bol vo štvrtok 10. októbra jednou zo šiestich zastávok jejprednáškovej „šnúry“ venovanej analýze situácie v civilizovanom svete a varovaniam pred gender ideológiou.

„Toľko ľudí tu nebolo ani na promóciách,“ hlesol fotograf Katolíckej univerzity, keď sa pretlačil do Auly Jána Pavla II. G. Kuby hovorila viac než tisícke poslucháčov o rodičoch, ktorým odobrali deti za to, že ich nenechali v škole na sexuálnej výchove. Rodičov zavreli na 40 dní. Iní nelegálne „homeschooolovali“ svoje deti. Štát im ich odobral a pridal niekoľkotisíceurový šek na uhradenie náhradnej starostlivosti.

K takejto absurdnej penalizácii podopretej legislatívou vedie podľa G. Kuby pomalé varenie žaby. Začína sa v studenej vode, mäkkými nástrojmi. Zákony prídu na koniec, keď si kľúčové formulácie verejnosť v nich už nevšimne. Takto sa na Západe podľa nej do spoločnosti postupne vmasírovalo napr. oddelenie biologického pohlavia a spoločenského rodu alebo „sexualizovanie detí“ už v materských školách. Šliapanie po základoch ľudskej prirodzenosti prirovnala k fašistickému a komunistickému teroru. „Vy na Slovensku máte skúsenosť s protifašistickým a protikomunistickým odbojom – a odboj je znova potrebný,“ vyhlásila.

http://www.postoy.sk/g_kuby_po_fasizme_a_komunizme_nastupuje_gender

Kvasnička interpeloval ministra v súvislosti s podozrením, že vysoká úradníčka ministerstva  práce (Oľga Pietruchová) vážne porušila zákon

kvasnička_1410882184Slovensko 16. októbra (HSP/Foto:TASR)

Štátna zamestnankyňa je podozrivá z aktuálneho vykonávania podnikateľskej činnosti

Poslanec NR SR za KDH Marián Kvasnička (na obr.) požiadal dňa 15. 10. 2013 formou interpelácie ministra práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera, aby preveril, či štátny zamestnanec vo vedúcej pozícii, menovite – riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ing. Oľga Pietruchová, je totožná s osobou Ing. Oľga Pietruchová, uvedenou v Živnostenskom registri Slovenskej republiky ako subjekt s oprávnením podnikať.

Marian Kvasnička v interpelácii pripomenul, že štátny zamestnanec má zo zákona zakázané podnikať. Z rozhodovacej praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že pre zákaz podnikania nie je dôležité, či daná osoba podnikanie aktívne vykonávala alebo či z neho dosahovala zisk. Rozhodujúce je, že je podnikateľom v zmysle príslušných zákonov.

Marián Kvasnička ministra práce sociálnych vecí a rodiny požiadal, aby v prípade, ak sa potvrdí, že ide o tú istú osobu, okamžite skončil so zamestnankyňou pracovný pomer podľa § 51 ods. 1 Zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom a účinnom znení. Bolo by v rozpore so zákonným princípom profesionality štátnej služby, ak by funkciu dôležitého štátneho úradníka vykonávala osoba, ktorá sa dopustila vážneho porušenia zákona.

Kvasnička navrhuje okamžité skončenie pracovného pomeru

V Živnostenskom registri pod menom Ing. Oľga Pietruchová je možné nájsť 13 predmetov podnikania. Tri boli schválené v roku 2002, zvyšných 10 v roku 2006.

http://www.hlavnespravy.sk/kvasnicka-interpeloval-ministra-v-suvislosti-s-podozrenim-ze-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-vazne-porusila-zakon/157548/