Aktualizované: Modlitby za nepochovaných, Vandalský čin v bratislavskej Marianke, 12. september, Sviatok mena Panny Márie

2730

Bojkotujme výstavu BODY EXHIBITION!

Včera, dňa 11. septembra 2017 sa pred budovou bratislavskej Incheby (Petržalka) zhromaždili účastníci modlitbového stretnutia za účelom modlitieb za nepochovaných a „plastinovaných“ čínskych občanov neznámeho pôvodu a úmrtia, ktorých americká firma JVS GROUP s.r.o.vystavuje pod názvom BODY EXHIBITION.

Takiež ako spoluorganizátori tohto protestu vyzývame na BOJKOT výstavy Body exhibition!

Bojkotujme výstavu BODY EXHIBITION!Včera, dňa 11. septembra 2017 sa pred budovou bratislavskej Incheby (Petržalka) zhromaždili účastníci modlitbového stretnutia za účelom modlitieb za nepochovaných a "plastinovaných" čínskych občanov neznámeho pôvodu a úmrtia, ktorých americká firma JVS GROUP s.r.o.vystavuje pod názvom BODY EXHIBITION.Takiež ako spoluorganizátori tohto protestu vyzývame na BOJKOT výstavy Body exhibition.

Posted by Anton Selecký on Tuesday, September 12, 2017

Vandalský čin v bratislavskej Marianke

V noci z nedele na pondelok (10.-11.septembra 2017), na najstaršom pútnickom mieste Slovenska – bratislavskej Marianke – zhorel (bol podpálený) pamätník – známa socha sochára Martina Hudáčka „Matka s nenarodeným (potrateným) dieťaťom“ (na obr.). Tento vandalský čin bol spáchaný takmer vzápätí po slávnostnej nedeľnej púti na sviatok Narodenia Panny Márie. Na pamätník sa zbierali veriaci zo Stupavy, inštalovaný a posvätený bol na jeseň roku 2016 pri lurdskej jaskynke.

 

A meno Panny bolo Mária

MáriaDnešný radostný sviatok mena Preblahoslavenej Panny Márie bol ustanovený v roku 1684 pápežom Inocentom XI. z vďačnosti za skvelé víťazstvo kresťanských vojsk proti Turkom v boji pri Viedni.

Celý katolícky svet sa modlil, aby Všemohúci Boh  na príhovor Božej Rodičky daroval kresťanom víťazstvo nad nepriateľskými mohamedánmi. Poľský kráľ Ján Sobieskipovzbudzoval svoje vojsko pred bojom: Dôverujme v Božiu pomoc a ochranu preblahoslavenej Panny Márie! Meno Mária nech je v boji našim heslom!“ A Boh zachránil Európu pred katastrofou tureckej expanzie.

Meno Mária si kresťania majú ctiť, pretože skrze ňu prišiel na túto zem náš Vykupiteľ a Spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorý nám Ju dal pod krížom za duchovnú matku a ochrankyňu na ceste spásy.

Meno Mária má viac významov. V sýrčine znamená Pani. Iný výklad mena je Morská hviezda. Ďalší význam Máriinho mena je horkosť, vzbura (voči hriechu), či Bohom milovaná. Svätý Richard od sv. Vavrinca píše: „Tvoje meno, Mária, pochádza z pokladu božstva, lebo Najsvätejšia Trojica dala ti, Mária, toto meno, ktoré je po mene tvojho Syna nad všetky mená.“

Veľmi krásne opisuje silu Máriinho mena tiež sv. Bernard:

 „A meno Panny bolo Mária,“ hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva.

Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn Panny jej neporušenosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skvie na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti.

Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a osvetľuje svojím príkladom.
Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny.
 Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu.

Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.
V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária.“

ružaAko Boh zachránil vtedajšiu Európu pred Turkami na príhovor Prečistej Bohorodičky, tak Pán Ježiš túži i dnes zachraňovať tých, ktorý Ho skrze Máriin príhovor žiadajú o vypočutie konkrétnych prosieb v ťažkostiach.

Všetkým Máriám, Marienkam a Majkám  želáme mnoho Božích milostí, požehnanie a stálu ochranu Panny Márie, ich Patrónky!