Aktuálne: Výzva pre Slovensko

2212

)*********************************************************************************************************

Kráľovná pokoja: 

Trpím pre vašu ľahostajnosť

sedembolestná-so-synom-v-náručí1„Drahé deti, môj príchod k vám je darom pre vás od nebeského Otca. Skrze jeho lásku vám prichádzam pomôcť nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam vám potvrdiť pravdu. Želám si vám pripomenúť slová môjho Syna. On vyslovil slová spásy pre celý svet, slová lásky pre každého – tej lásky, ktorú dokázal svojou obetou. Ale dokonca ešte aj dnes ho mnohé moji deti nepoznajú, nechcú ho poznať, sú ľahostajné. Pre ich ľahostajnosť moje Srdce bolestne trpí. Môj Syn vždy bol v Otcovi. Narodil sa na Zemi a priniesol si to božské a odo mňa dostal to ľudské.

S ním prišlo Slovo medzi nás. S ním prišlo svetlo sveta, ktoré preniká srdcia, ožaruje ich a napĺňa ich láskou a útechou. 

Deti moje, všetci, ktorí milujú môjho Syna, ho môžu vidieť, pretože jeho tvár môžu vidieť skrze duše, ktoré sú naplnené láskou k nemu. Preto, deti moje, moji apoštoli, počúvajte ma. Opusťte márnosť a sebeckosť. Nežite len pre to, čo je pozemské a materiálne. Milujte môjho Syna a robte to tak, aby iní mohli vidieť jeho tvár skrze vašu lásku k nemu. Pomôžem vám spoznávať ho stále viac. Budem vám o ňom rozprávať. Ďakujem vám. 

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. marca 2016

Mons. Sečka vyzval k účasti vo voľbách do NR SR

Spišská Kapitula (TK KBS) Spišský biskup Mons. Štefan Sečka požiadal veriacich v diecéze, aby sme zúčastnili na sobotných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Urobil tak vo výzve, ktorú čítali kňazi počas uplynulej nedele vo všetkých kostoloch diecézy. Pri tejto príležitosti ju prinášame v plnom znení.

Bratia a sestry,

pred voľbami do NR SR, chcem sa vám, mojim diecéza nom, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle, prihovoriť. Bol by som rád, aby ste tieto slová prijali tak, ako ich zo svojho srdca otca diecézy teraz vyslovujem.

volby3Ponajprv vás všetkých chcem požiadať, aby sme sa volieb zúčastnili. Aj sociálna náuka Cirkvi nám pripomína ako morálny záväzok účasť na voľbách, aby sme boli pred svojim svedomím spokojní, že sme napomohli konaniu dobra.

Ako občania tejto krajiny sa aj my veriaci podieľame na verejnom živote. Prostredníctvom volieb môžeme všetci vybrať takých zástupcov, ktorých služba bude priehľadná a čistá a ktorí budú prijímať zákony v prospech spoločného dobra a nie pre svoje osobné záujmy. Obraciam sa na vás, aby pri výbere zástupcov sme mali na mysli osobitne tieto hodnoty: dôstojnosť ľudskej osoby, najmä manželstva a rodiny; spravodlivosť a právo pre všetkých; solidaritu so sociálne slabšími skupinami

Vyberme si spolu kandidátov vo svetle Božieho Ducha. Prosme celý týždeň za správne rozhodnutie celého nášho Slovenska.
Ostatné je v Božích rukách a On vie najlepšie čo potrebujeme, ale aj si zaslúžime!

Prajem Vám pokojný a požehnaný čas so silným vedomím, že sme urobili všetko, čo je v našich možnostiach.

+Štefan

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160302016

**************************************************************************

Magnificat Slovakia: Výzva voličom

Iniciatíva 2016

Štvrťstoročie po tzv. Nežnej revolúcii vidíme, že nenastala očakávaná duchovná obroda národa a ekonomický rozvoj.

Naopak, Slovensko stratilo aj svoju energetickú a potravinovú sebestačnosť i obranyschopnosť a stalo sa polokoloniálnym odbytiskom cudzích produktov. Tento stav je výsledkom pôsobenia vonkajších síl i vlastizradnou činnosťou niektorých domácich politikov. Jedinou pozitívnou zmenou bola obnova štátnej samostatnosti SR.

Logo-maléPo ekonomicko-sociálnej deštrukcii nás západní spojenci nútia prijať aj morálne zvrátenosti v podobe gender ideológie a najnovšie, pod hlavičkou pofidérnej solidarity, i tisíce neintegrovateľných moslimských imigrantov. Dnes je už zrejmé, že cieľom riadenej imigrácie je zničenie európskych národov a štátov a predovšetkým, kresťanských koreňov Európy. Invázia imigrantov pokračuje ruka v ruke s agresívnou politikou USA a Západu proti Rusku a súčasne od nej odpútava pozornosť. Cieľom je vyvolanie nového svetového konfliktu, z ktorého by profitovali hlavne USA.
Pred 25 rokmi sme sa zbavili okupačných sovietskych vojsk, po štvrťstoročí nepotrebujeme nové, tentoraz americké. Preto protestujeme proti tomu, že naši zástupcovia v NR SR s prítomnosťou cudzích okupačných vojsk súhlasili.
vlajkaPri súčasnom stave politického vývoja je pravdepodobné, že voľby v roku 2016 budú posledné, ktorými ešte možno zmeniť domácu politickú scénu a tým prispieť k zmenám v celoeurópskom kontexte. Voľby 2016 ukážu, či bude trend deštrukcie Slovenska pokračovať, alebo sa pokúsime o zvrat. Nepremeškajme túto jedinečnú príležitosť. Ide o veľa, o prežitie SR, slovenského národa, o budúcnosť našich detí. Rozhodnime sa podľa svojho svedomia, nie podľa propagandy agresívnych, nenávistných médií či podľa zmanipulovaných a kúpených predvolebných prieskumov.

kotleba4Celková situácia, ale i naša občianska a národná povinnosť vyžadujú, aby sme si zvolili takých kandidátov, ktorí preukázali, že sa pri obhajobe slovenských záujmov nenechajú zastrašiť médiami, zlomiť mocou, kúpiť peniazmi či funkciami.

Sme presvedčení, že týmto požiadavkám zodpovedá kandidátka Ľudovej strany Naše Slovensko a jej líder Marian Kotleba. Veríme, že v nastolenej línii nekompromisnej obhajoby slovenských záujmov bude strana pokračovať a preto jej dávame svoj hlas.

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ Ing. Eva Zelenayová, publicistka ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz
PhDr. Martin Lacko, PhD., historik Ing. Marián Šuran, podnikateľ Mgr. Stanislav Hric, obč. aktivista
Ing. Ján Litecký Šveda, projektant MUDr. Natália Grausová, lekárka Ladislav Nebus, dôchodca, obč. aktivista
Peter Kašarík, živnostník Ing. Vladimír Zeman, živnostník Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta Ing. Emil Bednárik, administratívny pracovník Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, obč. aktivista plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz

Výzvu podporujú:
Vdp. Gabriel Juruš, katolícky kňaz – Montreal, Kanada Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník
Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista Mgr. Lenka Bočkayová, pedagogička Mgr. Slavomír Hromada, živnostník Mária Sýkorová, dôchodkyňa, obč. aktivistka Mgr. Jozef Krajčík – pedagóg Milan Rybársky, dôchodca, obč. aktivista, predseda MO MS Kremnica
Karol Polanský, kresťanský aktivista Mgr. Margaréta Vyšná, kulturologička Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra
Dr. phil. Darina Vergesová M.A., slavistka, prekladateľka, publicistka PhDr. Pavol Mikula, sociológ RNDr. Valentín Švidroň, CSc., obč. aktivista František Gajdoš, súkromný podnikateľ Jozef Nemčok, poľnohospodársky technik, penzista Ing. Zorislav Neumann, ekonóm
JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka Ing. Miloš Sečkár, manažér RNDr. Daniela Sečkárová, biochemička  Ondrej Binder, kresťanský aktivista

http://www.naseslovensko.net/kandidatna-listina-volby-2016/

Za Bratislavu odporúčame krúžkovať:   MUDr. Natália Grausová,  (číslo 5),  Anton Čulen  (38),  Karol Polanský (41), Vladimír Zeman (19)

Karol Polanský: Ochráňme svoje deti! 

Kandidát strany Kotleba-ĽSNS č. 41

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Nová utečenecká vlna sa dovalí do Európy cez Ukrajinu.  Čaká nás rovnaký osud ako obyvateľov Calais?

Migrants point at burning tents in a makeshift camp near Calais, France, Monday Feb. 29, 2016. Under the eye of hundreds of riot police, workers began pulling down tents and makeshift shelters in the sprawling camp in Calais on Monday, dismantling the fragile structures that have served as temporary homes for migrants hoping to make their way to a better life in Britain. (AP Photo/Jerome Delay)

Slovensko 1. marca (HSP/Foto: TASR/AP-Jerome Delay)

Hoci všetci vrcholoví politici jednotne tvrdia, že o nás migranti ani nemajú záujem, je dosť možné, že tu aj tak o pár mesiacov uviaznu a zo Slovenska sa stane nové “Calais” 

Odkedy sa začala organizovaná invázia migrantov do Európy, odvtedy zodpovední predstavitelia nerobia proti tomu nič, len naťahujú čas, kým sa do Európy presunie kritické množstvo ľudí, ktoré umožní v Európe obmedziť demokratické slobody či rovno vyhlásiť stanné právo.

Ak dokáže Maďarsko za pár dní postaviť plot okolo svojej hranice, tak si dokáže svoju hranicu ustrážiť aj Grécko. Otázka teda znie, prečo to nerobí a prečo pobrežná stráž ešte migrantov zváža z mora? Ďalšou kuriozitou je, že odkedy prúdia státisíce migrantov cez Grécko do Európy, odvtedy už z médií nepočuť o žiadnom gréckom bankrote, ktorý bol ešte pred rokom nevyhnutný.

http://www.hlavnespravy.sk/nova-utecenecka-vlna-sa-dovali-do-europy-cez-ukrajinu-potvrdzuje-to-aj-nacelnik-stabu-madarskej-armady-caka-nas-rovnaky-osud-ako-obyvatelov-calais/750268

Americká administratíva

Bráňme svoju Európu

Slovensko moje, otčina moja

KINO:  El Cid – osloboditeľ  (repríza)