sobota, 2 decembra 2023
Aktualizované: RTVS odvysiela dokument Čierna Madona – na sviatok Sedembolestnej...

Aktualizované: RTVS odvysiela dokument Čierna Madona – na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2017, Zničili pamätník kráľa Sobieskeho, Protestujme proti zneucteniu,

3532

Čierna Madona na RTVS

(TV dokument o záchrane pred Turkami)

Dobrý deň,  dovoľujem si Vám dať do pozornosti nový dokumentárny film Čierna madona, ktorý RTVS odvysiela  na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska

v piatok 15. septembra 2017 o 20:10 na STV 2. Ilustračné fotografie posielam v prílohe. Upútavku si môžete pozrieť si na:

https://www.youtube.com/watch?v=KWRGxtsz-SQ    

Viac informácií o dokumente nájdete na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170911030

Ďakujem všetkým zúčastneným za spoluprácu a divákom za pozornosť i spätnú väzbu. S úctou Bernadeta Tokárová vedúci dramaturg Redakcia duchovného života +421 2 6061 1253

+421 907 709 721

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
http://www.rtvs.sk

Schyľuje sa znova k Bitke pri Viedni ? Na viedenskom Kahlenbergu zničili Sobieskeho pamätník k Bitke pri Viedni 1683! (na obr.)
9.9.2017, V noci (z 8. na 9.9.) pred oficiálnymi oslavami 334. výročia Bitky pri Viedni 1683 bol poľský pamätník Jánovi III. Sobieskemu na vrchu Kahlenberg vo Viedni zničený a spravodajské služby očakávajú niečo vážnejšie. 


* * *
Výročie víťazstva Bitky pri Viedni 12. september je zároveň na túto počesť aj Sviatkom mena Panny Márie.

Veľa policajtov a krúžiaca helikoptéra – tak teraz vyzerá Kahlenberg vo Viedni. Policajné služby už v sobotu čakali na účastníkov dvoch demonštrácií a obávajú sa, že dôjde k eskalácii napätia.
 Sudca Štátneho súdu a bývalý predseda poľského Sejmu Józef Zych bol pozvaný na oslavu 334. výročia Bitky pri Viedni na Kahlenbergu na nedeľu 10.9.2017. „Je to hrozné, čo sa stalo“ – v týchto slovách hovoril o zničení dvoch pamiatok vo Viedni v rozhovore s reportérom Grzegorzom Łakomským pre Wirtualna Polska. Pamätník Jána III Sobieskeho bol poškodený. Bolo pomaľovaný na čierno s hanobiacimi nápismi a výzvami „nie nacizmus“. Ďaľší pamätník, ukrajinským kozákom, bol tiež znesvätený. Páchatelia nie sú známi. Zatiaľ boli na sobotu naplánované zhromaždenia odporcov aj zástancov zhanobenia pamätníka.
Ako dopadla sobotná demonštrácia sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť, a otázne je aj ako dopadne dnešná slávnosť 334. výročia Bitky pri Viedni 1683 na Kahlenbergu, kde o 10.00 tu má byť slúžená pontifikálna sv. omša pri tejto príležitosti.
http://gatesofvienna.net/2017/09/statue-of-jan-iii-sobieski-desecrated-on-the-kahlenberg/
http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Sobieski-Denkmal-am-Kahlenberg-verschandelt-46493271

Súrny oznam:

Pozývame Vás na modlitbové zhromaždenie občanov na podporu protestných stanovísk: Slovenskej lekárskej komory, Ústavu zdravotníckej etiky a predsedu KBS Stanislava Zvolenského proti výstave Body The Exhibition.

Dňa 11. 9. 2017 o 17. 30 hod. pred vchodom na výstavisko Incheba na Einsteinovej ulici (v smere do Petržalky). Aktívnu účasť na modlitbe sv. ruženca už prisľúbil aj Vdp. M. Bubák. Veríme, že sa pridajú aj ďalší kňazi z Petržalky, ale aj z Bratislavy. 

Na stretnutie pozývame zvlášť modlitbové skupiny z farností v Petržalke. Prídime podporiť vyhlásenie nášho otca arcibiskupa S. Zvolenského, ktorý vyzval občanov Slovenska, aby toto nehumánne podujatie nepodporovali. Ukážme, že vyhlásenie svojho arcibiskupa berieme naozaj vážne a že za ním aj stojíme.
Prídime sa pomodliť za duše zomrelých väzňov svädomia plastifikovaných na výstave Body The Exhibition a poprosme naších blahoslavených (sestru Zdenku Cecíliu Schelingovú, biskupa Vasiľa Hopku ale aj onedlho blahoslaveného dona Títusa Zemana) o pomoc v zápase za šírenie kultúry života a nie smrti.
Vopred Vám ďakujem za pomoc a aktívnu účasť na modlitbovom zhromaždení.
Boh žehnaj Slovensko.
A. Čulen
Občianska výzva k výstave Body The Exhibition. Podporiť toto stanovisko môžete aj vy 11. 9. 2017 o 17. 30 hod. pred vchodom na výstavisko Incheba na Einsteinovej ulici v Petržalke
8. september: Cirkevný sviatok Narodenie Panny Márie

Dieťa Mária

Citát:  „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“  (sv. Bartolomea  Capitanio)

Výnimočná  socha * Uzdravenia  a milosti*  Cirkev a Dieťa Mária *  Matka Božia ako úsvit ľudstva

Historický pôvod úcty narodenia Panny Márie je zahalený tajomstvom a stále málo známy.  Nie náhodou sa tento sviatok na východe volá „Narodenie Božej Matky“. 

V dievčatku, ktoré sa narodilo, uznáva liturgia začiatok dejín spásy. Do tohto narodenia je vložený Boží plán, ktorý privedie ku spáse a víťazstvu večného života nad smrťou.  Neplodná Anna porodila Božiu dcéru, ktorá bude Božím príbytkom, súvisí s obnovou sveta a je nositeľkou milostí pre všetky stvorenia.

Horlivá modlitba

Najslávnejšiu podobizeň Dieťaťa Márie, ktorá vstúpila do dejín, vytvorila františkánka Isabella Chiara Fornari, predstavená františkánok v Todi. Pri soche sa v rokoch 1720-1730 udiali zázraky. V meste sa podobizeň dieťaťa Márie stala známou, chodili sa k nej modliť celé zástupy ľudí a prijali od nej osobitné milosti.

Rokmi sa úcta k dieťaťu Márii zmenšil, na soche sa ukázal vplyv času. Podobizeň napokon skončila v skrini. Pre kaplnku sa zaobstarala nová socha. Avšak čoskoro sa uskutočnilo čosi výnimočné.

strana12.K neobyčajnej udalosti došlo 9. septembra 1884. Kroniky svedčia, že jej predchádzala horlivá novéna, na konci ktorej sa nová socha, starostlivo vyzdobená, vystavila do kaplnky a pôvodná sa opäť dostala na svoje obvyklé pokorné miesto do sály, keď novicka a generálna predstavená vytiahli sochu zo skrine. Zdalo sa im, že na jej tvári žiari zvláštne svetlo.

Na konci sviatku si túto sochu vyžiadala ťažko chorá sestra Jozefína Woinowich. Nasledujúce ráno sestra Teodolinda Nazari prišla, ako obvykle, do ošetrovne. Vzala sochu a podala ju každej chorej sestre, aby ju pobozkala. Prišla  k posteli postulantky Júlie Macario z Lovere, tiež ťažko chorej. Júlia sa priblížila k Dieťaťu Márii a slovami plnými nehy a náklonnosti ju prosila o uzdravenie. V istom okamihu pocítila v celom tele tajomné chvenie. Zvolala: „Som uzdravená!“ Vstala z postele, začala chodiť i jesť. Hneď po neobyčajnom zázraku, z lekárskeho i vedeckého hľadiska nevysvetliteľného uzdravenia, prijala postulantka rehoľný odev a meno Mária Dieťa.

Zasvätenie Dieťaťu Mária

Okrem nevysvetliteľných uzdravení došlo 16. januára 1885 k ďalšej výnimočnej udalosti. Socha začala nadobúdať stále viac živú ružovú farbu a stále nežnejšie a milšie črty, takže sa zdalo, akoby tam ležala skutočná osoba z tela a krvi. Už sa neprejavovali znaky času, ktorý koroduje a ničí.

Milosti husto padali. Ľudová úcta k Dieťaťu Márii sa šírila stále viac. Ďalší dôležitý dátum je rok 1904, a to 31. mája, keď jej kardinál Ferrari položil na hlavičku zlatú korunu. Roku 1931 bola kaplnka so sochou Dieťaťa Márie vložená medzi 72 svätýň arcidiecézy.

Dňa 8. septembra 1859 sa uskutočnila epochálna udalosť: zasvätenie inštitútu Dieťaťu Márii: Generálna predstavená inštitútu vtedy napísala, že požiadavka zasvätenia vyšla od samotnej Panny Márie.

Čas nových milostí

Čas nových milostí pre zázračnú sochu boli roky 1983-1985. Začal sa duchovnými cvičeniami v Inštitúte, ktorých cieľom bolo nasledovať čistotu a vieru maličkej Márie. Pápež Ján Pavol II. , známy mariánsku úctou, hovoril o jej hlbokom, avšak málo známom význame, a preto vyžadujúcim autentické objavovanie úcty k Dieťaťu Márii: „ Hovorí sa o nej ako o mladej žene, Panne, Matke, bolestnej, avšak ako o dieťati málo. Ide teda o oblasť mariánskej spirituality, ktorá je osobitne otvorená vašej duchovnosti. Zaiste, Panna Mária bola výnimočným dieťaťom aj v celej svojej jednoduchosti.  A myslel som na to, že vy, sestry Dieťaťa Márie, by ste mohli o nej povedať oveľa viac, lebo je to vaša duchovná klíma, vaša spiritualita – Márie Dieťaťa.“ Tak pápež zveril za prvoradú úlohu týmto sestrám kult a úctu k Dieťaťu Márii.

Inštitút Sestier lásky, nazvaných tiež Sestry Dieťaťa Márie, dáva do popredia Pannu Máriu, ako to odrážajú ich Konštitúcie, kde sa píše: „Narodenie Panny Márie je nádejou a úsvitom spásy pre celý svet a pre nás je volaním k postoju jednoduchosti a odovzdanosti voči Otcovej iniciatíve.“

str9stlpZakladateľka Inštitútu, svätá Bartolomea Capitanio hľadala spôsoby, ako najlepšie uctievať Pannu Máriu. Videla ich v cvičení sa v čnostiach a praktizovaní lásky. V Panne Márii vidí najvzácnejší dar od zomierajúceho Ježiša: „zveruje ma Márii za dcéru, mne ju dáva za matku. Odporúča Márii, aby ma milovala ako jeho samého a mne hovorí, aby som ju uctievala, slúžila jej a milovala ju tak, ako to robil on“. Jej osobitnou povinnosťou, ktorú často spomínala, je „milovať Pannu Máriu a pôsobiť, aby bola milovaná.“

Spiritualita  lásky

Všetci by sme sa mali modliť modlitbu svätej Bartolomei Capitanio: „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“

Panna Mária je prvá kresťanka.  Mária je Otcovo majstrovské dielo. V Kristovi, plnom milosti a pravdy, miluje Boh Otec všetkých ľudí. Mária je prvá vykúpená, Nepoškvrnená. Mária je detstvom  ľudstva. Panna Mária žiari pred nami ako znamenie. Je Matkou, ktorá nás sprevádza svojou prítomnosťou a pomocou. Spolupracovala na našej spáse. Celé jej poslanie je viesť nás k Pánu Ježišovi. Každý opravdivý kresťan miluje Pannu Máriu ako matku a vždy sa k nej obracia s dôverou.

Preklad: S. M. Margita Baroková OSF

* *  *

Roztomilé dievčatko, svojím šťastným narodením si rozveselila nebo, potešila zem a vydesila peklo;  zapríčinila si úľavu tým, čo padli, potešenie smutným, zdravie chorým, radosť všetkým. Prosíme Ťa, naroď sa duchovne v nás, obnov nášho ducha, aby Ti slúžil, zapáľ znova naše srdce, aby Ťa milovalo, daj, aby v nás rozkvitli tie čnosti, ktorými sa Ti môžeme stále viac páčiť.

Tak budeme môcť prijať Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a staneme sa svedkami Pána Ježiša vo všetkých končinách zeme, ako tí, čo vyšli z jeruzalemského večeradla v deň Turíc.  Ó veľká maličká Mária, buď nám Matkou, útechou v našich prácach, nádejou v nebezpečenstvách, obranou v pokušeniach, spásou v smrti. Amen.                            (Sv. Otec Ján Pavol II.)

***************************************************************