Aktualizované: DONATE TO BRITAIN FIRST – Britain First prosí Magnificat Slovakia (aj vás) o podporu

253

Milí priatelia, možno sa pamätáte, ako sme  pomáhali Írom v máji 2008  pri prvom referende, v ktorom odmietli tzv. Lisabonskú zmluvu.  Odpor občanov vtedy viedla írska republikánska  strana Sinn Féin  (My sami), na čele ktorej bola Mary Lou Mc Donald  (na spravais1obr.) O situácii nás informovali Slováci v Dubline, ako aj vedenie samotnej strany.  Bohužiaľ, Íri podľahli nátlaku a v opakovanom referende, ktoré „muselo“ dopadnúť v prospech Lisabonskej zmluvy, bola zmluva schválená. Odpor kládla aj Česká republika na čele s Václavom Klausom a v Slovenskom Parlamente KDH – nanešťastie potrebné hlasy zabezpečila vtedy  strana maďarskej koalície – SMK.  

Dnes tu máme odpor proti islamizácii Európy, ako aj prijímaniu imigrantov.  V minulom monitoringu sme vám priniesli viacero demonštrácií z krajín EÚ.  Strana  Britain First, ktorá sa usiluje napĺňať heslo Vezmime si svoju krajinu späť sa potrebuje dostať do politiky a obracia sa preto na všetkých svojich priaznivcov a  súzvučné organizácie o podporu.  My opäť tak –  ako pri Írsku –  sa radi obraciame na našich návštevníkov z Veľkej Británie, v ktorej nás pozeráte .- prosíme vásm, ako môžete – pomôžte patriotistickej strane Britain first, ako šírením tejto informácie na facebooku, tak aj podľa možnosti finančne.    s vďakou  Anton Selecký

https://www.britainfirst.org/

V poslených  dňoch sme dostali od Britain First túto  informáciu (originál nižšie)

Drahý  Anton

Britain First sa kvalifikovala pre televízne vysielanie na BBC a ITV, ktoré by mohlo potenciálne vidieť až 8 miliónov Londýnčanov.

Tieto vysielania sú na programe v pondelok, 11. apríla. Naša volebná kampaň v Londýne už je zaručene najväčšou a najrozsiahlejšou, akú Britain First kedy mala, pokryje až 10 miliónov Britov na juhovýchode. Prvú fázu už máme za sebou a oficiálne sa zúčastníme londýnskych volieb, teraz nám už nič nebráni v tom začať s našou kampaňou!

JaydaPotrebujeme získať aspoň 5 percent hlasov (100 000 voličov), aby sme získali kreslo v Londýnskom zhromaždení a vyvolali politické zemetrasenie. Nie je vylúčené, že s primátorskou brožúrou, ktorá bola odoslaná vyše piatim miliónom ľudí, televíznymi vysielaniami, ktoré potenciálne pokryjú okruh až osem miliónov ľudí, v kombinácii s existujúcou sledovanosťou Facebooku v Londýne, plus miliónmi ďalších voličov, ktorých oslovíme s našim “akčným plánom“ uvedeným nižššie, by sme mohli tých magických 5 percent dosiahnuť a Jayda Fransen (na obr.)  by tak bola zvolená do Zhromaždenia.

Ak by sme v Londýne prerazili, vymrštilo by nás to do “veľkej ligy“ v politike a mohli tak “zasadiť úder“ prehnitému establišmentu politikov, ktorí našu krajinu zradili.

Už najbližšiu sobotu 9. apríla , rozbehneme mohutnú kampaň a budeme vyvíjať rôznu činnosť po celom Londýne, vrátane protestov, masívneho rozdávania letákov a roznášania novín, zakročíme priamou akciou a tieto akčné dni sa budú konať v jednotlivých mestských štvrtiach.

Vybrali sme si 20 mestských centier, v ktorých by sme chceli organizovať akčné dni, počas ktorých verejnosti roznesieme desiatky tisíc novín a letákov. Zároveň je tu vyše 100 kľúčových sídlisk, ktoré chceme celé polepiť našimi novými letákmi v londýnskych voľbách. Aby sa nám to všetko podarilo dosiahnúť, potrebujeme vytlačiť obrovské množstvo literatúry pre distribúciu v hlavnom meste. Tu je podrobne rozpísaná druhá fáza nášho akčného plánu:

Vydanie novín pre Londýn: £3.000  50000 A4 letákov pre londýnske voľby: £5.000

Náklady na reklamu na internete: £10.000  Náklady na rôzne kampane (napr. Doprava): £2.000  Celkom: £20.000

Všetko, čo potrebujeme teraz urobiť, je vyzbierať potrebné finančné prostriedky, a zaplavíme Londýn literatúrou Britain First!

Žiaľ, nemáme žiadnu veľkú odborovú organizáciu, ktorá by nám naplnila pokladnice miliónmy alebo obchodníkov s hedžovými fondami v Londýnskej City, ktorí by nám poskytli horibilné sumy. Nie, my sa spoliehame len a len na vás.

Táto volebná kampaň je jedinečná príležitosť, ktorá sa nám už roky opäť nenaskytne – ruka osudu spočíva na vašich pleciach a my musíme dokázať, že sme toho hodní.

Spolieham sa na vás Anton, že siahnete do vrecka, a dáte našej kampani raketový štart!

Cieľ: £20.000  Doteraz bolo vyzbieraných: £2.550

S úctou  Paul Golding,   predseda Britain First

Jayda Fransen o situácii a o islame 

****************************************************************************************

DONATE TO BRITAIN FIRST

Chip in today to help power our campaigns and frontline activists. Please click on your card type:

VisaMastercardAmerican Express

PHONE: 0208 914 8212

CHEQUE: PO BOX 119, SWANLEY, KENT, BR8 9DY

Dear Anton,

unnamed4Britain First has qualified for TV broadcasts with the BBC and ITV, which could potentially reach 8 million Londoners.

These broadcasts are scheduled to take place next Monday, 11th of April.

Our London election campaign is already guaranteed to be the biggest and most far-reaching Britain First campaign we haveever mounted, reaching around 10 million Britons across the South East.

Now that „Phase 1“ is over and we are officially standing in the London elections, we can now begin our campaign!

unnamed2We need approximately 5 percent of the vote (100,000 votes) to win a seat on the London Assembly and cause a political earthquake.

It is not inconceivable that with the mayoral booklet being sent to over 5 million people, the TV broadcasts reaching a potential 8 million people, combined with our existing Facebook reach in London, plus the millions of other voters we will reach with our „Action Plan“ below, we could well hit the magical 5 percent and get Jayda Fransen elected to the Assembly.

A breakthrough in London would catapult us into the „Big League“ of politics and deliver a „body blow“ to the rotten establishment politicians who have betrayed our country.

Starting next Saturday (9th), we will be launching a furious campaign of activities across London, including protests, mass leaflet and newspaper drops, direct action operations and town centre days of action.

unnamed3We have identified 20 town centres across London where we want to organise days of action, distributing tens of thousands of newspapers and leaflets to the public.

There are also over 100 key housing estates that we want to blanket with our new London elections leaflet.

To achieve all of this, we need to print a gargantuan amount of literature for distribution across the capital.

Here is our „Phase 2“ action plan in detail:

London edition newspaper: £3,000
50,000 A4 London election leaflets: £5,000
Online advertising costs: £10,000
Miscellaneous campaign costs (e.g. transport): £2,000
TOTAL: £20,000

All we need to do now is raise the necessary funds and we will saturate London with Britain First literature!

Unfortunately, we don’t have big Trade Unions shovelling millions into our coffers or City of London hedge-fund traders providing us with exorbitant amounts – no, we rely on you, and you only.

This election campaign is a golden opportunity that we will not get again for many years – the hand of history is resting on our shoulders and we must prove ourselves worthy.

I am depending on you Anton to dig deep and give our campaign a flying start!

Target: £20,000
Raised so far: £2,550
Patriot Name: Anton
Suggested action: Chip in £10

Please chip in today by choosing one of the amounts below

Yours sincerely, Paul Golding, Leader, Britain First