Chvíľa pre pesničku: Sedem španielskych anjelov

572

Seven Spanish Angels

Český text skupina Greenhorns, spieva Věra Dresnerová:

Hlavu k jejím očím zdvíha, a v těch očích není strach, i když hrst jen písku zbývá, dál se sype v hodinách. Sedmi jezdcům na úbočí, slunce rudé dlouží stín, jeho zbraň už písek skrývá, tam v Údolí karabin.
Sedm dnů a sedm nocí, sedm prstů na rukou, v prázdných tvářích sedm očí, v srdcích která netlukou, z dálí doléhá k tvým uším sedm rychlých výstřelů, sedm stínů tuší,od španělských andělů.

Ona ví, že taky splatí, teď tu nejkrutější dań, už se všechny plány hatí,už je prázdnou drží zbraň, sedmi jezdcům na úbočí slunce hrůzne dlouží stín, vítr písek točí, nad Údolím karabin.
Sedm dnů a sedm nocí, sedm prstů na rukou, v prázdných tvářích sedm očí, v srdcích která netlukou, z dálí doléhá k tvým uším sedm rychlých výstřelu, sedm stínu tuší, od španělských andělů.