Aktuálne: Z press servisu Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR, KINO: Dom pri jazere

163

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

Komentár Splnomocnenca MZV Ruska pre ľudské práva, demokraciu a právny štát K.K.Dolgova k zadržaniu vo Fínsku na vyžiadanie Ministerstva spravodlivosti USA občana Ruska M.V.Senacha

Zadržanie občana Ruskej federácie M.V.Senacha na hranici pri odchode z Fínska do Ruska je ďalším z prípadov protiprávneho zadržiavania ruských občanov v iných krajinách, ktorú rozpútavajú americké úrady.

Je zrejmé, že ak by sa jednalo o nevyhnutné prekazenie trestnej činnosti, logickejšie by bolo najprv poslať relevantnú informáciu do krajiny štátnej príslušnosti podozrivého, tým viac, že ​​Rusko a USA majú dostupnú zmluvnú bázu pre spoluprácu v trestno-právnych veciach. Avšak, tak sa nekoná.

Očakávame, že príslušné orgány Fínska budú dôsledne dodržovať vo vzťahu k občanovi Ruska M.V.Senachovi všetky ústavné záruky, normy medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a konzulských stykov. Zakladáme na tom, že M.V.Senach nemôže byť vydaný do USA.

Zastupiteľský úrad Ruska vo Fínsku podniká všetky možné opatrenia na vyriešenie situácie, je v neustálom kontakte s M.V.Senachom  a jeho právnikmi.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruska

v súvislosti so zmarením účasti Predsedníčky Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Valentiny Matvijenko (na obr.) na podujatiach v rámci Medziparlamentnej únie v USA

matvijenkoS rozhorčením vnímame rozhodnutie americkej strany, následkom ktorého bola zmarená účasť predsedníčky Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Valentiny Matvijenko na významných medzinárodných podujatiach v New Yorku, a to na Svetovej konferencii predsedov parlamentov a stretnutí žien – predsedov parlamentov.

Vydané po dlhotrvajúcich prieťahoch vízum obsahuje rad neprípustných obmedzení pre pobyt Valentiny Matvijenko v USA. Hlavné je, že vízum nepovoľuje účasť na akýchkoľvek stretnutiach a ďalších podujatiach v rámci Medziparlamentnej únie. Za týchto okolností návšteva delegácie ruských zákonodarcov pod vedením Valentiny Matvijenko v New Yorku bola znemožnená a vylúčená.

Takýto spôsob konania amerických úradov je absolútne neprijateľný. Je prejavom zjavného a hrubého porušenia všeobecne uznávaných noriem medzinárodného práva, je v rozpore so záväzkami hostiteľských štátov multilaterálnych fórov.  Akcie Washingtonu – stavajúceho sa do pozície takmer ústredného obhajcu demokracie a slobody prejavu vo svete – v skutočnosti blokujú možnosti na prezentovanie iných stanovísk, odlišných od amerických politických postojov a priorít.

Vyvstáva otázka: či má štát, ktorý sa tak bezostyšne pokúša pliesť do plurality názorov v medzinárodných záležitostiach a nehanebne rozhodovať, kto sa smie, a kto sa nesmie zúčastniť na významných podujatiach, ktoré ani tento štát neusporiada, či má tento štát morálne právo robiť si nárok na uskutočňovanie v budúcnosti takých podujatí na svojom území?
s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Sergej Lavrov: „Nikdy sa nezriekneme národnej identity, nezávislej zahraničnej a domácej politiky Ruskej federácie“

sergei-lavrovPočas druhého vzdelávacieho dňa VI. zmeny  na fóre „Teritórium zmyslov na Kľazme“ vystúpil Sergej Lavrov (na obr.). Minister zahraničia RF diskutoval s mládežníkmi o mieste Ruska na medzinárodnej scéne, hovoril o otázkach migrácie a exporte demokracie, dvojitých štandardoch v politike a situácii na Ukrajine. Stretnutie moderoval šéf Federálnej agentúry pre záležitosti mládeže Sergej Pospelov.

– Ďakujem vám za pozvanie, je pekné dostať sa do tejto atmosféry, ktorá podnecuje myšlienky, hľadanie nápadov. Je skvelé, že táto tradícia žije, že ju podporuje Rosmolodjož, prezidentská administratíva, vláda Ruska, – povedal Sergej Lavrov. – Tomu, čo sa teraz deje vo svete je dôležité dôkladne porozumieť a pochopiť. Prudko sa mení veda, technológie, ekonomika, sociálna sféra  a medzinárodné záležitostí. Pochopenie zmyslu diania nie je menej dôležité, ako aktívna a poctivá práca na svojom mieste.

Počas poldruha hodiny stretnutia minister zahraničných vecí Ruskej federácie odpovedal na početné otázky mladých ľudí. Jednou z kľúčových tém diskusie bolo postavenie Ruska v rámci medzinárodného spoločenstva a vzťahy so Západom:

– Existujú tu snahy USA a ich spojencov podnecovať otázky demokracie vnútri  jednotlivých krajín, ale súčasne odmietať samotnú diskusiu o problémoch demokracie v rovine medzinárodných vzťahov. Pokusy o jednostranné konanie sa  množia. Našim postojom je nemenný názor na to, že žiadna krajina by nemala vnucovať svoju vôľu iným. Nikdy sa nezriekneme národnej identity,  nezávislej zahraničnej a domácej politiky Ruskej federácie. Niektorým sa to nebude páčiť, ale inak to byť nemôže.

Sergej Lavrov poznamenal, že Rusko je vždy pripravené na dialóg ak bude stavaný na princípoch rovnosti a vzájomnej užitočnosti.

– Sme proti jazyku sily a sankcií. Možný je iba dialóg, iba rešpektovanie záujmov partnera a snaha dosiahnuť konsenzus.

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie hovoril o vzdelávaní v zahraničí, ktoré je stále populárne:

– Je veľká škoda keď múdri, dobrí ľudia odchádzajú nenávratne. Ak odídu a neskôr sa vrátia a začnú využívať znalosti v prospech rozvoja krajiny – toto môžem len privítať.

Na záver stretnutia Sergej Lavrov zdôraznil dôležitosť posilňovania práce s mládežou a to aj prostredníctvom medzinárodných kontaktov:

– Bez mládežníckych výmen nebude kontinuita. Mládežnícke združenia v súčasnosti nevznikajú náhodne v kontexte BRICS a SCO, v kontexte iných procesov odohrávajúcich sa na medzinárodnej aréne. Žijeme v jednom svete a všetci potrebujú pracovné, dobré susedské vzťahy. Existuje tu obrovské pole pre tvorivosť, pre kreatívne postupy, pre hľadávanie krokov nápomocných zbližovaniu. 

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

KINO: Dom pri jazere

Jedno krásne zimné ráno si Kate Forster (Sandra Bullock) vyniesla poslednú krabicu s vecami a opustila osamelo stojaci dom pri jazere. Zavolala psa a do schránky vložila list pre nového nájomcu…