Arcibiskup USA Msgr. Dolan: Veriaci budú vlečení pred súdy

365

New York, 12.7.2011 (kath.net) 014 508 – „Diskusia o homosexualite stále viac ohrozuje náboženskú slobodu,“ píše Msgr. Timothy Dolan, arcibiskup v New Yorku. Vo svojom blogu vyjadril obavy, že Cirkev a veriaci budú „čoskoro prenasledovaní“ a „vlečení pred súdy“.
Arcibiskup Dolan poukazuje na to, že v úvodníkoch sa už požaduje „odstrániť právo na náboženskú slobodu“ a píše: „Ak sú skúsenosti tých málo iných štátov a krajín, kde zrušenie tohto práva je už zákonom, nejakým znamením, tak cirkvi a veriaci budú čoskoro prenasledovaní, ohrozovaní a vlečení pred súdy pre ich presvedčenie, že manželstvo muža a ženy sa uzatvára, aby sa priviedli na svet deti.“
„No tu sa odhaľujú pravé sily ‚intolerancie. Karikatúrne názory prirodzene tvrdia, že tí, ktorí bránia tradičné hodnoty rodiny, sú bigotní a rebeli z pravicového tábora“. Arcibiskup
Dolan poznamenáva, že istý uznávaný komentátor poukázal na to, že vlastne nie homofóbia, ale teofóbia je kľúčovým problémom – teda nenávisť niektorých voči Bohu, viere, náboženstvu a Cirkvi. „Cirkev sa vždy zasadzovala za manželstvo, kdekoľvek bolo ohrozované – manželstvo muža a ženy, ktorí sa spájajú v celoživotnej a vernej láske, ktorá vedie do nového života v deťoch. Veteráni môjho veku a starší, si iste spomenú na to, že Cirkev bojovala proti rozvodu bez objasnenia otázky viny. Vtedy sme si robili starosti pre to, že sa „hodnota manželského zväzku znehodnocuje a deťom sa škodí (vedecké štúdie medzitým dokázali, že presne to sa stalo). Potom sa Cirkev postavila proti ´mentalite antikoncepcie´, pretože sa obávala, že posvätný zväzok lásky a plodnosti sa roztrhne. A spomeňme si ďalej, že potom Cirkev bila na poplach, pretože sexuálna neviazanosť, manželská nevera, predmanželský pohlavný styk, ako aj spolužitie bez sobáša sa stále viac šíria. A teraz bijeme na kostolné zvony pre znehodnocovanie pravého chápania manželstva, pretože si robíme starosti, že ďalší krok prinesie jeho novú definíciu, ktorá má oprávniť striedanie partnerov a neveru.“ –zg-