25 rokov „sviečkovej manifestácie“

483

sviec1 (1)

 

Milí priatelia, je tu štvrťstoročie známej „Sviečkovej manifestácie“, volanej niekedy aj Bratislavský Veľký Piatok.  Vzhľadom na to, že  informácie o tejto udalosti  si je hodno povšimnúť,  (aspoň niekedy), využívame túto príležitosť, a kto nevidel naše archívne materiály, môže si ich teraz pozrieť. Časom sa už všetko dostáva do posunutého uhla pohľadu, tak myslím, že malé zopakovanie si obrazu o vtedajšej situácii môže byť užitočné.

Anton Selecký

 

https://www.magnificat.sk/2012/03/10603/