Monitoring: Fatimská Panna Mária navštívila Benedikta XVI. (a ďaľšie správy)

532

Emeritný pápež Benedikt XVI. prijal sochu Fatimskej Panny Márie v kaplnke svojho sídla „Mater ecclesiae“

Vatikán, 14.10.2013 (kath.net) 016 389 – Emeritný pápež Benedikt XVI. prijal v sobotu, 12. októbra, sochu Fatimskej Božej Matky v kaplnke svojho sídla na odpočinku – kláštora „Mater ecclesiae“. Prítomných bolo iba niekoľko osôb z jeho dôverného okolia – okrem prefekta Pápežského domu, arcibiskupa Georga Gänsweina, niekoľkí ďalší klerici a ženy, ktoré emeritnému pápežovi vedú domácnosť.
Benedikt XVI. využil túto príležitosť k spoločnej modlitbe, potom sa čelom dotkol nôh sochy Panny Márie a zotrval v osobnej modlitbe. Následne preniesli originálnu sochu z Fatimy na Námestie sv. Petra k modlitbovej pobožnosti s pápežom Františkom. –zg-

Vyzývame vás všetkých, milí priatelia, na intenzívnu modlitbu

ku Panne Márii, aby sa úmysel slobodomurárov 

uzákoniť nemravnosť a zničenie rodiny nepodaril! 

Chcú pretlačiť gender ideológiu za každú cenu –

Brusel si už uvedomuje odpor občanov EÚ,

ale ustúpiť nechce (!)

eu}noisHlasujú o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a „právach“

Jako  reakci na Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás sepsala socialistická europoslankyně Edite Estrela návrh zprávy o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech(http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/

ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2040(INI)). Zprávu předložila Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, který ji 18. září odsouhlasil a postoupil říjnovému plenárnímu zasedání Evropského parlamentu.

Hlasování o tomto dokumentu proběhne v Bruselu již příští úterý – 22. října.

Pokud bude schválena, stane se vhodnou záminkou, aby „Evropský parlament vystoupil na obhajobu sexuálních a reprodukčních práv jakožto lidských práv“.

Zpráva požaduje mj. financování potratů v zemích třetího světa z 0.7% HDP, povinnou sexuální výchovu dětí i dospívajících ve škole i mimo školu bez omezení věku, přístup dospívající mládeže k diskrétním službám a její právo na soukromí a zákaz výhrady svědomí.

Ve vysvětlujícím prohlášení se doslova píše: „Respektování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je v současné politické a hospodářské situaci ohroženo. … V celé Evropě se navíc začaly objevovat velmi konzervativní postoje k otázce sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. … lze [se] setkat s jasnými doklady toho, že opozice proti možnosti volby je stále silnější a její názory jsou stále více slyšet.“

http://www.res.claritatis.cz/zpravy/vse/v-bruselu-se-bude-hlasovat-sexualnim-a-reprodukcnim-zdravi-a-pravech/6575

 

potrat-dietatko-tehotna-zenaPoslanci EÚ chcú v celej Európe ďalej legalizovať potrat
Štrasburg, 16.10.2013(kath.net/CDL) 016 391 – Správou s návrhom smernice o sexuálnom a reproduktívnom zdraví chce Európsky parlament v celej Európe legalizovať potrat. JUDr. Friederike Hoffmann-Kleinová, európska odborníčka nemeckých „Kresťanských demokratov za život“ (CDL) prezentovala stanovisko svojho zduženia:

„Nielen „Kresťanskí demokrati za život“ sú vzhľadom na tento nehorázny postup zalarmovaní. Návrh správy, ktorá vznikla pod vedením Výboru EÚ pre práva žien a rodovú rovnosť, o ktorej má Európsky parlament hlasovať už veľmi rýchlo – 22. októbra – znamená súčasne aj cielený pokus neutralizovať veľký úspech európskej občianskej iniciatívy „One of us“ (Jeden z nás). V situácii, keď odpor proti potratom v Európe aj na celom svete vzrástol a keď naďalej existujú členské štáty EÚ, kde je potrat zakázaný (Írsko, Malta a Poľsko), sa práve Európsky parlament chopí iniciatívy vykoreniť povinnosť ochrany najslabších členov spoločnosti tzv. „právom ženy“ na potrat.

potratyČo sa tu požaduje?

Na základe 40-stránkovej správy o sexuálnom a reproduktívnom zdraví a s tým spojených práv (A7-0306/2013) sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili prístup k potratu „právne podloženým výnosom bez diskriminácie z dôvodu etnickej príslušnosti, situácie bývania, štatusu migranta, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity, zdravia alebo rodinného stavu“. Za touto zmätenou znôškou sa skrýva požiadavka legalizácie potratu ako ľudského práva v celej EÚ. Prijatím toho návrhu by Európsky parlament odporúčal, „aby sa z dôvodov ľudských práv a verejného zdravia sprístupnili vysokokvalifikované služby v oblasti ukončenia tehotenstva v rámci systémov verejného zdravotníctva členských štátov a to bezpečne a pre všetkých ľudí“.

Okrem toho návrh smernice požaduje garanciu podpory a financovania potratových organizácií štátom. Masívne ohrozené týmto návrhom je aj ľudské právo na slobodu svedomia, ktorej „zneužívané nárokovanie“ tento návrh pranieruje.

Potrat nie je nijaké ľudské právo, zatiaľ čo ochrana života, dôstojnosti a nenarušiteľnosť zdravia sú autentickými ľudskými právami.

Zdravie ako „základné ľudské právo“, ako to formuluje uvedená správa, nikto nespochybňuje. Tu však nejde o zdravie, ale o „právo na usmrtenie nenarodených detí“. Pod zavádzajúcim pojmom sexuálneho a reproduktívneho zdravia sa však už dlho skrývajú pokusy uzákoniť potraty „zadnými dvierkami“.

Európsky parlament by prijatím tejto rezolúcie, namiesto uvádzaného úmyslu zabrániť porušovaniu ľudských práv, urovnal cestu porušovaniu ľudskej dôstojnosti a práva na život nenarodených ľudí na širokej báze. Je nesmierne povážlivé, že Európsky parlament chce takto predefinovať ľudské práva. Ľudské práva ako univerzálne práva nemožno upierať per definitionem istej skupine ľudí (v tomto prípade nenarodeným).

CDL –Kresťanskí demokrati za život – je politická iniciatíva za život s 5000 členmi, ktorá sa organizuje na spolkovej a krajinskej úrovni. CDL je členom nemeckého Spolkového zväzu za právo na život.

Vražda, ktorú nazývajú „prerušením tehotenstva“

Ďakujeme Vám za podpísanie petície Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre LGBTI

http://www.peticie.com/otvoreny_list_pre_zruenie_vyboru_pre_lgbti

Pre POTVRDENIE vášho podpisu alebo ODSTRÁNENIE tohto podpisu, prosím otvorte nasledujúcu stránku:
http://www.peticie.com/v/16515413/WQTR34

Prosím, povedzte o tejto petícií čo najviac ľudom. Čím viac podpisov petícia získa, tým viac sa dostane do pozornosti médií a autorít.

S pozdravom,
Peticie.com

sýriasKřesťané z různých zemí v Sýrii postavili sochu Ježíše Krista

Ilustrační snímek © Foto: SXC.hu

Vyslanci Ruské a Antiochské pravoslavné církve postavili na vrcholu Hory cherubínů u syrského města Saidnaya (27 km od Damašku) sochu Ježíše Krista.

Socha, která byla pojmenována Přišel jsem zachránit mír, by se měla stát symbolem naděje na brzké ukončení krveprolití v Sýrii.

Podle slov organizátorů projektu z ruského fondu Duchovní dědictví apoštola Pavla byly během stavby sochy na obou stranách přerušeny bojové akce. Socha se nachází ve výšce více, než 2 km a je možné ji spatřit z Libanonu, Jordánska, Palestiny a Izraele.

http://czech.ruvr.ru/2013_10_16/Krestane-z-ruznych-zemi-v-Syrii-postavili-sochu-Jezise-Krista/

strana16