Zjavenie Kráľovnej pomoci, Fatima: Posolstvo drámy sveta

8079

Dechtice 9.10.2016 from magnificat on Vimeo.

Milí priatelia, približuje sa  100. Výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime, a to 13. mája 1917. V tomto zjavení Panna Mária oznámila priebeh udalostí celého minulého storočia od roku 1917, vrátane poslednej doby, ktorú prežívame. Je tiež čas, aby sme sa zamysleli nad celou misiou Panny Márie, nad Jej oznámením o víťazstve Jej Nepoškvrneného Srdca a nad tým, ako každý z nás Jej môže pomôcť pri záchrane duší. Je to memento, ktoré ešte stále dáva každému z nás – ako Máriinmu  zverenému dieťaťu  šancu zapojiť sa do misie spásy sveta…                                 Anton Selecký

Zjavenie 13. októbra – slnečný zázrak 

13. októbra 1917 sa do Fatimy chystal veľmi veľké množstvo ľudí, pretože na tento deň je prisľúbený zázrak. Lucia o tomto zázraku hovorila, že Panna Mária potvrdí pravosť zjavení. Lucia to doma nemá ľahké. Jej mama je plná strachu, že Lucia ľudí podviedla. Bojí sa, že sa nič nestane, že jej dcéra ostane klamárkou, celá ich rodina utrpí na dobrom mene, ktoré má.
Podľa štatistiky 13. októbra do Cova da Iria prišlo asi 70 000 ľudí. Počasie tiež nebolo dobré, vonku pršalo, bola zima, fúkal strašný vietor. Šudia, ktorí od skorého rána prichádzali do Cova da Iria, borili sa v blate a boli celí premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im ani dáždniky. Od rána sa tam modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu Máriu.
Do Cova da Iria prichádzajú aj mnohí slobodomurári, ktorí chcú toto všetko zosmiešniť, uviesť v masmédiách, akí luhári sú kresťania. Pre nich tá chvíľa čakania bola veľmi dlhá. Okolo poludnia prichádzajú do Cova da Iria aj deti. Majú veľký problém sa tam dostať cez tie davy ľudí. Chlapi im pomáhajú, aby sa dostali k dubu, kde po minulé mesiace sa im Panna Mária zjavovala.
Okolo poludnia v žiare a v blesku prichádza Panna Mária, zjavuje sa im nad nízkym dubom, ktorý už je celý zničený, pretože ľudia ho už obtrhali. Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Ona si žiada, aby na tom mieste postavili kaplnku na jej počesť, pretože je Ružencová Panna Mária. Chce, aby sa každý deň modlili sv. ruženec. Keďže v tom čase bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej pýta, či sa skoro skončí táto vojna. Panna Mária im hovorí, že áno, skončí sa skoro a vojaci sa vrátia domov. Lucia s Matkou Božou rozpráva aj o bežných veciach.
fatima-1Lenže potom sa stáva jedna zvláštna vec. Slnko predtým bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne pred tým, ako malo začať zjavenie, dážď ustáva, mraky akoby sa začali od seba vzdiaľovať a v malej štrbine sa začína ukazovať slnko. Panna Mária roztvorila ruky, z jej rúk opäť vyšla žiara a Lucia nevediac prečo, ani nehľadela na slnko, skôr hľadela na hruď Panny Márie, zrazu vykríkla: “ Pozrite na Slnko!“
A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo rôzne farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže aj ľudia sa navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, akoby padalo na zem. Bolo hrozné. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy a strachu kričali. Padali do blata, modlili sa a prosili o odpustenie hriechov. Zázrak Slnka trval asi 10 minút.
Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam zjavuje so Sv. Rodinou. To bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a Panna Mária sa im potom zjavila ako Karmelská Panna Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď toto zmizlo, tak potom sa im Panna Mária zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Mária. Lucia vravela, že spoznávala v duchu, nepovedala jej to Panna Mária, že aj keď prichádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno a to isté ako Matka, aby nám pomohla kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu.
Prítomnosť Sv. Rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, aby sme upriamili svoj pohľad na Nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri tomto putovaní do neba. V zjavení Karmelskej Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote, a zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k dokonalosti kresťanského života, tým nám chce vyjadriť hodnotu utrpenia a obety z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení vo Fatime. Celé posolstvo fatimskej Panny Márie musíme chápať vo svetle materinskej lásky. Či môže matka mlčať, keď sú podkopávané základy našej spásy?

Zjavenie 13. októbra sa skončilo, ale zjavenia sa týmto nekončia. Panna Mária 13. júla Lucii povedala, že príde a požiada o zasvätenie Ruska a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti v prvé soboty mesiaca.
13. októbra sa zjavenia vo Fatime končia a 25. októbra sa začína veľká októbrová socialistická revolúcia, to, o čom Panna Mária v júli deťom hovorila. Rusko začína rozširovať svoje bludy do celého sveta. Všetko to začína v Rusku v strašnej sile a moci. Stalin likvidoval cirkev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária povedala, že príde a požiada Sv. otca o zasvätenie Ruska. Povedala: „Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako táto prvá.“ Prvá svetová vojna skončila a za ňou prišla ešte horšia, druhá svetová vojna.

http://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

středa 12. října 2016

Fatima – některá další svědectví (2003) 

Jestliže je, jak miliony zodpovědných katolíků věří, v třetím tajemství více než jen vidění „biskupa v bílém“ odhalené 26. června 2000 bez jakéhokoliv vysvětlení ze strany Naší Paní Fatimské k tomu, jak jej interpretovat, co je potom obsaženo v chybějící části tajemství? Jako dodatek k již zveřejněným svědectvím [například na tomto blogu v sekci Fatimské tajemství] (včetně svědectví P. Fuentese, P. Alonsa, sestry Lucie, kardinála Ratzingera atd..) pomáhají tuto otázku zodpovědět i následující svědectví.

Msgr. Eugenio Pacelli (budoucí papež Pius XII.) (30. léta 20. století)

Státní sekretář za Pia XI., Msgr. Eugenio kardinál Pacelli, před svým vyzdvižením do úřadu papeže v roce 1939, učinil následující podivuhodné proroctví o nadcházejících otřesech v Církvi:

Dejme tomu, drahý příteli, že komunismus [jeden z „omylů Ruska“ zmíněný ve fatimském poselství] byl pouze nejviditelnějším z nástrojů podvratné činnosti, který měl být použit proti Církvi a tradici Božího zjevení … Jsem znepokojen poselstvími blahoslavené Panny Marie Lucii z Fatimy. Tato zarputilost Panny Marie, pokud jde o nebezpečí, která hrozí Církvi, je Božím varováním před sebevraždou změny Víry, v její liturgii, její teologii a její duši. Všude kolem sebe slyším novátory, kteří chtějí odbourat posvátnou liturgii, zničit univerzální plamen Církve, zavrhnout její ozdoby a přimět ji cítit výčitky za svoji historickou minulost.

Přijde den, kdy civilizovaný svět popře svého Boha, kdy Církev bude váhat, jako váhal Petr. Bude pokoušena věřit, že člověk se stal Bohem. V našich kostelích budou křesťané marně hledat červené světlo, kde je očekává Bůh. Jako Marie Magdalena plačící u prázdného hrobu, i oni se budou ptát: „Kam Jej odnesli?“

Otec Joseph Schweigl (září 1952)

V roce 1952 papež Pius XII. svěřil otci Josephu Schweiglovi tajné poslání, aby vyslechl sestru Lucii ohledně třetího tajemství. Ten následně uvedl:

Nemohu odhalit cokoliv o tom, co jsem se dozvěděl ve Fatimě, a co se týká třetího tajemství, ale mohu říct, že má dvě části: jedna se týká papeže; druhá logicky (ačkoliv nesmím nic říct) musí být pokračováním slov: V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno.

Kardinál Oddi (březen 1990)

  1. března 1990 kardinál Oddi, který byl osobním přítelem papeže Jana XXIII. a který s ním
  2. hovořil ohledně tajemství, vydal následující svědectví italskému novináři Luciu Brunellimu
  3. v novinách Il Sabato:

Nemá [třetí tajemství] co dělat s Gorbačovem. Blahoslavená Panna Maria nás varovala před apostazí v Církvi.

Kardinál Ciappi

V osobní komunikaci s profesorem Baumgartnerem v Salcburku kardinál Mario Luigi Ciappi, který byl osobním papežským teologem papežů Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a Jana Pavla II:, vyjevil:

Ve třetím tajemství je mezi jinými věcmi předpovězeno, že velká apostaze v Církvi započne od vrcholu.

Otec Malachi Martin (léto 1998)

Ve čtyřhodinovém rozhovoru v radiovém programu Arta Bella otec Malachi Martin uvedl, že v únoru 1960, když byl sekretářem kardinála Bey (který byl jedním z blízkých rádců papeže Jana XXIII., bylo otci Malachimu dáno k přečtení třetí fatimské tajemství. Protože byl vázán přísahou neodhalit tajemství, komentoval různé verze, jež mu volající v tomto programu citovali. Uvedl, že slova Naší Paní byla suchá a konkrétní. V odpovědi na citaci, že papež bude pod nadvládou Satana, odpověděl: „Ano, zní to, jako by četli text třetího tajemství.“ Uvedl, že odhalení třetího tajemství by vyvolalo silné reakce. Řekl, že kdyby bylo tajemství zveřejněno, zpovědnice a kostely by byli naplněny farníky na kolenou. Také řekl, že je v tajemství zmíněno něco velmi závažného pro Spojené státy. Uvedl, že ústřední prvek tajemství je strašný a že se týká apostaze.

Otec José Valinho (2000 a 2003)

Nakonec zde je synovec sestry Lucie, otec José dos Santos Valinho. Vylíčil svůj názor na obsah třetího tajemství v knize Renza a Roberta Allegriových s názvemReportage su Fatima [Milan 2000], která byla díky Bohu publikována velmi krátce před odhalením vidění, které mělo údajně být třetím tajemstvím, a před zveřejněním brožury s názvem Fatimské poselství sepsané kardinálem Ratzingerem a arcibiskupem Bertonem. Otec Valinho uvedl:

Jsem přesvědčen, že (třetí) část tajemství se týká Církve uvnitř, možná věroučných problémů, krize jednoty, revolty. Poslední věta, kterou moje teta napsala, a která předchází části, která je stále neznámá, říká: V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno. Lidé někde v Církvi tudíž mohou kolísat ohledně dogmatu. Je to však jen spekulace.

  1. února 2003 otec Valinho také hovořil o třetím tajemství v programu ENIGMA. Ten byl celonárodně vysílán v hlavním vysílacím čase na stanici RAI, italské národní televizní síti. Při této příležitosti otec Valinho prohlásil:

Jsem přesvědčen, že existuje spojitost mezi tím, co je ohlášeno v první části tajemství, jež se týká válek a utrpení, která budou všude, a druhé části, jež se týká pronásledování a určitého zhroucení víry. Protože tam, kde byla umístěna výpustka (tři tečky, „“), to znamená „Zde je třetí část, která není odkryta“ a pak závěr „V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno atd.“ To mi naznačuje, že existuje vztah mezi vírou a třetí částí tajemství. Tudíž je to něco, co se vztahuje k Církvi. Je to nějaký druh všeobecné krize,která postihuje celou Církev a lidstvo.

Zdroj: Fatima Network  Překlad: D. Grof  Štítky: apostaze, Fatima, kardinál Ciappi, kardinál Oddi, P. José Valinho, P. Malachi Martin, P. Schweigl,Pius XII., třetí fatimské tajemství

http://rexcz.blogspot.sk/2016/10/fatima-nektera-dalsi-svedectvi-2003.html