Desať rokov od smrti biskupa Pavla M. Hnilicu

1497

Dňa 8. októbra 2016 uplynulo desať rokov od smrti „biskupa umlčanej Cirkvi“ Mons. Pavla M. Hnilicu. Pamiatku člena Spoločnosti Ježišovej prinúteného žiť mimo vlasti, ktorý sa vyznačoval veľkou láskou k Panne Márii a bol šíriteľom úcty k Božiemu milosrdenstvu si Cirkev pripomenula pri jeho hrobe v katedrálnom chráme v Trnave. Svätú omšu celebroval miestny arcibiskup Mons. Ján Orosch, kázal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, modlitbu v krypte katedrály viedol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

Koncelebrovali aj spišský biskup Štefan Sečka a emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol spolu s takmer 70 kňazmi, medzi ktorými boli štyri desiatky členov Spoločenstva Pro Deo et fratribus – Rodina Panny Márie, založeného biskupom Pavlom Hnilicom.

Pavol Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne. V roku 1951 ako jezuita prijal 29-ročný tajne biskupskú vysviacku. Zomrel 8. októbra 2006 v Kláštore Božieho milosrdenstva v Nových Hradoch v Českej republike. -jb-

HNILICA Lit. Kazen from magnificat on Vimeo.

Hirka-Hnilica from magnificat on Vimeo.

Sfery doverne Hnilica VHS from magnificat on Vimeo.