Aktuálne: Lurdy, 11. februára 1958, zjavenie Nepoškvrneného Počatia

580

Uzdravujúci prameň v Massabielle

Milí priatelia, opäť si pritpoímanem zjavenie Panny Márie vo francúzskych Lurdoch. Tentop týznamný deň bol ustanovených deň nemocných. Spomeňme si na toto zjavenie, kde Panna Mária prišla vyprosovať uzdravenie tela, ale predovšetkým nám prišla zdôrazniť, že sa máme kajať zo svojich hriechov. 

Bernadetta Soubirous (1844 – 1879),

(na obr.) z pyrenejskej dedinky Lurdy, bola prvým dieťaťom mlynára. Po nej sa ešte narodilo 7 súrodencov, nažive však ostali iba traja. Ako 13-ročná nevedela čítať ani písať. So svojou astmou vyrastala v kruhu rodiny vo vlhkej prízemnej miestnosti 3×4 metre, v bývalom väzení, ktoré obec predtým zrušila ako zdravotne závadné. Bernadetta mala čierne vlasy ako ebenové drevo a nápadne krásne oči.

Dňa 11. februára 1858 išla Bernadetta so svojimi kamarátkami zbierať raždie k Massabielskej jaskyni pri rieke Gave. Pred jaskyňou počula šum lístia. Výklenok jaskyne a ružový ker sa vzápätí objavili v hlbokom jase. Uprostred tohto jasu sa zjavila mladá Pani, nevysloviteľne krásna, útla a jemná, s ružencom v ruke.

Na sebe mala drahocenný široký plášť, ktorý ju zahaľoval od hlavy až po päty. Šaty mala opásané modrou stuhou. Na každej nohe mala bledožltú ružu. Pani sa na ňu ľúbezne usmiala, pozdravila ju vystretým ramenom, jej tvár bola plná nebeskej dobroty. Pani sa prežehnala, Bernadetta s ňou. Bernadetta sa potom modlila ruženec. Aj Pani preberala zrnká na ruženci, nehýbala však ústami.

Na zjavenie 14. februára prišli s Bernadettou aj iné deti, asi 20 zvedavcov. Tí však Pannu Máriu nevideli. Bernadetta pokropila miesto zjavenia svätenou vodou: „Ak prichádzate od Boha, tak nám to povedzte… ak od diabla, potom zmiznite!“ Zjavenie sa usmialo a pristúpilo bližšie. Dievčatá skotúľali smerom k Bernadette ťažký kameň, polievali ju ľadovou vodou, ale ona bola v extáze, ako socha, nič nevidela, ani nepočula.  Viac na :

https://www.magnificat.sk/lurdy-11-februar-1958-zjavenie-panny-marie-neposkvrneneho-pocatia/

https://www.magnificat.sk/aktualne-lurdy-11-februara-1958-zjavenie-neposkvrneneho-pocatia/